דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום רביעי י"ז באייר תשפ"ב 18.05.22
21°תל אביב
  • 20°ירושלים
  • 21°תל אביב
  • 22°חיפה
  • 21°אשדוד
  • 21°באר שבע
  • 31°אילת
  • 24°טבריה
  • 21°צפת
  • 21°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עבודה

מדריך / כך יפעל פיילוט העבודה מהבית במגזר הציבורי

מי רשאי לעבוד מהבית, כמה ימים ושעות, מה עם שעות נוספות ואיך זה משפיע על השכר: שאלות תשובות על הפיילוט החדש

(צילום: gettyimages)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

הממונה על השכר, קובי בר נתן, פרסם השבוע את הנחיותיו להפעלת המודל הניסיוני להעסקת עובדים ביום עבודה אחד מרחוק בשבוע בשירות הציבורי. זאת לאחר שהפעלת מודל עבודה מרחוק בתקופת הקורונה, חשפה את היתרונות שיש באפשרות הזו עבור שירות המדינה ועבור העובדים.

איך מתקבלת החלטה על עבודה מהבית?
הנחיות הממונה על השכר מסמיכות את הנהלות הגופים הציבוריים להחליט על יישום מודלים של עבודה מרחוק, בכפוף לקווים המנחים שהוגדרו. עבור העובדים לא מדובר בזכות שהם יכולים לדרוש, אך הסכמתם נדרשת. ההנחיות רק קובעות את כללי המסגרת, כשכל מעסיק ומעסיק יוכל להחליט אם לאפשר או שלא לאפשר ביצוע עבודות מרחוק, בהתאם לשיקוליו.

מעסיק שירצה ליישם את הנוהל החדש, ידרש ראשית לבצע הליך מיפוי פנימי שיזהה אלו עובדים פוטנציאליים לעבודה מהבית, ולהסדיר את מדיניות ההפעלה. כל מעסיק, יוכל גם לקבוע נהלים נוספים, מעבר להנחיותיו הכלליות של הממונה על השכר, באשר לסוגיית העבודה מרחוק בגוף הספציפי.

אילו עובדים עשויים להיות מתאימים לעבודה מהבית?
הנחיות הממונה על השכר מגדירות כי המעסיקים הציבוריים יוכלו לאפשר עבודה מהבית רק לעובדים העונים על התנאים המצטברים הבאים: עובדים שתפקידים ניתן לביצוע מרחוק (וכאלו שתפקידם אינו כרוך בהכרח בשירות פרונטלי לציבור או לעובדים אחרים), עובדים בעלי נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת ביצוע משימות מתפקידם מרחוק, עובדים שביצוע תפקידם אינו מעלה רגישות מוגברת בהיבטים של אבטחת מידע, ועובדים שנמצאו מתאימים לכך במיפוי הפנימי שהמעסיק נדרש לבצע על מנת ליישם את מודל העבודה מרחוק.

תנאי נוסף הוא שתפקידו של העובד מאפשר להגדיר מטלות מסוימות, בהן יעסוק בימים בהם יעבוד מרחוק, ואשר על ביצוען ניתן יהיה לפקח , לרבות בדרך של קבלת דיווח מפורט על המטלות שבוצעו ומועד ביצוען בימים שבהם עבד מרחוק.

האם ניתן לחייב עובד לעבוד מרחוק?
לצד התנאים המפורטים בסעיף הקודם, נקבע שעובד המועמד לעבודה מרחוק נדרש להגיש בקשה לעשות זאת, על טופס המביא לידיעתו את כלל הכללים וההנחיות לפיהם תבוצע העבודה מרחוק, תנאי השכר להם יהא זכאי בגין עבודה זו, התחייבות לזמינות הנדרשת במהלך שעות העבודה מרחוק והבהרה של כלי ההתקשרות בהם ייעשה שימוש במהלך עבודה זו. על העובד לחתום גם כי ניתנה לו האפשרות להיוועץ בכל גורם שיבחר בכך קודם לחתימתו, וכי לא יהיו לו דרישות כספיות נוספות בעתיד בעניין זה.

כמה ימים ניתן לעבוד מרחוק?
הממונה על השכר אישר למעסיקים במגזר הציבורי לאשר לעובד לעבוד יום אחד בשבוע כ'יום עבודה מרחוק' או כ'יום עבודה משולב' (כלומר שחלקו במקום העבודה וחלקו מהבית), באחד מימי העבודה בהתאם לשבוע העבודה הרגיל של העובד. במקרים חריגים מעסיק יכול לפנות לממונה על השכר על מנת שיבחן את האפשרות לאשר ימי עבודה נוספים מרחוק לעובד.

יום העבודה מרחוק איננו ניתן לצבירה או להעברה משבוע לשבוע. במקרים חריגים בהם קיימת תועלת גבוהה במתן אפשרות לעבודה ביום משולב (מרחוק וממקום העבודה באותו יום עבודה) יוכלו המעסיקים לאפשר לעובדים רלוונטיים לבצע עד יומיים נוספים בחודש כ'ימים משולבים'.

כמה שעות עבודה ניתן לעבוד ביום עבודה מרחוק?
ביום העבודה מרחוק על העובד צריך לעבוד את מספר שעות התקן היומי הרגיל שלו, ולבצען במקביל לשעות העבודה המקובלות במקום העבודה. מנהל הגוף רשאי לקבוע כי בכפוף להסכמת הממונה הישיר על העובד, יוכל העובד לפרוש את שעות העבודה באופן גמיש לאורך כל שעות היום (זאת למעט עובדי משמרות ששעות העבודה מרחוק שלהם חייבים להיות מקבילים לשעות המשמרת). ככל שעובד מסויים זכאי ביום מסוים לתקן שעות מקוצר (כגון משרת הורה, יום צום וכו') יהא זכאי לכך גם במסגרת העבודה מהבית באותו היום.יש להדגיש כי שעות העבודה מרחוק הן שעות עבודה לכל דבר ועניין, והעובד צריך להיות זמין לביצוע עבודתו ולכלל המשימות המוטלות עליו. לצד זאת, גם ביום עבודה מרחוק זכאי העובד להפסקות בעבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.

האם ניתן לעבוד שעות נוספות מרחוק?
עבודה בשעות נוספות מרחוק לא תותר למעט במקרים חריגים או דחופים שאושרו מראש על ידי הממונה על השכר או לעובדים ששימשו כוננים ביום זה ונקראו לעבודה בשעות נוספות בעקבות הפעלת כוננות.

עובדים שעבדו ביום עבודה משולב (ממקום העבודה ובבית) יוכלו במקרים חריגים לקבל אישור לעבוד בשעות נוספות בכפוף לכך שיסיימו את יום עבודתם במקום העבודה הרגיל, ושביצעו למעלה מ-5 שעות עבודה במקום העבודה הרגיל.

כיצד מדווחים על שעות עבודה מרחוק?
העובד יידרש לדווח הן על השעות בהן עבד במסגרת יום העבודה השבועי או במסגרת יום עבודה משולב, גם אם בוצעו שלא ברצף. לצד זאת, יידרש העובד לפרט גם את את המטלות המרכזיות שבוצעו על ידו במהלך יום העבודה, בהתאם למטלות אשר הוגדרו לו על ידי המנהל שלו.

דיווחי הנוכחות של עובדים שעבדו מרחוק יהיו טעונים גם את אישורו של הממונה הישיר עליהם, שיידרש לאמת ולאשר גם את פירוט המטלות והמשימות שדווחו. דיווחי העובד בגין ימי עבודה שבועיים מרחוק לא יכללו דיווח על תשלומי אש"ל, הוצאות בגין ארוחות או הוצאות נסיעה.

האם מעסיק רשאי לבטל את האישור של עובד לעבוד מרחוק?
בהחלט כן. גם לאחר מתן האישור לעבודה מרחוק, המעסיק רשאי לבטל אותו לעובד בודד, ואף להחליט לסגת מיישום המודל במקום העבודה. המודל כולו הוא בגדר מודל ניסיוני שצפוי כרגע לפעול עד אוקטובר 2021. בשלב הבא יחליט הממונה על השכר באוצר מה יהיו נהלי הקבע לעבודה מרחוק בשגרה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!