משרד האוצר פרסם היום (רביעי) תקנות חדשות כדי לתת מענה לעצמאיות שהיו בחופשת לידה בשנה שעברה או לעצמאים ועצמאיות שהיו בשירות מילואים פעיל.

המענקים מתבססים על השוואה של מחזור העסקים של העצמאים בזמן הקורונה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. כדי לקבל מענק, צריך להוכיח ירידה בסכום שעולה על 25% או 40% בהשוואה בין שתי התקופות.

מסיבה זו נפגעו עד כה נשים שהיו בחופשת לידה בחודשים הקובעים, ומחזור העסקים אליהן הן נדרשו להשוות את הפגיעה בזמן הקורונה נמוך. מסיבה דומה גם גברים שהיו במילואים באותה תקופה, ולא עבדו כעצמאים, עלולים לאבד את הזכאות למענק.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התקנות החדשות מציעות להחליף את התקופה הקובעת שביחס אליה נעשית ההשוואה:

עצמאיות שהיו בהריון, או עברו הפלה, ומסיבה זו לא עבדו 7 ימים או יותר בתקופת הבסיס לקבלת המענק, יוכלו לחשב את מחזור הבסיס לפי ממוצע המחזורים של 12 חודשים עד לירידה בפעילות, או בשנת 2019, תוך החסרת החודשים בהן לא עבדו. תנאים אלה לוקחים בחשבון גם את כך שחלק מהנשים חוזרות בהדרגה לעבודה לאחר לידה, ולכן הן יכולות לבחור בתקופה שלפני הלידה בתור התקופה הקובעת.

לגבי גברים ונשים שלא עבדו 7 ימים או יותר בגלל שירות מילואים פעיל בצה"ל, מוצע לקבוע כי יוכלו להתייחס לתקופה הקובעת בתור שנת 2019 כולה, תוך החסרת החודשים בהם היו בשירות מילואים.

כדי שיכנסו לתוקף, צריכות התקנות לעבור אישור בכנסת. אתמול אמרה ח"כ קטי שטרית (ליכוד) המקדמת את החקיקה: "לעיתים הנשים הללו איבדו הרבה יותר מ-40% מהכנסותיהן בשגרה, גם בגין חודשי חופשת הלידה וגם בגין פעילותן בחודשים שלאחר מכן. אני מבקשת שהתקנות יתנו מענה לכלל הבעיות, כולל אפשרות לקחת את 12 חודשים שלפני הלידה לצורך חישוב המענקים".