ועדת המכרזים הבין משרדית של אגף החשב הכללי באוצר, משרדי האנרגיה והגנת הסביבה, פרסמה היום (שני) שני מכרזים פומביים לצורך הקמת פאנלים פוטו-וולטאיים (pv) על מבני משרדי הממשלה בפריסה ארצית, לטובת ייצור חשמל מאנרגיה סולארית.

 המכרזים פורסמו בכדי לקדם עמידה ביעדי החלטת ממשלה מס' 542 בנושא "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק", הקובעת כי היקף ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות יהיה בהיקף של 13% עד 2025 ובהיקף של17% עד 2030.

הפרויקט החדש צפוי להביא להפחתה משמעותית בהוצאות האנרגיה של משרדי הממשלה ולייצר חשמל ירוק ונקי יותר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מדובר בשני מכרזי מסגרת, שיאפשרו את חלוקת הפרויקט בין מספר קבלנים ויועצים, על מנת לאפשר השתתפות של עסקים קטנים ובינוניים במסגרת קידום המדיניות של הממשלה.

 במסגרת המכרז ייבחרו עד שמונה ספקים, שייכנסו לרשימת ספקי המסגרת ויתחרו ביניהם בהליך של תימחור פרטני אל מול בקשות להצעות מחיר שיפורסמו על ידי גופי הממשלה השונים המנהלים את בנייני הממשלה. תקופת מכרז המסגרת היא ל-24 חודשים הניתנים להארכה.

 מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי אמר כי "אנחנו בוחנים בימים אלה את הגדלת היעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, לאחוזים גבוהים עוד יותר מהשיעור אותו קבעה הממשלה, עד כדי הכפלת היעד. שימוש בגגות מבני הממשלה להקמת פאנלים פוטו-וולטאיים, יקדם את תחום האנרגיה הסולארית בישראל ויחסוך בהוצאות האנרגיה של הממשלה".

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו הוסיף כי "מדינת ישראל ממשיכה להתקדם אל עתיד של יעילות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה, כאשר פרויקט זה מתווסף לשורה של פרויקטים קיימים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשת".

 מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט אמר כי "המכרז הוא חלק מסל פעולות שהממשלה ביצעה ועוד תבצע בשנים הקרובות, שישפרו את ההגנה על הציבור והסביבה, בהן סגירת תחנות יצור החשמל הפחמיות, קידום חשמול התחבורה הציבורית קידומם של פרויקטים לייצור אנרגיה סולארית במרחב העירוני, ואימוץ בנייה ירוקה".

 צעד קטן בדרך לעתיד ירוק יותר

למרות ששר האנרגיה יובל שטייניץ הכריז על העלאת היעד 30%-25%, השינוי עדיין לא מעוגן בהחלטת ממשלה מחייבת. גם עמידה ביעד הצנוע מאוד של 17% עד 2030 מחייבת פעולה במספר ערוצים במקביל: הקצאת קרקעות לשדות סולריים, הטלת חובה על בנייני ציבור לקרות את הגג שלהם בפנלים סולריים ויצירת תמריצים שיעודדו בעלי גגות מסחריים או אחרים להתקין מערכות כאלו.

הטלת החובה על בנייני ממשלה, נראית כמו צעד קטן, נבון וחיוני שמגיע באיחור רב. לישראל יש גם יעד מחייב ל-2020: 10% מייצור החשמל השנתי מאנרגיות מתחדשות, יעד שכבר בתחילת השנה היה נראה קשה להשגה וכעת הוא כבר כמעט בוודאות בלתי אפשרי.