הסתדרות המעו"ף ומרכז השלטון המקומי, במעורבותו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, הגיעו להסכמות באשר להעסקת עובדי מערך החינוך בגני הילדים ובבתי הספר בתקופת הקיץ. מספר הימים המקסימלי אותו ניתן לחייב עובד לעבוד בשל החופשה בתקופת הקורונה – הופחת.

על כל יום עבודה שמעבר לדרישות הרגילות בכל שנה אחרת שיידרשו העובדים לעבוד, או על כל יום מעבר ל-19 ימים ביולי ו-7 באוגוסט, יזוכו העובדים בגין יום חופשה שנוצל בתקופת הקורונה. עובדים שיעבדו ביולי בכל הימים בהם נתבקשו לעבוד, ובנוסף עוד שבעה ימים בחודש אוגוסט – יזוכה להם מאזן ימי החופשה בגין כל ימי החופשה מתקופת הקורונה. עובד שכזה יהא זכאי למכסת ימי השתלמות מופחתת ביום אחד בשנת 2020 ויום אחד בשנת 2021.

עובדים שנכון לסוף אוגוסט 2020 מאזן ימי החופשה שלהם יוותר שלילי, לא יחול שינוי ביתרת ימי החופשה שלהם ובמכסת ימי ההשתלמות שלהם. עובדים אלו יוכלו להחזיר ימי חופשה במועדים אחרים עד ספטמבר 2022. ההסדר יחול על סייעות רפואיות, פדגוגיות בחינוך המיוחד, חונכות לילדים בודדים, אבות בית, מנהלניות ומזכירות, אך לא יחול על עובדות במערך החינוך שיועסקו כסייעות לגננות בבית הספר של החופש הגדול.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"ההסכם שעלותו גבוהה מיטיב עם העובדים ומגדר את סיכוניהם", אמר ל'דבר' יו"ר הסתדרות המעו"ף, גיל בר טל. "העובדים יזכו גם לנוח בחופשת הקיץ, לצד עבודתם המאומצת. הסתדרות המעו"ף מאמינה בעובדי מערך החינוך ודואגת להם, גם ובעיקר בתקופת משבר מאתגרת זו". הסכם זה מצטרף להסכם שנחתם לפני כמה שבועות עבור הסייעות.