"אנחנו נמצאים מטר לפני השלמת המטרה: דמי אבטלה לעצמאים, שיינתנו לכל עצמאי שירצה", כך אמר השבוע שר האוצר ישראל כ"ץ בעת הצגת התכנית הכלכלית החדשה, והבטיח שהתקנות יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה כבר השבע. התקנות אכן יובאו מחר לוועדת העבודה והרווחה, אבל את "דמי האבטלה" ישלמו העצמאים המובטלים לעצמם, מתוך החיסכון הפנסיוני שלהם.

התקנות שיובאו לוועדה יאפשרו לעצמאים מובטלים למשוך כסף ללא קנס מקופת הגמל לקצבה שלהם. בשונה מדמי אבטלה המשולמים לשכירים, לא מדובר בתשלום מקופת הביטוח הלאומי אלא מקופת החסכון הפנסיוני של העצמאי. העובדה שזו ההצעה אליה התכוון שר האוצר נחשפה אתמול על ידי מתן חודרוב, ואושרה ל'דבר' על ידי גורמים באוצר.

על פי התקנות שפורסמו ההטבה תוגבל לעצמאים שהפקידו בצורה סדירה כסף בחשבון קופת הגמל שלהם שנתיים לפחות מתוך שלוש השנים האחרונות. פריסת התשלומים צריכה להיות חודשית, רצופה ושווה, בדומה לדמי אבטלה, והסכום מוגבל. על פי הדיון בוועדת הרווחה בנושא בדצמבר תוגבל המשיכה לשליש מהסכום הצבור בקצבה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יש לציין שרק בשנים האחרונות הוחלה פנסיה חובה על עצמאים, כך שהסכום שרבים מהם מחזיקים בקופת הגמל אינו גבוה.  

בדיון הקודם העלה יו"ר הוועדה חיים כץ חששות המחוק הנ"ל ואמר: "אתה אומר לו: וואלה אני אתן לך למשוך. זה כמו צרכן סמים, הוא לוקח את המנה, אומר עכשיו זה יעשה לי טוב, אחר כך יעלה לו ביוקר. וואלה, סוף מעשה במחשבה תחילה".

בדיון השתתף יו"ר ארגון העצמאים לה"ב רועי כהן, שתמך בהצעה אך ביקש להבהיר: "לא מדובר בכלל בדמי אבטלה ובחלף אבטלה או בכל משהו אחר, ולכן כל ניסיון עכשיו של רשות שוק ההון, גם של משרד האוצר, להציג את זה כמשהו לעזור בקורונה כדמי אבטלה, זה לא היה ולא נברא וזה לא בכלל קשור לדמי אבטלה לעצמאים".

יש לציין כי קיימת הצעה לדמי אבטלה לעצמאים אותה מקדם הביטוח הלאומי. על פי ההצעה, המתווה ימומן בשנתיים הראשונות מאוצר המדינה כשבמקביל, יתחיל הביטוח הלאומי לגבות מעצמאים רכיב ביטוח אבטלה בסך 0.25%. על פי הערכה של שפיגלר העלות הכוללת של התוכנית תעמוד על כ-615 מיליון שקלים בשנה והוא אמור לתת מענה לכ-430 אלף עצמאים בישראל.