חוק תשלום ימי הבידוד החדש שעבר היום (רביעי) בכנסת, מסדיר את תשלום השכר לעובדים הנדרשים להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה קורונה מאומת. מי זכאי לתשלום, ועל כמה ימים? וכמה מתוך זה משלמת המדינה? עשרה דברים שחשוב לדעת.

  1. לדמי בידוד זכאי כל עובד שנדרש להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת, או בשל בידוד של ילדו עד גיל שש עשרה. העובד נדרש לדווח על הכניסה לבידוד למשרד הבריאות, גם במקרה שהוא שוהה בבידוד בגלל ילדו, ולהציג עותק מדיווח זה למעסיק. מומלץ לדווח למשרד הבריאות מיד עם הכניסה לבידוד, שכן הזכאות מתחילה לכל היותר ארבעה ימים טרם מועד הדיווח.
  2. עובד זכאי לתשלום בעבור כל ימי הבידוד, פחות יום אחד. בעבור היום שאינו מזכה בתשלום יכול העובד לבחור לקבל תשלום על חשבון יום חופשה המגיע לו.
  3. ניכוי ימי מחלה: על כל תקופת הבידוד (למעט ימי מנוחה) ינוכו לעובד ארבעה ימי מחלה לכל היותר. אם אין לעובד מספיק ימי מחלה הניכוי יתבצע כנגד ימי מחלה עתידיים. אם בעת סיום יחסי העבודה אין לעובד די ימי מחלה צבורים יקוזזו דמי הביטול כנגד ימי חופשה לא מנוצלים, אך גם במידה ואין לעובד די ימי חופשה לא יחול על העובד חוב.
  4. עובד שממשיך לעבוד מהבית בתקופת הבידוד לא זכאי לדמי בידוד ואין לנכות לו דמי מחלה. על ימי עבודה מהבית זכאי העובד לשכר רגיל.
  5. חל איסור לפטר עובד במהלך ימי הבידוד, בדומה לעובד השוהה בימי מחלה.
  6. עובד במגזר הציבורי שהסכם העבודה שלו מקנה לו די מחלה מהיום הראשון יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד מהיום הראשון. במגזר הפרטי במידה וישנו הסכם המתייחס לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון המעסיק יוכל לבחור האם להחיל אותו גם על ימי בידוד. במידה וישנו הסכם המתייחס באופן ספציפי לתשלום ימי בידוד מהיום הראשון הוא יחייב את המעסיק. בגין היום הנוסף לא יקבל המעסיק שיפוי מהמדינה.
  7. עובדים הנדרשים לבידוד כיוון ששבו מחו"ל אינם זכאים לתשלום ימי בידוד, אלא אם כן שהו בחו"ל בשליחות מעסיקם. עובדים ששהו בחו"ל בשליחות מעסיקם זכאים לתשלום בעד מלוא תקופת הבידוד, בלא ניקוי יום אחד כעובדים אחרים. עובדים זרים שיצאו לארץ מוצאם בחצי השנה האחרונה ושבו משם לישראל לשם עבודה אצל המעסיק עבורו עבדו קודם יציאתם, יחשבו כעובדים בבידוד הזכאים לתשלום דמי בידוד.
  8. עובד שנכנס לבידוד ואומת כחולה אינו זכאי לתשלום דמי בידוד, כי אם לתשלום על חשבון ימי מחלה. ימי המחלה שנוכו לו בגין תקופת הבידוד יחשבו לו כחלק מתקופת המחלה ובהתאם לכללים החלים על ימי מחלה.
  9. מעסיקים יהיו זכאים לשיפוי בשיעור יום בידוד אחד מלא ששילמו לעובדיהם, ועל יתר ימי הבידוד יהיו זכאים לשיפוי בסך 50%. מעסיקים שב-1 באוגוסט היו להם פחות מ-20 עובדים, יהיו זכאים לשפוי בשיעור 75% מעלות דמי הבידוד. התשלום למעסיקים יתבצע דרך הביטוח הלאומי. על מנת לקבל את השיפוי נדרש המעסיק להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לתשלום באמצעות אתר המוסד, עד 60 ימים מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד, בצירוף הצהרה כי שילם לעובד את ימי הבידוד, ופרטים על העובד, מועד בידודו ופרטי ההעסקה שלו. במידה ועובד לא דיווח כנדרש למשרד הבריאות על הבידוד יקבל המעסיק הודעה על דחיית הבקשה.
  10. החוק נכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי, החל מה-1 באוקטובר 2020, כך שמעסיקים ששילמו לעובדים בגין תקופת בידוד בחודש אוקטובר זכאים לשיפוי חלקי מצד המדינה.