שבוע לאחר ביטול המבחנים הפרונטליים במכללות ובאוניברסיטאות, מליאת המל"ג אישרה מתווה לקיום מבחנים בנוכחות פיזית בקמפוסים. המתווה מאפשר למוסדות האקדמאים לקיים בחינות בנוכחות פיזית בשיעור של עד 10% מהמבחנים, כאשר כל מוסד יהיה רשאי לקבוע אילו בחינות יתקיימו בקמפוס. בחינות הגמר (הרישוי) במקצועות הרפואה יוכלו להתקיים בקמפוס ויוחרגו מהמגבלה.

בעקבות החלטת קבינט הקורונה והנחיות משרד הבריאות, במוצאי שבת האחרונים הודיע ועד ראשי האוניברסיטאות כי לא ייערכו מבחנים פרונטליים בקמפוסים עצמם. זאב אלקין, אשר הוציא הנחיה גורפת לכלל האוניברסיטאות והמכללות לא לקיים מבחנים, ספג ביקורת מראשי האוניברסיטאות, לאחר שלטענתן הוא מנע כינוס של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לדיון על מתווה מוסכם לגבי אופן הערכה. הם אף האשימו את השר אלקין בינסיון לחתור תחת האוטונומיה של המוסדות בגיבוש החלטות בנושא.

על פי המתווה שהוסכם בין המל"ג, הות"ת, ועד ראשי האוניברסיטאות והתאחדות הסטודנטים, המוסדות להשכלה גבוהה הם אלו שיחליטו על הקורסים שיוחרגו. סטודנטים שאין באפשרותם להיבחן בבחינות מקוונות מחוץ לקמפוס יוכלו להיבחן בקמפוס והמוסד האקדמאי יהיה מחויב לאפשר להם השתמש בתשתיות הקמפוס לצורך השתתפות במבחן המקוון, אך רק בתנאי שלא ימצאו בו זמנית בתוך הקמפוס יותר מ-10% מכלל הסטודנטים במוסד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד הוסכם שסטודנטים עם קשיים בריאותיים, כאלו הנמצאים בסביבת חולים או אוכלוסיות בסיכון יוכלו להיבחן במועד חלופי עד סוף תקופת הבחינות של הסמסטר.

"מדובר בבשורה לאלפי סטודנטים, שיכולים כעת לגשת למבחנים באופן פיזי ולסיים את התואר", מסר שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים. "גיבשנו את המתווה לאור המחלוקות בין הגורמים השונים, שכמעט והובילו לפגיעה קשה בציבור הסטודנטים ואנו שמחים שהצלחנו להביא לפתרון המשבר".

השר אלקין אמר כי הוא "מברך את חברי המל"ג שביחד גיבשנו הצעה שעברה פה אחד. ההצעה מצד אחד שומרת על בריאותם של הסטודנטים ובני משפחותיהם, לפי דרישות משרד הבריאות ומצד שני מאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה לבנות מחדש את לוח הבחינות של הסמסטר הזה בתנאים החדשים".