פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לנשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש כי היא שוקלת להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע, בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך ושימוש במרמה בכוונה להתחמק ממס. בנוסף נשקלת העמדתם לדין של יריב ברוש, אחיו של שרגא, ושל רואה החשבון מיכאל בר לבב בעבירות אלו. לפי החשד, האחים ברוש ורואה החשבון זייפו מסמכים שהציגו בקשה להכרה בחברה בבעלותם כ'חברה משפחתית', במטרה לחסוך תשלומי מס בסך כמיליון וחצי ש"ח מהכנסת הון של החברה. ברוש, אחיו יריב ורואה החשבון בר לבב נעצרו ביוני 2018 לצורך חקירה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב ברשות המסים.

לפי מכתבי השימוע, שרגא ברוש ואחיו יריב החזיקו במניות החברה א.ל.ע.א השקעות בע"מ, כל אחד ב- 50% ממניות החברה. החברה החזיקה במניות חברת 'עושרד גז טבעי בע"מ', שהוקמה לשם עיסוק בקניית גז טבעי מאסדת הקידוח תמר ומכירתו ללקוחות. במהלך שנת 2015 מכרה חברת א.ל.ע.א חלק ממניותיה בחברת עושרד,  וגרפה רווח הון בסך של כ-8,639,156 ש"ח.

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה קובע כי חברה שחבריה הם בני משפחה וששלושה חודשים מיום היווסדה הוגשה בקשה להכיר בה כחברה משפחתית, יחולו עליה הוראות מיסוי מיוחדות, שעיקרן היותה "שקופה" וחישוב המס יתבצע אצל בעל המניות עצמו. לו הייתה חברת א.ל.ע.א חברת משפחתית הייתה לה הטבת מס בגין רווחי ההון\ כיוון שרווח ההון לא היה ממוסה במיסוי דו שלבי, כפי שממוסה חברה שאינה חברה משפחתית – מיסוי רווח ההון בחברה, ולאחר מכן מיסוי הדיווידנד כשהוא מחולק לבעל המניות, שמבקש למשוך לעצמו את הרווח.

לפי החשד, במועד שאינו ידוע במדויק, לאחר חודש יוני 2015, קשרו שרגא ברוש ואחיו  קשר יחד עם בר לבב, רואה החשבון של החברה, במטרה לרמות את פקיד השומה על ידי יצירת מצג כוזב לפיו הוגשה בקשה להכיר בחברה כחברה משפחתית. לצורך כך זייפו השלושה בצוותא 3 מסמכים שתכליתם הייתה להציג מצג לפיו הוגשה הבקשה בתוך שלושה חודשים ממועד היווסדה של החברה. השלושה הגישו מסמכים לפקיד השומה אשר כוללים את המסמכים המזויפים. בינואר 2017 פנה רואה החשבון של החברה לפקיד השומה וביקש לרשום אותה כחברה משפחתית. עקב הפנייה ותוכנה הכוזב, נרשמה החברה כחברה משפחתית. כתוצאה מכך שרגא ברוש, אחיו, החברה ובעלי מניותיה השתמטו ממס בסך 1,554,626 ש"ח.

בנוסף, זומן לשימוע רואה החשבון שארישוב בן ברוך, אשר שימש כרואה החשבון של שרגא ברוש והגיש את דוחותיו האישיים למס הכנסה. בן ברוך חשוד בעבירה של דו"ח וידיעות לא נכונים ללא הצדק סביר – עבירה לפי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה. בדצמבר 2016 הגיש שרגא ברוש דוח על הכנסות ליחיד על שנת 2015 ובדוח זה הופיע מצג לפיו החברה הינה חברה משפחתית. דוח זה היה כוזב, הואיל ובמועד הגשתו החברה לא נרשמה כחברה משפחתית ורואה החשבון ידע על כך.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

מטעמו של ברוש לא נמסרה תגובה.