ראש הממשלה ושר האוצר החליטו להאריך את הזכאות לדמי אבטלה עד אמצע אוגוסט. במסגרת זו תוארך גם הזכאות למענקים לבני ה-67 ומעלה, שלא יחזרו לעבודה. בסוף תקופה זו יבחנו השניים מחדש את הזכאות, לאור נתוני התעסוקה במשק.

ההחלטה התקבלה בהתייעצות כלכלית בהשתתפות נגיד בנק ישראל וראש המועצה הלאומית. כדי לאפשר השלמה מהירה של החקיקה יוכנס סעיף זה כתיקון לחוק המענקים לבני 67+ המונח בכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

ביום שלישי האחרון שלח יו״ר ההסתדרות מכתב לראש הממשלה ושר האוצר בדרישה להאריך באופן גורף את דמי האבטלה למאות אלפי ישראלים. על פי ההסתדרות, בחודש יוני, היו צפויים כ-260 אלף ישראלים להיגרע ממעגל הזכאים לדמי אבטלה ועד סוף אוגוסט כ-450 אלף זכאים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר