על פי החלטת קבינט הקורונה אמש (רביעי) ובכפוף לאישור הממשלה הצפוי מחר, יבוטלו ההגבלות על פתיחת עסקים בסופי שבוע וכן תבוטל ההגבלה על שהות בגני שעשועים בשטח ציבורי.

ההגבלות הארציות שהיו תקפות עד כה, כגון הגבלות התקהלות, איסור מופעים ועוד, תימשכנה. תוקפן של ההגבלות, שהיה אמור לפוג בשבוע הבא, יוארך.

הקבינט אישר גם את הפעלת תכנית "הרמזור" של "מגן ישראל" אותה הוביל פרוייקטור הקורונה פרופ' גמזו, במסגרתה יוגדרו נהלים לפעילות מערכת החינוך, התכנסויות ופעילות משקית נוספת בכל רשות מקומית, בהתאם לחמש דרגות של מצב התחלואה: פעילות כרגיל, פעילות מורחבת, פעילות מוגבלת, פעילות מצומצמת ופעילות אסורה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כמו כן אושרה מדיניות לערים "כתומות ואדומות" בהן מצב התחלואה חמור ביותר, והטיפול בהן יכלול את המרכיבים הבאים:

  1. מערך תמיכה מאסיבי נרחב וסיוע לאוכלוסייה, תוך תמיכה בהנהלת הרשות המקומית.
  2. שיפור קטיעת שרשראות ההדבקה בערים אלו בכלים מבצעיים בהובלת פיקוד העורף, בהקדם האפשרי.
  3. הקפדה על בידוד של התא המשפחתי כדי למנוע הדבקה בין-משפחתית ומתן סיוע נקודתי למשפחות.
  4. אכיפה וביצוע של המגבלות הנוכחיות על התקהלויות והתכנסות.
  5. ניהול מערך פינויים גמיש תוך מתן מכסות מקומיות מעל הקריטריון הנוקשה, בניהול פקע"ר וקופות החולים.
  6. הגבלות על מערכת החינוך – בתיאום עם מערכת החינוך.
  7. הגדלת הסיוע של קופות החולים וניהול התחלואה ע"י משרד הבריאות.

בהמלצת פרופ' גמזו, החליט קבינט הקורונה להותיר על השולחן את האפשרות להפעיל סגר ארצי או מקומי, אך דחה את ההחלטה על שימוש בכלי הסגר לעוד שבועיים.

פרופ' גמזו הדגיש כי המטרה היא להוריד את התחלואה באופן משמעותי עד ה-1 בספטמבר ואמר ש"אף מדינה בעולם ברמת תחלואה גבוהה כמו בישראל לא מטפלת בתחלואה ללא סגר. ממשלת ישראל רגישה למצב החברתי-כלכלי העדין ולקשיים של הציבור. זאת כנראה הזדמנות אחרונה לקו של מתינות".

כמו כן, קבינט הקורונה הסמיך את שר הבריאות, שרת התחבורה, שר החוץ והמל״ל, בהתייעצות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם את המתווה לפתיחת השמיים ב-16.8, ולהביאו בהקדם לאישור קבינט הקורונה.