3 חודשי מאסר על תנאי, קנס בן 4,000 שקלים ו-300 שעות שירות לציבור: זה העונש שנגזר על מנהל עבודה ועוזרו, באתר הבניה ממנו נפל אור פליסיאן בן ה-15 מגובה תשע קומות ב-2013. הפרקליטות משכה במסגרת עסקת טיעון מול הנאשמים, את האישומים כנגד מנהל הפרוייקט, וכן את סעיף גרימת מוות ברשלנות, מכתב האישום.

ב-10 ליולי 2013, הגיע פליסיאן עם שני נערים נוספים, שהועסקו באמצעות חברת הניקיון של אביו, לבצע עבודות ניקיון באתר הפרוייקט 'גני מרום' של חברת דניה סיבוס ברמת גן. במהלך עבודות נקיון בדירה, יצא פליסיאן עם אחד מחבריו אל המרפסת, נשען על המעקה מבלי ששם לב לחסרונו של אחד מלוחות הזכוכית שלו, ונפל דרך הפתח במעקה אל מותו אשר נקבע במקום.

על פי תיאור המקרה בגזר הדין, ערב התאונה תיאם בן ציון שמחי, עוזר למנהל העבודה באתר, עם נציג חברת המעקות באתר את פירוק העגורון – מעלית חיצונית שהוצמדה לאתר הבניה. לשם כך סיכמו על פירוק לוח הזכוכית במעקה מרפסת הדירה. עם זאת, העבודה בדירה נמשכה כסדרה ושמחי או מי מטעמו פתח אותה לשם ביצוע עבודות ניקיון. בבוקר האירוע, בעקבות ויכוח בין מנהל העבודה עזרי שביט למנהל הפרוייקט אוסטרייכר, הודיע שביט כי הוא עוזב את אתר הבניה על דעת עצמו. על אף שהחוק אוסר על ביצוע עבודות באתר בניה בהיעדר מנהל העבודה, נראה שעבודות הניקיון באתר המשיכו. בהמשך אותו היום הגיעו הקטינים למקום. שימחי שהבחין בהם, התקשר לאביו של פליסיאן, בעל חברת הניקיון, ואמר לו כי הם אינם מורשים לעבוד באתר בשל גילם. עם זאת, הנערים נשארו והחלו לעבוד, זאת מבלי שניתנה להם אף כל הדרכת בטיחות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אתר הבנייה שבו נהרג אור פליסיאן ואור פליסיאן ז"ל (צילום: דוברות הצלה גוש דן, שוקי לרר/ פייסבוק)

כתב האישום המקורי הוגש ביוני 2016 כנגד מנהל הפרוייקט אורן אסטרייכר, מנהל העבודה עזרי שביט ועוזרו בן ציון שמחי שהואשמו בגרימת מוות ברשלנות. ביוני האחרון במסגרת עסקת טיעון נמחק האישום כנגד אוסטרייכר, והומר האישום כנגד שני הנאשמים האחרים מגרימת מוות ברשלנות לעבירות של אי ביצוע הדרכת בטיחות לעובדים, אי הקפדה על גידור, הפרת חובה חקוקה, והפרת פקודות ותקנות הבטיחות -בהן הודו הנאשמים והורשעו.

מהפרקליטות נמסר ל'דבר', באשר למחיקת כתב האישום כנגד מנהל הפרוייקט אוסטרייכר: "האישום בוטל בהסכמה ועל דעת נציג משפחת המנוח. זאת לאחר הליך גישור ממושך, אליו הופנו הצדדים בהמלצת בית משפט בהליך העיקרי, לאחר שמיעת כל ראיות התביעה בתיק ולאחר שהתגלה קושי ראייתי ממשי להוכיח את עובדות כתב האישום בעניינו".

"העבירות שביצעו הנאשמים, מהוות חלק מתופעה נפוצה וקשה באתרי בניה. אי הקפדה על תנאי עבודה בטוחים מביאה לא פעם לתוצאות הרות אסון וגובה חיי אדם" ציין השופט… בגזר דינו. "אמנם, כתב האישום תוקן באופן בו נמחקה עבירת גרימת המוות ברשלנות, אולם לא ניתן להתעלם מכך שאי הקפדת הנאשמים על תקנות הבטיחות שבכתב האישום המתוקן, היוותה חלק בלתי נפרד ומשמעותי מהתוצאה הקשה שנועדו למנוע. מחדלי הנאשמים הציבו סכנה ממשית לחיי אדם, אשר למרבה הצער קופדו בסופו של יום במקרה זה. השלכות מקרים שכאלה הן בעלות ממדים רבים, החל מקורבן תוצאות אי העמידה בתקנות, דרך סביבתו הקרובה, משפחתו ועד השלכות ציבוריות נרחבות אף בפן הכלכלי".

השופט הדגיש כי הפרת תקנות הבטיחות בעבודה אירעה עוד טרם עזב מנהל העבודה שביט את האתר, והודיע על כך למנהל הפרוייקט. עם זאת ציין השופט כי עמדו לנגד עיניו דברי ההסבר להצעת חוק עוזרי הבטיחות, שעברה לאחר האירוע, המפרטים את הקושי והעומס המוטלים על מנהלי העבודה באתרי הבניה הגורמים לכך שנושאי בטיחות נדחקים לשוליים. עוד ציין כי על אף ששימחי התקשר לאביו של פליסיאן והיה עירני לכך שבני הנוער אינם אמורים לעבוד באתר – הנערים נותרו באתר והחלו בעבודות הניקיון. כמו כן ציין כי שימחי אפשר את המשך העבודות בדירה על אף הסרת לוח המעקה, דבר שעשוי היה לסכן גם כל עובד אחר בכל גיל.

הדס תגרי מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה מסרה: "עבודות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי, קנס של 4000. ונער בן 15 שנפל ממרפסת אתר בנייה אל מותו. כל עוד המשטרה והפרקליטות ימשיכו לנהל את ההליכים הפליליים בנוגע לתאונות מותם של עובדים ברשלנות ובאיטיות משוועת – לא תתקיים כל הרתעה מפני ההפקרות הבטיחותית ההורגת את העובדים".

"נער בן 15 נופל למותו ממרפסת לא מגודרת באתר בנייה בו אסור היה לו כלל לעבוד בגילו הצעיר. 3.5 שנים חולפות עד שמוגש כתב אישום המאשים את מנהל הפרויקט באתר, מנהל העבודה בו ועוזרו בגרימת מוות ברשלנות. כחלוף 3 שנים נוספות, נחתמת עסקת טיעון במסגרתה נמחקים האישומים בגרימת מוות ברשלנות – הגם שמנהל העבודה ועוזרו מודים כי הפרו את החובה לדאוג לגידור, לשלטי התרעה, להדרכה, וכי מנהל העבודה עזב את האתר בעת שעבדו בו מבלי לדאוג למחליף. האישומים נגד מנהל הפרויקט מטעם דניה סיבוס מבצעת האתר – לו הודיע מנהל העבודה על עזיבתו את האתר – נמחקו כליל. כחלוף מחצית שנה נוספת – מנהל העבודה ועוזרו מורשעים ונגזר עונשם למאסר על תנאי של 3 חודשים, עבודות שירות לתועלת הציבור וקנס של 4000 ש"ח. נקודת האור היחידה בהכרעת הדין בפרשה מצמררת זאת היא התעקשות התביעה ובית המשפט להרשיע את הנאשמים, ולהבהיר כי בעבירות על חוקי הבטיחות בעבודה, קביעת אשמתו של הנאשם מחייבת הרשעה בדין". אמרה תגרי.

לאחרונה פרסם משרד העבודה והרווחה דוח השפעות רגולציה, ובו טיוטא לרפורמה לחלוקה מחודשת של האחריות על בטיחות באתרי הבניה. אחריות זו נופלת כיום כמעט רק על כתפיהם של מנהלי העבודה, זאת לצד יתר הנושאים עליהם הם אחראיים. הרפורמה המוצעת היא חלק מההסכם שנחתם באוקטובר 2018 בין ההסתדרות ומשרדי הממשלה בנושא שיפור הבטיחות בענף הבניה. בתגובה לרפורמה המוצעת, הדגישה ההסתדרות כי יש לחדד את אחריותם של הגורמים הבכירים בחברות הקבלן המבצעות ובקרב המבצעים. בהתאחדות בוני הארץ לעומת זאת, הגיבו ודרשו דווקא להרחיב את אחריותם של העובדים והמנהלים הזוטרים. שני הארגונים תמימי דעים כי יש לחדד גם את אחריותם של קבלני המשנה לבטיחות על עובדיהם.

נזכיר כי רק ביולי 2018 נחקק החוק האוסר כליל על העסקת בני נוער באתרי הבניה. עם זאת, כבר קודם לכן, היו אסורות מרבית העבודות באתרי הבניה על בני נוער, בין היתר: הרמת משקלים כבדים, עבודה עם מכשירים מכאניים כבדים, עבודה עם מגוון חומרים כימיים וכן כל סוג של עבודה בגובה.