סנונית ראשונה לתקציב 1/12: החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, שלח אתמול (שני) מכתב למשרדי הממשלה בו הורה שלא לבצע עסקאות חדשות שעלולות להשפיע על ההוצאות לשנת 2020. הסיבה לטענתו היא העובדה שישראל תתחיל את השנה, ככל הנראה, ללא תקציב מאושר, ותפעל תחת תקציב המשכי בניהולו של חזקיהו, וללא פיקוח של הכנסת והממשלה.

"כפי הנראה צפויה שנת 2020 להיפתח ללא תקציב מדינה מאושר" כתב חזקיהו. מדובר בתרחיש סביר, גם אם אכן תורכב ממשלה בשבועות הקרובים. במצב זה, יכנס לתוקף מנגנון המכונה תקציב המשכי, והוא מעביר את סמכויות ניהול התקציב מנבחרי הציבור לחשב הכללי במשרד האוצר. המנגנון הזה אמור להיכנס לתוקף במקרה שהחלה שנה מבלי שהכנסת אישרה תקציב לאותה השנה.

בניין משרד האוצר. צילום ארכיון: פלאש 90

במצב זה, תקציב המדינה של השנה הקודמת מחולק ל-12. כפי שכותב חזקיהו, המדינה "תוכל להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השניים עשר מהתקציב השנתי הקודם". מדובר במצב זמני, שבו הוצאות המדינה אמורות שלא לגדול, ולכסות את ההתחייבויות הקודמות וההוצאות השוטפות של המשרדים עד לקבלת החלטה על תקציב מעודכן. "כספים אלו יועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מחוק כוח, חוזים ואמנות, וביתרה תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם", כתב חזקיהו.

מי שמפקח על הוצאות המדינה עד לקבלת ההחלטה על התקציב הוא החשב הכללי. לכן, שלח חזקיהו למשרדי הממשלה ארבעה כללים לניהול התקציב שישפיעו גם על יכולתם לממש את התקציב שהוקצה להם לשנת 2019. "על מנת שלא לקבוע ‘עובדות בשטח’ אשר יקשו על יישום הוראות החוק בשנת 2020, עד לסוף שנת התקציב 2019 על חשבי משרדי הממשלה לפעול לפי ההוראות", כתב.

חזקיהו הורה למשרדי הממשלה שלא לבצע הוצאות נוספות לשנת 2019 במידה וההתחייבויות ישפיעו גם על ההוצאות החל מינואר 2020. "יש להימנע ככל הניתן מאישור התקשרויות חדשות או הוצאת הזמנות חדשות בהתקשרויות קיימות אשר צפויות לגרום להוצאה במזומן בשנת 2020, גם אם משמעות הדבר היא אי ניצול תקציב שנת 2019", כתב.

במכתב הורה גם למשרדי הממשלה להביא לאישור משרד החשב הכללי כל הוצאה חדשה העולה על 200 אלף שקל. כמו כן, משרדי הממשלה יצטרכו להבהיר כי בכל מכרז המפורסם על ידי המשרד יש לכלול סעיף לפיו ההצעות יכנסו לתוקף רק לאחר אישור ועדת החריגים במשרד האוצר, שתאשר הוצאות ממשלה נוספות בתקופה זו.