בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה היום (חמישי) את דרישת עיריית רהט לקבל לידיה פרטים על התנהלותו הכספית של ועד העובדים ושל ההסתדרות. סגן נשיא בית הדין, השופט צבי פרנקל, הדגיש בפסק דינו כי המעסיק מהווה רק צינור להעברת כספי העובדים לאיגוד המקצועי, כשירות טכני בלבד, ודחה את הטענה כי הדבר מעניק לעירייה זכות כלשהי לעיון במסמכים הכלכליים השונים אותם דרשה – תוך שהוא מדגיש את הפסיקה בתחום בדבר החשיבות שארגון העובדים יהיה עצמאי וחף מכל התערבות של המעסיק.

בבקשה שנדחתה דרשה העירייה לקבל לידיה את פירוט חשבונות הבנק של ההסתדרות כולה ושל ועד העובדים בפרט, לצד דו"חות כספיים לרבות מאזנים ושורה ארוכה של מסמכים כלכליים נוספים – זאת בטענה כי עליה 'לפקח' על פעולת ההסתדרות והוועד שכן היא זו המנכה את דמי החבר והטיפול של עובדיה ומעבירה אותם לידי ההסתדרות. בית הדין קבע שטענת העירייה כי המסמכים דרושים לה על מנת 'לפקח' על כספי העובדים, היא ניסיון של העירייה לקחת על עצמה אחריות לא לה. בשולי פסק הדין קבע בית הדין שאילו הייתה העירייה משתתפת על חשבונה במימון פעילויות של ועד העובדים – יתכן והיה מקום לחשוף מידע ולמסור מסמכים הנוגעים לכספים אלו בלבד.

בהסתדרות טענו כי בקשתה של עיריית רהט הוגשה מלכתחילה כאמצעי ניגוח בלבד כנגד ההסתדרות לאחר שהאחרונה דרשה את קבלת נתוני השכר של עובדי העירייה במטרה לבדוק טענות של עובדים על הפרות שכר שונות. בניגוד לבקשת העירייה שנדחתה כעת, בקשת ההסתדרות נתקבלה בדצמבר האחרון והשופט פרנקל אף הדגיש כי "על מעסיק חובה למסור מידע לארגון העובדים על מנת שהוא יוכל לבצע את תפקידו לפקח על שמירת הוראות חוקת העבודה". בשני התיקים יוצגו ההסתדרות וועד העובדים על-ידי עו"ד אהוד שילוני.​

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר