בית הדין לעבודה קבע בצהריים (רביעי) כי ההסתדרות לא הצליחה להוכיח כי חברת "תן ביס" פגעה בהתארגנות עובדיה בהליך הזמני. דיון נוסף בתיק נקבע ל-20 בנובמבר.​

בית הדין הכיר בכך שלראשי הצוותים בחברה ישנה השפעה על השתכרות העובדים, ואף בכך שחלקם מתנגדים להתארגנות העובדים בפומבי, אך קבע כי לא הוכח שהם עושים כן עקב התערבות פסולה של ההנהלה. בנוסף, הדגיש בית הדין גם את חובת החברה: "להמשיך ולוודא כי לא מתבצעת השפעה בלתי הוגנת על העובדים, לרבות מטעם ראשי הצוותים, בכל הנוגע להתארגנות".

בית הדין קבע כי סמכויותיהם של ראשי הצוותים ביחס לעובדים מוגבלות שכן הם אינם יכולים לשכור או לפטר עובדים, אינם קובעים את שכרם ואינם לוקחים חלק בשימועים כנגד שליחים, אך הוסיף כי יש להם השפעה על יכולת ההשתכרות של השליחים הכפופים להם, שכן סידור המשמרות של השליחים מצוי תחת אחריותם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשלב זה, קבע בית הדין, לא הוכח כי מי מראשי הצוותים השתמש בסמכותו זו באופן לא ראוי. כזכור, בהסתדרות טענו כי החברה פרשה את מנהלי הצוותים בנקודות המפגש של העובדים ביום פריצת ההתארגנות, במטרה לעורר חשש בעובדים להצטרף להתאגדות, וכן טענה כי ראשי הצוותים פנו לעובדים הכפופים להם והפעילו עליהם לחצים כנגד ההתארגנות.

התאגדות עובדי תן ביס (מתוך: דף הפייסבוק של התאגדות עובדי תן ביס)

בית הדין קבע כי יוזמת ההנהלה להקמת פורום ועד פנימי בחברה, החלה לאחר התפרקות ניסיון ההתארגנות של העובדים בהסתדרות הפועל המזרחי, וטרם נודע להנהלה על ניסיון ההתאגדות החדש בהסתדרות הכללית, וכי נכון להיום הצהירה החברה כי הפורום איננו פעיל.

נשיאת בית הדין האזורי, השופטת הדס יהלום, קבעה כי שאלות כגון מתי הוקם הפורום, האם היה זה במהלך ניסיון ההתארגנות של העובדים במסגרת הפועל המזרחי, אילו הליכים נקטה החברה במסגרת הקמתו ומה משמעותו ביחס להתאגדות העובדים החדשה – יידונו במסגרת ההליך העיקרי.

1,400 שליחי "תן ביס" התאגדו במסגרת ההסתדרות והקימו ועד, לאחר שלמעלה ממחציתם חתמו על טפסי ההצטרפות להסתדרות. ההסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה תל-אביב בקשה דחופה שיורה לחברת "תן ביס" להפסיק לפגוע בהתארגנות עובדיה.

מההסתדרות נמסר בתגובה: "ההסתדרות מכבדת את בית הדין ומבקשת להזכיר כי ההחלטה ניתנה בנוגע לסעד זמני וכוללת קביעות לכאוריות בלבד. ההסתדרות תציג בפני בית הדין – בדיון שייערך בתיק העיקרי – ראיות חדשות וחד-משמעיות לפגיעה מאסיבית בהתארגנות העובדים, ואנו מאמינים כי הצדק ייצא לאור".