הנהלת בזק תיכנס למשא ומתן עם ועד העובדים עד ל-1 במרץ להסדרת תנאיהם, לאור רכישת השליטה בחברה על ידי קרן סרצ'לייט ודוד פורר. בעקבות ההודעה השהה ועד העובדים בחברה את הצעדים הארגוניים שתכנן לנקוט במחאה על הסחבת במו"מ, בתקווה להגיע לסיכומים.

ביום חמישי הודיע ועד העובדים על כוונתו לנקוט עיצומים בשל 'מריחת' משא ומתן על הבטחת זכויותיהם בזיקה להעברת השליטה בחברה. הנהלת בזק עתרה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה להוצאת צווי מניעה כנגד העיצומים. בדיון שהתקיים בשעות הלילה, קיבלו הצדדים קיבלו את המלצת השופטת אריאלה גילצר כץ, לפיה תיכנס ההנהלה למו"מ תחום בזמן מול העובדים. בתמורה נקבע כי העובדים ידחו את העיצומים בתשעה ימים במאמץ להגיע להסכמות.

במהלך המו"מ לרכישת בזק על קרן סרצ'לייט הכריזו עובדי בזק על סכסוך עבודה, אשר עד כה לא כלל נקיטת עיצומים. נציגי הקרן הסמיכו את ההנהלה הנוכחית בבזק לנהל מו"מ בנושא זה, אלא שעד כה המו"מ לא הוביל להסכמות מחייבות, אף שעברה יותר משנה מאז הכרזת הסכסוך, כאשר להכרזת הסכסוך קדמו מכתבי התראה, בחודש ינואר 2019.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

דרשות העובדים במו"מ מורכבת משמירת זכויותיהם הקיימות והארכת ההסכמים הקיבוציים הקיימים, הצפויים להסתיים בסוף 2021. כמו כן דורשים העובדים מענק מכירה בדמות אופציות או בונוסים.

העיצומים שוועד העובדים התכוון לנקוט כללו השהייה של הכנת הדו"חות הכספיים השנתיים, התשקיף, הנפקת החשבוניות ללקוחות ואת פיתוח פרויקט הסיבים האופטיים. כמו כן הודיע הועד כי לא יישארו טכנאים תורנים בימי שישי לתיקונים ולהתקנות.

במידה ולא יגיעו הצדדים להבנות בתקופה זו, הודיע ועד העובדים שיפתח בעיצומים ב-1 למרץ, ואילו ההנהלה הבהירה כי בכוונתה יהיה לעתור שוב לבית הדין לעבודה.