הסכם קיבוצי חדש נחתם אתמול (שני), המסדיר את העברתם של כ-300 מדריכי ספורט בעיריית רעננה להעסקה בעמותת 'ע.ל.ה. – עמותה לקידום הספורט ברעננה'. במסגרת ההסכם הובטח כי תנאי העסקתם לא יפגעו במעבר, וכי הם יועברו תוך שמירה על רציפות תעסוקתית וותק. עד להסדרת העמותה כתאגיד עירוני מול משרד הפנים, תערוב העירייה ערבה להבטחת זכויות העובדים.

העובדים הועסקו עד היום בחוזי עבודה אישיים, עם המעבר לעמותה החדשה, יועסקו תחת הסכם עבודה קיבוצי. ההסכם הנוכחי יהיה בתוקף למשך שנה וחצי, שאחריה יוכלו לנהל משא ומתן לשיפור תנאיהם.

עוד הוסכם כי כמה עשרות מעובדי מחלקת הספורט, אותם ביקשה העירייה להעביר לעמותה, יישארו לעבוד בהעסקה ישירה בעירייה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"זה הסכם פורץ דרך למדריכים וייחודי מסוגו, שכמוהו לא היה קיים בארץ לפניו" אומר לדבר עו"ד רן קידר, יו"ר חטיבת התאגידים העירוניים בהסתדרות המעו"ף, "אני מקווה שזו תהיה אבן דרך לגופים נוספים של ספורט בארץ שיתאגדו במסגרת ההסתדרות לצורך שיפור תנאי העבודה של העובדים".

בתחילת חודש יוני נדרשו העובדים ממחלקת הספורט בעירייה לחתום, באופן חד צדדי, על הסכמתם לחילוף המעסיקים – ולא, תפסק העסקתם. בעקבות פניית ההסתדרות לבית הדין לעבודה, הוסכם עם העירייה על כניסה למשא ומתן במטרה להסדיר את מעבר העובדים בהסכם קיבוצי ובמטרה לשמור על תנאיהם. ההסתדרות יוצגה בהליך על ידי עו"ד מוטי לוין.