משרד החינוך הציג היום (רביעי), מתווה חדש לפתיחת שנת הלימודים בשם "לומדים בביטחון". על פי הסיכום בין שר החינוך יואב גלנט, ושר האוצר ישראל כ"ץ, יועמד לצורך העניין תקציב של כ-4.2 מיליארד שקלים לטובת גיוס כוח אדם, התאמת מבנים ותשתיות, ויצירת מערכות ללמידה מרחוק ברוב בתי הספר בארץ. המתווה אושר על ידי ראש הממשלה וצפוי לעלות לאישור הממשלה בשבוע הקרוב, על מנת שהרשויות המקומיות יוכלו להיערך לפתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר.

בדומה למתווה הקודם שהציג המשרד, מתבסס המתווה החדש על שילוב של למידה מרחוק ובמוסדות החינוך, בהתאם לגיל התלמידים.

ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ב', הכיתות ילמדו במתכונת של שבוע מלא במוסדות החינוך, ללא קפסולות, זאת מכיוון שלפי הנתונים האחרונים סכנת ההדבקה אצלם פחותה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תלמידי כיתות ג'-ד' ילמדו בקפסולות של 18, ותלמידי ה'-י"ב ילמדו רוב השבוע בלמידה מרחוק, ולפחות יומיים בבית הספר.

המשרד הדגיש כי  יעשה מאמץ מרבי לאפשר לתלמידי ה'-ו  ללמוד בבתי הספר מעל ליומיים בשבוע. ומכיוון שבכיתות הלימוד שלהם ישתמשו תלמידי ג'-ד', יבוצעו מהלכים של הכשרת תשתיות במבני ציבור סמוכים לבתי הספר.

על פי התוכנית, "יתאפשרו פתרונות דיפרנציאליים בין רשויות שונות, בין יישוב ליישוב, בין מוסדות חינוך שונים ובהתאם לצרכי המגזרים השונים. הכל כדי לאפשר לראשי הרשויות, למנהלי מחוזות ולמנהלי בתי הספר גמישות בניהול התכנית והתאמתה לצרכיו הייחודיים של כל מוסד".

משרד החינוך הוסיף כי תלמידי החינוך המיוחד, מוסדות לנוער בסיכון וכפרי חינוך יקבלו מענה ייחודי שאינו יהיה תלוי בתוכנית הראשית.

המתווה החדש ינסה לתת מענה טוב יותר גם לצוותי ההוראה, שיקבלו מיגון הולם, ומרחבי הכיתות יפרסו כך שיישמר מרחק בין כלל התלמידים, ובינם למורים. כוח האדם החדש שיגייס המשרד, בעלות מוערכת של כ-2.6 מילארד שקלים,  יכלול מורים חדשים, הרחבת עבודתם של מורים מועסקים ושילוב מובטלים וסטודנטים כעוזרי חינוך.