הסגר המהודק אושר על ידי הממשלה ויכנס לתוקף ביום שישי בשעה 14:00. הסגר יימשך עד סוף סוכות, אז יוחלט האם להאריכו לתקופה נוספת או לעבור לסגר פחות הדוק לשבועיים נוספים. תפילות בבתי הכנסת אסורות, מלבד ביום כיפור.

עבודה

בסגר המהודק יושבתו מקומות העבודה במשק מלבד אלה שהוגדרו כחיוניים לפי רשימה מורחבת שהוכנה ברשות החירום הלאומית.  עובדי המגזר הציבורי שאינם חיוניים לעבודה במתכונת חירום יצאו לחופשה מרוכזת עד אחרי סוכות. לרשימת ההגבלות המחאה בעבודה.

הפגנות

הכנסת לא הספיקה לאשר את התקנה ביחס להפגנות. ראש הממשלה ביקש לעגן את ההגבלות בתקנות שעות חירום, ובכחול לבן התנגדו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תפילות

במבנה: הושבה במתחמים, בקבוצות קבועות, של עד 10 או 25 מתפללים (כתלות באזור כתום/אדום), מחיצות ניילון בין המתחמים, שמירת מרחק בין המתחמים, הצבת שלט עם מספר המתפללים המותר, גודל המקום, וכללי הפעלה, שמירת 2 כיסאות מרחק בין אדם לאדם, וללא הגשת מזון.

התפוסה המותרת לגבי תפילה במבנה בימים נוראים: באזור אדום – עבור 2 הכניסות הראשונות עד 30 אנשים, עבור כל כניסה נוספת עוד 20 אנשים, באזור כתום – 50 אנשים עבור כל כניסה. בכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום המיועד לתפילה.

יציאה מהבית

א. היציאה המותרת ממקום המגורים לפעולה או למטרה שהותרה, כמו קנייה במרכולים או מוצרי פארם, תהיה רק בתחום היישוב בו מתגורר האדם. מהוראה זו הוחרגו פעולות או מטרות שלא ניתן לבצע ללא יציאה מיישוב המגורים, כמו עובד חיוני היוצא למקום עבודתו המצוי מחוץ לעיר, או אדם היוצא לסייע לאדם בעל קושי המתגורר ביישוב אחר.

ב. לא תותר יציאה ממקום המגורים לטיסה, למעט אחת מהסיבות הבאות בלבד:

 • לפעולה או למטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי)
 • אם הכרטיסים נרכשו עד היום, ה-25 בספטמבר 2020, לכל צורך
 • ייקבע מנגנון של אישורים חריגים על ידי מנכ"ל משרד התחבורה, לגבי טיסה של אדם שאינה לאחד הצרכים המותרים, ולמי שרכש כרטיס אחרי התאריך שנקבע

ג. תבוטל אפשרות היציאה לצורך טיפול "רפואה משלימה", ותיאסר האפשרות לפתוח מקום ציבורי ועסקי למתן טיפולי רפואה משלימה לציבור.

מאיסור זה הוחרגו טיפול רפואיים משמותרים על פי החוק, כולל טיפול על ידי כל מטפלי מקצועות הבריאות: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח וכירופרקט.

ד. הפעלת מקום לאימון של ספורטאי תתאפשר רק עבור ספורטאי בין לאומי, ולא עבור כל ספורטאי תחרותי.

ה. תותר יציאה לברית או הלוויה – רק של בן משפחה קרוב: סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה.

ו. תותר יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי גם למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.

תחבורה ציבורית

אוטובוסים עירוניים ימשיכו לפעול בתדירות נמוכה עד לשעה 20:00. אוטובוסים בין עירוניים לא יפעלו בסופי שבוע. מוניות שירות ומוניות מיוחדות (ספיישל) ימשיכו לפעול בהתאם להנחיות התו הסגול. פעילות הרכבת הקלה בירושלים תימשך, אך הפעילות בה תצומצם במהלך השבוע. פעילות רכבת ישראל תיפסק בסופי השבוע. לרשימת ההגבלות המלאה בתחבורה הציבורית. 

התקנות עליהן החליטה הממשלה

 • סגירת השווקים, חנויות לממכר מזון ופארם ונותני שירות חיוני יורשו להמשיך לפעול.
 • הגבלת מרחק יציאת מהבית עד 1000 מטר, מלבד סיבות שיאושרו.
 • הפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים, בכפוף לתיקון חקיקה בכנסת.
 • תפילות: תאפשרו במרחב הפתוח בלבד, עד 20 אנשים וברדיוס של עד 1000 מטר ממקום המגורים למעט תפילות ביום הכיפורים שיתקיימו בבתי הכנסת בהתאם למתווה שיאושר.
 • התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
 • סגירת כלל ענפי הספורט למעט משחקים בינלאומיים רשמיים.
 • יופסקו הטיסות היוצאות מנתב"ג.

היציאה מהבית מעבר לקילומטר, מותרת רק לצורך המטרות המפורטות בחוק

 • הצטיידות במוצרים חיוניים או קבלת שירותים חיוניים.
 • סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע.
 • קבלת טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני.
 • טבילה אישה במקווה טהרה.
 • העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד.
 • העברה של קטן שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.
 • טיפול חיוני בבעלי חיים.
 • יציאה למקום עבודה לפי התקנות שאושרו, לרבות של עיתונאי או עובד במקצועות התקשורת.
 • הגעה למשכן הכנסת.
 • השתתפות בהפגנה (בכפוף להגבלות המיוחדות שאושרו כאמור).
 • תרומת דם.
 • הגעה להליך משפטי שהיוצא הוא צד לו או נדרש להשתתף בו.
 • תרומת דם.
 • השתתפות בלוויה או בברית של קרוב משפחה (משפחה גרעינית, נכד, דודים ואחיינים).
 • יציאה לפעלות ספורט של יחיד או אנשים הגרים ביחד שלא באמצעות רכב ממונע.
 • יציאה להתאווררות.
 • יציאה לשדה התעופה.
 • בנוסף לא יתקיימו בחינות מלבד בחינות שיאושרו במיוחד, שמתקיימות מרחוק או בתחום הרפואה והבריאות.