חברת סאני, היבואנית הרישמית של מכשירי סמסונג בישראל, תשלם לעובדים פיצוי בסך 300 אלף שקלים עקב פגיעה בהתארגנות העובדים. השופטת אירית הרמל מבית הדין האזורי לעבודה תל אביב קבעה כי החברה פעלה שלא כדין במטרה לפגוע בהתארגנות עובדיה ולסכלה, והורתה להנהלה לחזור ולנהל מו"מ קיבוצי עם נציגות העובדים. השופטת ציינה כי החברה ניסתה "להסתיר את כוונתה לסכל את הקמת ההתארגנות בדרך של סיכול כל סיכוי להגעה להסכם קיבוצי מיוחד".

עוד הורתה השופטת לחברה לחדול מההתנכלות ליו"ר ועד העובדים ולחבריו, ולאפשר את כניסת חברי הועד ונציגי ההסתדרות למתקניה. פסק הדין קבע כי לחברה הייתה כוונה מפורשת לפגוע בזכויותיו של יו"ר הוועד, "הכל במטרה לאלץ אותו לוותר על פעילותו בוועד העובדים". בעניין זה לבדו פסק בית הדין פיצוי של 100 אלף שקלים, וחידד כי על החברה להימנע מכל התנכלות או הפליה של עובדים על רקע התאגדותם.

השופטת הרמל מתחה ביקורת על התנהלות החברה במו"מ הקיבוצי, וציינה כי לא זאת בלבד שסאני התנהלה בגישה לוחמנית וזלזלה במשא ומתן, אלא גם סירבה למסור לנציגות העובדים נתונים שנדרשו לו, ודחתה את כל הדרישות הכלכליות שהועלו בפניה מבלי לנמק. בעניין זה ניתן צו קבוע המורה לחברה להמשיך ולנהל משא ומתן קיבוצי בתום לב.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"מטרת הפיצוי היא להרתיע את המעסיק מפגיעה בהתארגנות, במיוחד בנסיבות בהן חלפו מאז ההכרה ביציגות המבקשת וועד היום כשנתיים ואין עוד הסכם קיבוצי מיוחד הנראה באופק, במיוחד נוכח העובדה כי המשיבה, הגם שמספר העובדים בה הוא כ-250 בלבד, היא בעלת עוצמה כלכלית גדולה בכלל ובשוק הסלולר בפרט", כתבה השופטת בפסק דינה.

כ-250 עובדי סאני, היבואנית הרשמית של סמסונג בישראל, התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים. על אף שהחברה הכירה רשמית בהסתדרות כארגון העובדים היציג, כבר מיומה הראשון של ההתאגדות התקבלו בהסתדרות טענות בדבר הפגיעה בהתארגנות תוך ניסיון למנוע מהעובדים להצטרף למהלך. בין היתר נמנעה כניסת חברי הועד למתקני החברה, שכרו של יו"ר הועד הופחת וכן הופחתו לו תמריצים וימי חופשה. בדצמבר האחרון הוכרז בחברה סכסוך עבודה, והעובדים אף שבתו לאור גרירת רגלי ההנהלה במו"מ לחתימת הסכם קיבוצי ראשון ובשל הביזוי של נציגות העובדים. בנובמבר שעבר הגישו העובדים תביעה על פגיעה בהתארגנות.

יו"ר איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההייטק, יקי חלוצי, בירך על החלטת בית הדין ואמר: "לצערי, סאני טעתה לחשוב שתצליח לפרק את התארגנות העובדים, ואת זה פסק הדין מאשר. התאגדות העובדים כאן כדי להישאר, ומוטב שבמקום לעסוק בתחבולות, תועיל הנהלת סאני להגיע להסכם קיבוצי לטובת ולרווחת עובדיה".

ועד עובדי סאני יוצג על ידי סגנית ראש הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, עו"ד תהילה בנישו, יחד עם עו"ד אורן שרם.