בישראל יושלמו היום 20 יום ללא גשם בלב החורף – תופעת קיצון בפני עצמה, אשר יש בה סכנות. מערכת הגשם הנוכחית אמורה להיות משמעותית אבל במקרה של משק המים, החקלאות והתשתיות, הפיזור הנכון משפיע לא פחות מכמות הממטרים. אירועי גשם קצרים ואלימים שמספקים כמויות גדולות של מים עשויים לחולל נזק משמעותי – הצפות, פגיעה בחקלאות ועוד.

עצירת גשמים היא תופעת קיצון אקלימית המתרחשת עתה בישראל. ד"ר עמיר גבעתי, מומחה למשק המים, אמר ל'דבר' כי "היובש נדיר וחריג באורכו וגם בכך שהוא מתקיים בכל הארץ. ההשלכות הן קודם כל על החקלאות – החקלאים נדרשים לתוספת השקיה. זה משליך גם על מקורות המים – נחלים, מעיינות, הכנרת ירדה ב-3 סנטימטרים. הקרקע התייבשה. כדי שתהיה שפיעה במעיינות, היא צריכה להיות רוויה וזה פוגע בגשם הבא. הוא ירטיב את הקרקע ולא יעשיר את מקורות המים".

לדבריו, מערכת הגשם הקרובה תביא לשיפור מסוים במאזן המשקעים. "אירוע הגשם הבא יתחיל בהדרגה, אבל ביום ראשון ושני צפויות כמויות משקעים גדולות. החקלאים יוכלו סוף סוף להפסיק להשקות. "גירעון הגשם" שלנו יצומצם, וסוף סוף יהיה גשם רב בצפון".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הסכנה שבמגמת "ריכוזיות הגשם"

לפי גבעתי, החורף השנה הוא דוגמה מצוינת למגמה של מיעוט ימי גשם, וימי גשם בהם הממטרים יורדים בעוצמות הרבה יותר חזקות. "במקורות נכתב 'תן את הגשם בעתו', אבל התהליך כיום הוא הפוך – כמויות גשם גדולות תוך שעה שעתיים. המים הללו לא מגיעים למי תהום, ובנוסף הם גורמים לנזקים".

השינוי בתדירות ובעוצמת הגשם הופך את מדידת כמויות הגשם למדד פחות מייצג לעניין תרומת הגשם למשק המים ולחקלאות. מופע של גשם קיצוני שאחריו מגיע יובש פוגע בחלחול למי התהום, אקוויפרים ומעיינות, וגם יכול לפגוע ביבולים חקלאיים במקום להזין אותם.

הקרן לנזקי טבע בחקלאות דיווחה השנה שנזקי הביטוח עלו ב-2020 ב-8% ובחמש השנים האחרונות ב-45%.

הפגיעה כתוצאה משינוי המגמה היא לא רק במקורות המים, אלא בעיקר בתשתיות הלאומיות ובייחוד ברשויות המקומיות הסמוכות לקו החוף.

לפני 50 שנה

הגשם האחרון היה ב-24 בדצמבר. על פי השירות המטראולוגי "מבדיקת עצירות גשמים בעבר, עולה כי היו מקרים דומים ואף ארוכים יותר, אולם הם נטו להתרחש בדרך כלל בחודשים שאינם חלק מחודשי החורף המרכזיים לדוגמה: 27-28 ימים של עצירת גשמים מאמצע נובמבר עד אמצע דצמבר 2006 ,27 ימים מאמצע פברואר עד אמצע מרץ 1984 ועוד"

בשירות מתקשים למצוא תקדימים לעצירת גשמים מוחלטת בכל חלקי הארץ בלב החורף, והאחרונה המתועדת היא בין דצמבר 1970 לינואר 1971.