רשת מעונות ס.ע.ד בע"מ, חברה המפעילה את בית האבות 'אחוזת אבא ואמא' בבני ברק, ונושאי משרה בכירים בה נקנסו במיליון ש"ח בגין הפרה של זכויות עובדיה. פסק הדין ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בעקבות חקירה פלילית שערך מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה והרווחה. בית הדין הרשיע את החברה בעבירות של ניכוי וכספי פנסיה אי העברת כספים ליעדם – בניגוד לחוק הגנת השכר; באי תשלום גמול שעות נוספות וכן העסקה בלי לתת מנוחת פיצוי – בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

מנהלי החברה נאשמו במסגרת כתב האישום שהוגש לבית הדין כנושאי משרה רלוונטיים שידעו על העבירות ולא עשו ככל שביכולתם למנוע עבירות אלו. בית הדין גזר עליה את הקנס בגין שלושה סעיפי אישום, כל אחד מהם כלפי מספר עובדים. העבירה הראשונה, היא ניכוי כספי פנסיה מתלושי השכר של 21 עובדים ואי העברתם ליעדם (קרן הפנסיה) וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר. עבירה זו משולה לשליחת יד לכיסו של העובד, נטילת כספו, וכן טומנת גם פגיעה כלכלית חמורה ברווחתו הסוציאלית והכלכלית העתידית. העבירה השנייה בה הורשעה החברה היא העסקה בשעות נוספות של 9 עובדים ללא תשלום גמול עבור העבודה בשעות הנוספות וזאת במהלך מספר חודשים. בנוסף הורשעה החברה בהעסקה של שני עובדים בלא שניתן להם יום מנוחה שבועי במשך מספר חודשים. בכך, למעשה, מנעה החברה רמה בסיסית של רווחה ואיכות חיים לעובד בתקופת העסקתו, בניגוד לתכליתו של החוק.

השופטת שרה מאירי מבית הדין האזורי לעבודה בת"א, מתחה ביקורת על המדינה (משרד העבודה והרווחה) שלדבריה "לא פעלה להגן על זכויות העובדים במועד", ו'נזכרה' להגיש את כתב האישום רק לאחר שהחברה הגישה בקשה לפירוקה. לדבריה, הטלת קנס כבד על החברה עשויה הייתה לגרום לכך שתתקשה עוד יותר לשלם חובותיה לעובדיה. לפיכך הבהירה כי: "חובות הנאשמת לזכויות עובדיה, קודמים בקופת הפירוק לחובה של הנאשמת (תשלום הקנס – נ.כ.), שעל פי גזר דין זה". משמעות דברי השופטת היא שיש להבטיח קודם שהכסף יגיע לעובדים ורק לאחרי כן, לקופת המדינה. בקופת המפרק נכון לתחילת אוגוסט, היו כ-489 אלף ש"ח בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במשרד העבודה והרווחה ציינו כי מתחילת שנת 2019 ועד היום ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה 373 התראות ו-472 עיצומים בגובה של כ-123,700,000 ש"ח בגין אי העברת ניכויים ליעדם בניגוד לחוק הגנת השכר. בנוסף, הוגשו 33 כתבי אישום שעניינם חוק הגנת השכר וניתנו 4 גזרי דין לפי חוק זה. כמו כן, ניתנו 1281 התראות ו- 150 עיצומים בגובה של כ-44,000,000 ש"ח בגין הפרת צו הרחבה לפנסיה.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, הגב' יפה סולימני מסרה: "ניכוי כספים מבלי להעבירם לקרן הפנסיה מונע מהעובד את הרף המינימלי לקיום, משמע המעסיק פגע בזכות העובד להבטחת מינימום של קיום לעת זיקנה; אי תשלום שכר בעבור שעות נוספות הינו גזלה ישירה מכיסו של העובד ואי מתן יום מנוחה מונע מהעובד להבטיח את בריאותו ואת תנאי ההעסקה ההוגנים. נמשיך באכיפה בלתי מתפשרת כלפי מעסיקים העושים דין לעצמם".

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית במשרד העבודה והרווחה מסרה כי: "המדובר בתמונה חמורה במסגרתה בוצעו עבירות לפי מספר חוקים ביחס לעובדים בבית האבות. אלו סוג המקרים בהם מעסיקים צריכים לתת את הדין ואנו נפעל במסלול הפלילי על מנת להבטיח הוקעת נורמות כאלה משוק העבודה. על אף שהמדובר בחברה שנמצאת בהליכי פירוק בית הדין קיבל את עמדת המאשימה שהמדובר בכתב אישום ובו שלושה אירועים במסגרתם קיים ריבוי עבירות חמור וקבעה ענישה מרתיעה. נושאי משרה בחברות צריכים לדעת שגם אם חברה נכנסת לפירוק, ככל שקיימים כספים בקופת הפירוק ענישה מרתיעה תתבקש גם ביחס לחברה. בכל מקרה, החקירה היא גם ביחס לנושאי המשרה שרלוונטיים לביצוע העבירות ובכל מקרה שיהיו ראיות יוגשו כתבי אישום גם כנגד נושאי משרה רלוונטיים בתאגיד".​