בוטלו המגבלות על פתיחת עסקים בסופי שבוע ועל שהות בגני שעשועים בשטחים ציבוריים. כך קבעה היום ממשלת ישראל, שאימצה את החלטות קבינט הקורונה שהתקבלו אמש.

החלטת הממשלה תיכנס לתוקף מידי, אך אמורה להיות מובאת מיד עם פרסומה ברשומות לאישור הועדה המיוחדת של הכנסת לעניין נגיף הקורונה.

ביטול המגבלות הוא חלק מהתכנית הכוללת של "מגן ישראל" שהביא אתמול פרופ' רוני גמזו, פרוייקטור הקורונה, לאישור קבינט הקורונה. החלטות נוספות שהתקבלו בקבינט כוללות את תכנית "הרמזור" במסגרתה יוגדר מנעד של אמצעים שיופעלו ברשויות מקומיות בהתאם לרמת התחלואה בהן; המשך המגבלות הארציות (מלבד אלו שבוטלו כאמור) וקידום תכנית לפתיחת השמיים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

פרופ' גמזו הגדיר את המדיניות כ"הזדמנות אחרונה לקו של מתינות", והבהיר כי בעוד שבועיים תישקל מחדש האפשרות של סגר ארצי, בהתאם למצב התחלואה.

החלטת הממשלה, שהתקבלה במשאל טלפוני, מהווה למעשה תיקון לתקנות שעת החירום, שאמורות על פי חוק להיות מוחלפות עד ליום 10.8, אם לא תבקש הממשלה להאריך את תוקפן.​