במסגרת המאמצים לקידום שוויון מגדרי ולהגברת האיזון בין בית לעבודה בשירות המדינה, הנחו הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר ונציב שירות המדינה את משרדי הממשלה להמשיך בפיילוט לקידום ביצוע שעות נוספות מהבית להורים לילדים צעירים בשירות המדינה, זאת לאור שביעות הרצון הקיימת מהפיילוט ועמידתו ביעדים נכון לעת הזו. מדיניות זו מאפשרת גם להורים לילדים לעבוד שעות נוספות, על אף שאינם יכולים לבצע אותן מהמשרד, והיא נחשבת למדיניות המקדמת שוויון מגדרי.

בשנת 2019 בחנו אגף השכר ונציבות שירות המדינה את הנושא ומצאו כי שביעות בקרב עובדים ועובדות המשתמשים בזכות זו עלתה, וכך גם תפוקתם. לצד זאת, נרשמה גם שביעות רצון של מנהלים ומנהלות מיישום הפיילוט. בנציבות הדגישו כי מהלך זה מצטרף לתהליכים נוספים שמוביל נציב שירות המדינה יחד עם האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, ובשיתוף אגף השכר והסכמי עבודה לקידום שוויון מגדרי בקרב העובדים, ובהם, סקר לגברים בשירות המדינה לקידום מימוש זכויות על ידי אבות, פיתוח מודלים לתעסוקה גמישה, הנגשה והרחבה של זכויות הורים לאבות, תכניות הכנה למכרזים, מנטורינג למנהלות הצעירות בשירות המדינה ועוד.

פילוח השכר לעובד לפי רכיבים ומגדר (מקור: אגף השכר, משרד האוצר)

הממונה על השכר, קובי בר-נתן מסר: "אגף שכר והסכמי עבודה רואה חשיבות רבה בקידום הסדרי עבודה גמישים להורים לילדים קטנים בשירות המדינה, שיוצרים איזון נכון יותר בין בית לעבודה, מסייעים בצמצום פערי השכר המגדריים, מתגמלים הורים על עבודה עתירת כתיבה והכנה המתבצעת לאחר שעות העבודה ובמקביל מאפשרים להורים להמשיך ולהתפתח בהיבט המקצועי".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, ציין כי ההחלטה הינה במסגרת מאמצינו לשיפור השירות לעובדי המדינה, משרתי הציבור: "מאמץ חדשני זה של שירות המדינה כמעסיק הגדול במשק, מקדים מעסיקים רבים וגדולים ומאפשר לעובדים לתת תפוקה רבה יותר בעבודה, להיות יותר בחיק משפחתם, להתאים עצמם לתנאי השוק הפרטי בגמישות התעסוקתית ואפילו להקל על העומס בכבישים ובחניות. אני מודה לממונה על השכר באוצר על שיתוף הפעולה, שבכוונתנו להמשיכו לטובת כלל השירות הציבורי במדינת ישראל".

גם יו"ר הסתדרות עובדי המדינה בירך על המשך הפיילוט וקרא אף להרחבת האפשרות לעבודה מהבית. "מזה שנים אנו טוענים ומוכיחים שעבודה מהבית מגדילה את התפוקות, מאפשרת גמישות תעסוקתית, מסייעת למשפחות, ומצמצמת עלויות בצורה ניכרת" מסר ל'דבר'. "עובד מרוצה, הוא עובד טוב יותר. בעידן המודרני, הערים צפופות. משרדי הממשלה מתרכזים מתל אביב לירושלים בשיא עבודות התשתית בעיר, ועבודה מהבית מקבלת משנה צורך, ובפרט שעות נוספות מהבית נדרשות יותר מתמיד. הדבר נכון בעיקר משום שהעובדים מבצעים את עבודתם בכל מקרה מעבר לשעות העבודה הרגילות – שכן הטכנולוגיה היום היא חלק בלתי נפרד מהעבודה – אך בעיקר בלתי נפרד מהעובד. בשירות המדינה, בדומה לחברות ההיי טק, במקומות בהם הפיילוט נוסה, היתה הצלחה מסחררת. על כן יש להרחיב ולהעמיק את האפשרות לעבוד מהבית".

בשנת 2017 עמדו פערי השכר בין גברים לנשים במשרדי הממשלה על 15% לעומת 31% בכלל המשק. דו"ח השכר בשירות המדינה מציין כי קיים פער משמעותי בתשלום הממוצע בגין שעות נוספות בין גברים לנשים. בעוד גברים בשירות המדינה מקבלים כ-2,000 ש"ח בממוצע לחודש בגין עבודה בשעות נוספות, נשים מקבלות פחות מ-1,500 ש"ח בלבד. זאת בשל חלוקת העבודה החברתית במשפחה המטילה פעמים רבות את עול הטיפול בילדים ועבודות הבית על כתפיהן של נשים. שכר היסוד של גברים בשירות המדינה גבוה בכ-1,500 ש"ח בממוצע משכרן של נשים, וזאת בשל העובדה שהם מאיישים באחוזים גבוהים יותר משרות בדירוגים המתאפיינים בשכר גבוה מאלו של נשים. כך לדוגמה על אף ש-61% ממצבת כוח האדם בשירות המדינה הן נשים, הן מהוות רק 11% מבין המנכ"לים ו-40% מהעובדים הבכירים. ייתכן וגם אופק התקדמותן המקצועי של נשים מושפע אף הוא מהעובדה שבממוצע הן עובדות פחות שעות נוספות מעמיתיהן-מתחריהן הגברים. הרחבת האפשרות לעבודה בשעות נוספות מהבית היא חלק מהמלצות הועדה לקידום נשים בשירות המדינה משנת 2014.

דו"ח שפרסמה לאחרונה שדולת הנשים מציין כי 51% מהאמהות העובדות במשרה מלאה לילדים עד גיל 9, מוציאות את ילדיהן מהמסגרת החינוכית מדי יום – זאת, לעומת 5.4% מהגברים. עוד מצאה השדולה כי 80% מהאמהות לילדים עד גיל תשע מוציאות את ילדיהן מהמסגרת במרבית ימי השבוע, ואילו הנתון המקביל אצל גברים – 14% בלבד. 45.5% מהגברים דיווחו כי כלל אינם מוציאים את ילדיהם ממסגרות החינוך, לעומת כ-9.5% מהנשים. הסקר, שנערך בקרב 600 הורים עובדים במשרה מלאה, מעלה כי רק 8% מהגברים עובדים 35-39 שעות בשבוע, לעומת 29% מהנשים. מנגד – רק 8% מהנשים דיווחו כי הן עובדות למעלה מ-50 שעות שבועיות, לעומת 18% מהגברים. מרבית הנשים עובדות 35-44 שעות (72%), לעומת מרבית הגברים העובדים 40-49 שעות (74%). מרבית הנשים אינן יוצאות מהעבודה לאחר השעה 18:30 באף אחד מימי השבוע, ואילו מרבית הגברים עושים זאת לפחות אחת לשבוע, ורבים מהם גם יותר מפעם אחת.