שר האוצר, ישראל כ"ץ, הודיע הערב (שני) שדמי האבטלה לשוהים בחל״ת לא יופחתו, וזאת למרות מנגנון שאמור לבצע הפחתה אוטומטית ברגע שהאבטלה נמוכה מ-10%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני האבטלה לחודש יולי. לפי הנתונים, מספר הבלתי מועסקים בצירוף מספר השוהים בחל"ת (נעדרו מעבודתם בגלל הקורונה) ירד ל-9.8%. בחוק ״תכנית הסיוע הכלכלית״ נקבע שברגע שנתון זה יירד מתחת ל-10%, יופחתו אוטומטית דמי האבטלה לשוהים בחל"ת ב-10% תוך שלושים יום.

בחשבון הטוויטר שלו כתב כ״ץ: ״אין בכוונתי להפעיל את סעיף ההורדה של 10% למקבלי החל"ת בתקופה הזו. הנחיתי היום את מנכ"ל הביטוח הלאומי לפעול בהתאם״.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

רק לאחרונה התייחס מבקר המדינה לקושי בהערכת מספר המובטלים בישראל ולכך שנתונים אלו נבדקים כיום על-ידי שלושה גופים במקביל, המפיקים נתונים שונים לגמרי: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירות התעסוקה והביטוח הלאומי. המבקר קרא ליישם את הוראות החוק המחייבות מעסיקים בדיווח פרטני על כל עובד ועובד לביטוח הלאומי, בניגוד למצב היום בו דיווח שכזה מבוצע רק פעמיים בשנה. כך, קבע מבקר המדינה, דווקא נתוני הביטוח הלאומי, ולא הלמ"ס, יוכלו לשמש כנתונים מהימנים המתעדכנים תדיר באשר לשיעור האבטלה במשק, לצורך קביעת מדיניות מושכלת.