משרד האוצר פרסם אתמול (שלישי) להערות הציבור את תזכיר החוק הנוגע לתשלום לעובדים בגין ימי הבידוד. התזכיר, בהתאם למתווה שהוסכם עם ההסתדרות ונשיאות המעסיקים, קובע שתשלום ימי הבידוד ישולם לעובדים בדומה לימי מחלה, כשהמדינה והמעסיקים יתחלקו בעלות חצי בחצי.

לפי תזכיר החוק, עובדים להם אין ימי מחלה צבורים יקבלו 70% משווי יום מחלה שישולמו על-ידי המעסיק, שישופה על הסכום במלואו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. האוצר ישפה את המוסד לביטוח לאומי בגין הוצאות אלו.

עלות החוק, על-פי הערכת האוצר, עומדת על 500 מיליון שקלים לתשעה חודשים (אוקטובר 2020 – יוני 2021) שהם כ-55 מיליון שקלים לחודש והמימון עבורו יגיע מהתכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה שכבר אושרה בכנסת.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בדומה לחופשת מחלה רגילה, עובד לא יקבל שכר בגין היום הראשון למחלתו, ובגין הימים השני והשלישי יקבל העובד 50% שווי יום מחלה בלבד. עוד נקבע כי מעסיקים יוכלו לחתום על הסכמים מיטיבים, אישיים או קיבוציים במסגרתם יקבלו העובדים את מלוא שכרם כבר החל מהיום הראשון, אולם ההסדר המיטיב יהיה במלואו על חשבון המעסיק והמדינה תשפה אותו רק בגין מחצית מהסכום שהיה משולם, בלא ההסדר המיטיב.

עובד השוהה בבידוד בשל הימצאות ילדו בבידוד, יחשב לו הדבר בהתאם להוראות חוק מחלת ילד, אך בלא מגבלה על מספר הימים אותם הוא רשאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

עובד ששהה בחו"ל בזמן חופשה מהעבודה לא יקבל פיצוי על ימי בידוד. לעומת זאת, עובד ששהה בחו"ל בשליחות המעסיק יהיה זכאי לקבל 100% דמי מחלה כבר החל מהיום הראשון לבידוד. המוסד לביטוח לאומי ישפה בגין מחצית מעלויות הבידוד גם במקרים אלו.

המעסיקים יידרשו לדווח למוסד לביטוח לאומי באמצעי מקוון ולציין את פרטיהם וכן את פרטי העובד והבידוד: מתי התחיל הבידוד, מתי הסתיים, כמה ימי מחלה עמדו לזכותו של העובד ומה שווי יום מחלה של אותו העובד בהתאם לחישוב חוק דמי מחלה – וכן למסור תצהיר לפיו המעסיק אכן שילם לעובד את דמי המחלה בהתאם לחוק זה. המוסד לביטוח לאומי יאמת מול משרד הבריאות שהעובד בגינו מבקש המעסיק שיפוי אכן דיווח על הימצאותו בבידוד למשרד הבריאות. השיפוי בגין עלויות הבידוד יהיה רק בכפוף לכך שהעובד אכן דיווח על הבידוד.

הסדר התשלום בגין ימי הבידוד הוסכם על ידי ההסתדרות, המעסיקים והאוצר. חלק מהמעסיקים פנו לבג״צ בבקשה שהמדינה תממן יותר מימי הבידוד, אך בג״צ דחה את העתירה.