צוות בין משרדי ייפגש עם נציגי הנכים לקראת הגשת ההמלצות לממשלה בנושא העלאת הקצבאות – כך הודיע משרד האוצר היום (שלישי). הצוות כולל את נציגי האוצר, בנק ישראל, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי והוא יזמן בקרוב את נציגי ארגוני הנכים במטרה לשמוע את עמדתם לקראת גיבוש והצגת המלצות בנושא הגדלת קצבאות לאנשים עם מוגבלות לשרים. הדיונים עם הארגונים יתקיימו בסוף נובמבר, כשעד סוף 2019 הצוות הבין משרדי צריך להגיש את ההמלצות. ארגוני הנכים יפגינו ביום חמישי הקרוב בצומת עזריאלי בתל אביב.

החוק להעלאת קצבאות הנכות, שנכנס לתוקף במרץ 2018, עיגן את הפעימה הראשונה במתווה להעלאת קצבאות הנכות עליו סיכמו הממשלה, ארגוני הנכים וההסתדרות. במסגרת הפעימה הראשונה, גדלה קצבת הנכות בסך של 770-470 שקלים לחודש. כמו כן, במסגרת התיקון ניתנו 50 מיליון שקלים עבור הגדלת דמי ליווי לעיוורים ו-50 מיליון שקלים עבור קצבת ילד נכה. עם זאת, החוק לא עיגן את יתר הפעימות שהוסכמו במתווה המקורי שיעדן היה העלאת קצבאות הנכות לכ-3,800-4,500 ש"ח בחודש (תלוי בשיעור הנכות וכושר ההשתכרות)  עד סוף 2021, ולאחר מכן הצמדתן לשכר הממוצע במשק. במקום זאת, קובע החוק כי שר הרווחה ושר האוצר ימליצו לממשלה עד סוף 2019 על מתווה העלאה לפעימה השנייה של הגדלת הקצבה בשנים 2020-2021.

בחודשים האחרונים הפגינו ארגוני הנכים מספר פעמים במחאה על כך שלא הוקם צוות בין משרדי לגיבוש ההמלצות, והביעו חשש כי הפעימה השנייה לא תצא לפועל. רק עכשיו, חודשיים לפני סוף 2019, החלו המשרדים לגבש במשותף את ההמלצות, והודיעו כי ייפגשו עם ארגוני הנכים.

על פי משרד האוצר, "לאור החשיבות שהצוות רואה בשמיעת ציבור מקבלי הקצבאות, יצא קול קורא לעמותות, לארגוני אנשים עם מוגבלות ולציבור הרחב, להגיש הצעות לאופן חלוקת המשאבים בהתאם לצרכי האוכלוסיות השונות של אנשים עם מוגבלות. בנוסף להגשת עמדות בכתב, הצוות יקיים בשבועות הקרובים שני ימי פגישות עם הארגונים השונים."