מספר העובדים בשלטון המקומי עלה בעשור האחרון, אך מספר המשרות באותה תקופה קטן דווקא, כך עולה מדו"ח השכר במגזר הציבורי שפרסם היום (שלישי) משרד האוצר. משמעות הנתונים היא שיותר ויותר עובדים בשלטון המקומי מועסקים במשרה חלקית בלבד. בעוד ברשויות המקומיות עצמן מועסקים 54% מהעובדים במשרה מלאה, במועצות הדתיות מועסקים רק 39% במשרה מלאה, ובחברות העירוניות 29% בלבד.

על פי נתוני משרד האוצר, בשלטון המקומי עובדים כ-193 אלף עובדים, בכ-148 אלף משרות. 86% מעובדים אלה מועסקים ישירות ב-258 הרשויות המקומיות, אך 11.5% מועסקים ב-172 חברות עירוניות. יתר העובדים מועסקים במועצות הדתיות, באיגודי הערים ובוועדות לתכנון ובנייה.

עם זאת, הדו"ח לא כולל תאגידים עירוניים שאינם 'חברה עירונית', כגון עמותות עירוניות וכן חברות 'מעין עירוניות', בהן מחזיקה העירייה פחות מ-51%. על פי ההערכות, בישראל פועלים למעלה מ-700 תאגידים עירוניים מסוגים שונים, ובהם למעלה מ-90 אלף עובדים, שרובם לא נכללים בדו"ח.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שכרם הממוצע של עובדי הרשויות המקומיות ב-2018 עמד על 11,154 אלף שקלים, השכר הממוצע של עובדי המועצות הדתיות עמד על 9,388 שקלים, ובחברות העירוניות עמד השכר הממוצע על 9,891 שקלים. עם זאת, נרשמה מגמה של צמצום הפער בין שכר העובדים המועסקים ישירות ברשויות המקומיות, לעובדי החברות הממשלתיות.

שכר ברוטו ברשויות המקומיות, על פי דו"ח הממונה על השכר בגופים הציבוריים.

מאז 2007 עלה שכר עובדי החברות העירוניות בשיעור של כ-58%, ואילו ברשויות המקומיות גדל השכר בשיעור של כ-29%. זאת, בין היתר, בשל העלייה ההדרגתית בשכר המינימום כחלק מההסכמים הקיבוציים עליהם חתמה ההסתדרות, ובשל תחילת התארגנותם של עובדים בחברות העירוניות וחתימת הסכמים קיבוציים המשפרים את זכויותיהם. בבפרואר השנה, הוקמה בהסתדרות המעו"ף חטיבה ייחודית שמטרתה טיפול בעובדי התאגידים העירוניים.