ההסתדרות הכריזה היום (שלישי) על שורת סכסוכי עבודה במשק על רקע פגיעה בעובדים במגוון ענפים בשירות הציבורי סביב משבר הקורונה. סכסוכי העבודה הוכרזו בשירות המדינה, שירות התעסוקה, בסקטור עובדי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ובקרב עובדי המעבדות במגזר הציבורי. בנוסף אושררו סכסוכי עבודה של העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי והפסיכולוגים המועסקים ברשויות המקומיות. משמעות הכרזת סכסוכי העבודה היא שבתוך שבועיים מהכרזתם יוכלו העובדים לנקוט צעדים ארגוניים דוגמת עיצומים או שביתה.

בשירות המדינה הוכרז סכסוך עבודה כללי על רקע כוונת המדינה להפחית באופן חד-צדדי את מספר העובדים במשרדי הממשלה ולפגוע בשכרם. סכסוך העבודה חל על כ-70 אלף עובדים בשירות המדינה, וההסתדרות דורשת לנהל משא ומתן שיעצור את מה שמוגדר כ"פגיעה אנושה הצפויה בעשרות אלפי עובדים".

הסכסוך הוכרז על רקע כוונת הממשלה להפחית את מספר העובדים, את רכיבי השכר ואת היקף תקציבי השכר, צעדים בעלי השלכות מרחיקות לכת על תנאי העבודה בשירות המדינה ומקודמים באופן חד-צדדי. בהודעת ההסתדרות נאמר כי "התנהלות המדינה בנושא זה, המציבה בחוסר תום לב עובדות ותכתיבים חד-צדדיים לעובדים ולהסתדרות, מהווה שבירה של הכללים והנורמות המקובלים והנהוגים ביחסי העבודה הקיבוציים בשירות הציבורי מזה שנים".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במקביל, הכריזה הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות על סכסוך נפרד גם בשירות התעסוקה, על רקע העומסים הכבדים הנובעים מגידול משמעותי במספר המובטלים ודורשי העבודה נוכח משבר הקורונה. המחסור בכוח האדם בשירות והטלת מטלות חדשות ונוספות על העובדים שאינן בליבת העיסוק של שירות התעסוקה, מעלים חשש שעובדיו לא יעמדו במשימות החברתיות המוטלות עליהם ובסיוע הנדרש לציבור. בנוסף חוששים בשירות התעסוקה מכוונת הממשלה לקצץ עוד משרות ממצבת כוח האדם הקיימת בשירות. הסתדרות טוענים כי מו"מ להסדרה והפעלה של תכניות העבודה בשירות התעסוקה נקלע למבוי סתום.

סכסוך נוסף ונפרד הוכרז גם בסקטור עובדי בריאות הציבור במשרד הבריאות, על רקע השינויים המשמעותיים בתקנות ובחוקים שנועדו לשמור על בריאות הציבור. שינויים אלה מלווים בעומסי עבודה ללא תוספת כוח אדם ותגמול נוסף לעובדים בגין המטלות הנוספות הנדרשות מהם. לטענת ההסתדרות, דרישות שהעלתה נציגות העובדים לשיפור תנאי העבודה ויכולתם של העובדים להיענות לדרישות החדשות, נתקלו בסירוב מצד המדינה.

סכסוך עבודה נוסף שהוכרז הבוקר בהסתדרות נוגע לכלל עובדי המעבדות במגזר הציבורי. נוכח התפרצות נגיף הקורונה, טוענים עובדי המעבדות כי הם קורסים תחת עומס רב כחלק ממשימתם לשמירה על בריאות הציבור ולמרות זאת סובלים ממחסור בכוח אדם לביצוע הבדיקות הנדרשות מהם ולא מתוגמלים כראוי על עבודתם המאומצת, המעמידה בסיכון את בריאותם ואת בריאות בני משפחתם. משא ומתן בין נציגות העובדים למעסיקים לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את מתכונת העבודה בתקופת משבר הקורונה והתגמול בגינה, נקלע אף הוא למבוי סתום.

הוועדה אישררה גם סכסוך עבודה לעובדים הסוציאליים במגזר הציבורי, על רקע מה שהוגדר כ"קריסת השירותים החברתיים, ללא מענה אמיתי והזרמת משאבים הנדרשת באופן מיידי מצד הרשויות". העובדים הסוציאליים מתמודדים עם עלייה דרמטית במספר המקרים שדורשים טיפול, בייחוד נוכח משבר הקורונה, לרבות מקרים של אלימות במשפחה, אובדנות, קשיים כלכליים ואישיים. לצד זאת הם סובלים ממחסור בכוח אדם וקושי לאייש תקנים קיימים בשל השכר הנמוך המוצע בתחום, וסובלים לא פעם מתקיפות אלימות כלפיהם.

סכסוך עבודה נוסף שאושרר בוועדה נוגע לפסיכולוגים המועסקים ברשויות המקומיות. נציגות העובדים שם דורשת לנהל מו"מ להסדרה ולהבטחת זכויות הפסיכולוגים בשירותים הפסיכולוגיים, עקב ההשלכות המשמעותיות של יישום תיקון לחוק החינוך המיוחד על תנאי עבודתם וזכויותיהם. גם כאן מלינים הפסיכולוגים על עומס עבודה כבד וקושי גובר למלא את משימותיהם המקצועיות באופן אותו הם מגדירים כראוי.​