המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברת נובל אנרג'י על נקיטה בהליך אכיפה כנגדה. על פי ההודעה שנשלחה היום (שלישי), חברת נובל אנרג'י הפרה את היתר הפליטה לאסדת לוויתן כאשר עיכבה את הליך החיבור הדיגיטלי של מערכות הניטור הרציף באסדה למערך הנתונים הארצי של המשרד להגנת הסביבה. המשרד הודיע כי יעדכן את הציבור בתוצאות הליך הבדיקה. באחרונה החל המשרד לקבל נתונים אלו, אולם החברה לא מילאה אחר ההוראות במועד ובכך פגעה ביכולת המשרד לערוך בקרה ופיקוח יעיל על פליטות מזהמים לאוויר דרך הארובות והלפידים באסדה כדי לקבל תמונת מצב בזמן אמת על ההשפעה של פעילות האסדה על הסביבה.

עוד נמסר מהמשרד: "מאז תחילת ההפעלה המסחרית של אסדת לוויתן ב-12 ינואר 2020, התרחשו תקלות שלוו בהפעלת לפיד תכופה. המשרד להגנת הסביבה בודק במהלך כל אירוע מסוג זה אם נשקפת לציבור סכנה – ובאף מקרה לא נרשמו ריכוזים חריגים בתחנות הניטור באזור החוף. יחד עם זאת, המשרד מבצע בדיקה של עמידת החברה בהיתרי הפליטה, בסיומה יקבל החלטה ויפרסם אותה לציבור. כדי שלא לפגוע בהליך, המשרד מנוע מלפרסם פרטים נוספים בשלב זה על הליכי אכיפה ובדיקה נוספים"

המשרד מסר שלאחרונה הוא החל לקבל את נתוני הניטור הרציף הדיגיטלי, אולם החברה לא מילאה אחר ההוראות במועד, כפי שמתחייב מהיתר הפליטה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במסגרת היתר הפליטה לאוויר של חברת נובל אנרג'י עבור אסדת לוויתן, נדרשה החברה להתקין מערכות לניטור רציף ובקרה על פליטות מזהמים לאוויר בארובות וכן בלפידי האסדה.