התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (שלישי) לבג"ץ נגד נציב שירות המדינה בדרישה שיפעיל את סמכותו לביטול מינויה של אלין אלול לתפקיד ראש המינהל לסיוע בתי המשפט ותקון במשרד הרווחה, ולפתיחה בבדיקת המינוי עצמו.

לטענת התנועה לאיכות השלטון, "עובדת ציבור בכירה מונתה לתפקיד בהליך פגום, תוך הפרה בוטה של דיני המכרזים וכללי המנהל התקין". העותרים מבקשים לבחון את ביטול המינוי דרך שתי טענות: הראשונה, הליך המינוי עליו נכתב פרק בדו"ח מבקר המדינה שפורסם במאי האחרון, והטענה השנייה היא התנהלותה של אלול בתפקיד.

לפי העתירה, ראש המינהל לסיוע בתי המשפט ותקון במשרד הרווחה הוא תפקיד רגיש וחשוב ביותר. לדבריהם, הנושא במשרה זאת אחראי באופן ישיר על חייהם ורווחתם של אלפי נערות ונערים המגיעים משכבות אוכלוסייה קשות יום, ומופקד על מאות רבות של עובדים ותקציבי ענק. על כן, מצופה לטענתם כי מי שייבחר לתפקיד יהיה מוכשר, מקצועי ומנוסה, עובד ציבור בעל ניסיון עשיר ובעל עבר משמעתי ללא רבב.

במאי האחרון פורסם דו"ח מבקר המדינה שכלל פרק שלם שנגע בפגמים שנפלו בהתנהלותה של אלול כעובדת ציבור – הן בטרם נתמנתה למנכ"לית והן במסגרת הליך מינויה. על פי הדו"ח, נגד אלול התנהלו שלושה תיקי משמעת בין השנים 2016-2012, שניים מהם הסתיימו בנקיטת סנקציות משמעתיות.

בעתירה מפרטים העותרים כי על פי הדו"ח, ב-7.12.15 פרסם אגף המכרזים מכרז פנימי לתפקיד "סמנכ"ל בכיר", אליו ניגשו שתי עובדות בכירות במשרד הרווחה. ועדת המכרזים החליטה פה אחד שלא לבחור מי מהמועמדות, בשל אי-עמידה בדרישות ניסיון ניהולי. ב-17.5.16 פרסם אגף המכרזים מכרז פומבי לאותו התפקיד, אליו הגישה אלול מועמדות. ערב קודם להתכנסותה של ועדת הבוחנים שליוותה את המכרז, כתב מנכ"ל המשרד אביגדור קפלן, ששימש חבר הוועדה, הודעת דוא"ל לאלול בה הביע את כוונתו הברורה לקדם את מינויה, עוד טרם התכנסה הוועדה. בבדיקת מבקר המדינה נמצא כי בגיליון הציונים שמילא נציג הציבור בוועדה, צוין ליד שמה של אלול "מומלצת מאוד ע"י המנכ"ל". בתגובה לטיוטת הדו"ח ציין אותו חבר ועדה כי הוא "זוכר מעורבות יתר של המנכ"ל בבחירת העובדת".

המכרז הפומבי הסתיים בזכייתה של אלול. עם פרסום החלטת הוועדה, הוגשו לאגף המכרזים בנציבות השגות על תוצאות המכרז, שעוררו את השאלה האם השכלתה של אלול וניסיונה הניהולי עומדים בתנאי הסף, וכן העלו לדיון את עברה המשמעתי ומשמעותו לעניין כשירותה לתפקיד הבכיר.

העותרים טוענים כי אלול מונתה לתפקידה במכרז לא תקין, כשחבר ועדת הבוחנים, מנכ"ל המשרד, החליט עוד קודם להתכנסות הוועדה לקדם את מינויה, ופעל על מנת לשכנע את יתר חברי הוועדה לתמוך במועמדותה. עוד הם טוענים כי אף כשנעשה ניסיון להפעיל את מנגנוני הבקרה בהליך ההשגה שהוגש לנציבות – הייתה זו חבלה מכוונת מצד אלול וקפלן שמנעה בירור של נסיבות המינוי. בנוסף טוענים העותרים כי בשנתיים שחלפו מאז מינויה, הלכו והצטברו דיווחים על פגמים משמעותיים בהתנהלותה המקצועית של אלול, המטילים ספק של ממש בנוגע לכשירותה המקצועית בתפקיד.

5 מסגרות לנערות בסיכון נסגרו בניגוד להמלצת המשנה ליועמ"ש

בעתירה מתייחסים העותרים בפירוט להתנהלות של אלול בכל הנוגע לרפורמה בחסות הנוער. נזכיר שבפברואר האחרון פרסמנו שמשרד הרווחה פועל בשיטת ייבוש להוסטלים של חסות הנוער, ובכך מביא לסגירתם. לאחר הפרסום, משרד הרווחה הוציא הודעה שכותרתה הייתה "השלב הבא ברפורמה בחסות הנוער" בו הודיע כי יסגור חמישה הוסטלים. לאחר מכן ביקשו במשרד הרווחה לחזור בהם מההודעה וטענו כי היא אינה נכונה, אך ביולי האחרון ההוסטלים נסגרו.

ההפגנה נגד סגירת ההוסטלים של חסות הנוער. ארכיון (צילום: חן רבאון שרי)

בעתירה נחשף פרט חדש, והוא שסגירת ההוסטלים נעשתה, לכאורה, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. לפי העתירה, היועץ המשפטי לממשלה הנחה את מנכ"ל משרד הרווחה להימנע מקבלת החלטות בנוגע להמשך פעילותם של הוסטלים ומסגרות לנוער בסיכון, עד לסיום עבודתה של ועדה לגיבוש מתווה לפיתוח רב שנתי של רשות חסות הנוער שהקים המשרד בינואר השנה. מטרת הוועדה היתה לגבש תכנית לחמש השנים הקרובות, שתיתן מענה הולם להיקף הביקוש עבור המעונות השונים תחת חסות הנוער, על כל רצף המענים הניתנים במסגרתה – לרבות המעונות הנעולים, ההוסטלים, המעונות הפתוחים וחלופות המעצר.

לפי העתירה, בתחילת אפריל פנתה התנועה לאיכות השלטון למשנה ליועמ"ש עוה"ד רז ניזרי, במכתב בו פירטה את כלל האירועים הנוגעים לפרשת ההוסטלים, "ובכללם, פרסום הרפורמה האמורה והפגמים המנהליים אשר נפלו לשיטתה של העותרת בהחלטה על הרפורמה. בין היתר הוסבה תשומת הלב במכתב זה לסטייה מהנחיות היועמ"ש בנוגע לרפורמות בתקופת בחירות. זאת, במטרה לערב גורמי ייעוץ משפטי בנעשה בחסות הנוער, לנוכח חששה של התנועה שמא ממודרים גורמי ייעוץ משפטי ממוקדי קבלת ההחלטות במשרד".

בתחילת יוני קיבלה התנועה לאיכות השלטון מענה לפנייתה, ובו צוין כי המשנה ליועמ"ש רז ניזרי הנחה את מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן, לאחר הקמתה של הוועדה, להימנע מקבלת החלטות הנוגעות למסגרות הקיימות – וזאת עד אשר תגיש הוועדה דין וחשבון של עבודתה. "לפי האמור במענה, בהנחיה זו התייחס המשנה ליועמ"ש, ברחל בתך הקטנה, אף להחלטות המתקבלות בדרך של אי חידוש התקשרות במכרז", אמרו בתנועה לאיכות השלטון.

אבל כאמור, הרפורמה יצאה לפועל. ההוסטלים נסגרו, עשרות נערות פוזרו, חלקן למסגרות אחרות שלא בהכרח מתאימות להן וחלקן נאלצו לחזור לבתים מהם הן הוצאו. בנוסף, פוטרו עשרות עובדים של העמותות שהפעילו את ההוסטלים.

מנציבות שירות המדינה נמסר כי תשובת המדינה תינתן בבית המשפט.

ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נמסר: "המשרד ענה בפירוט לכל הפניות של התנועה למען איכות השלטון. אנו לומדים את העתירה ותגובתנו תינתן בבית המשפט​".