בעקבות סדרת הפרסומים ב'דבר ראשון' בנוגע לתאונות בענף הבנייה מגיעות למערכת האתר פניות המתעדות ליקויי בטיחות באתרים שונים. הליקויים המתועדים מועברים גם למינהל הבטיחות במשרד העבודה.

באתר בנייה באזור המרכז מתועדים באופן עקבי ליקויי בטיחות חמורים. ניצן צבי כהן, כתב 'דבר ראשון', שלח מכתבים בנושא זה למינהל הבטיחות במשרד העבודה ולבסוף יצר עמו קשר המפקח הממונה על האתר. בין היתר אמר המפקח: "יש לי 300 אתרים… אין לי זמן ללכת לאתרים אחרים. אתה יודע כמה יש לי?". שיחת הטלפון בין מפקח משרד העבודה לכתב 'דבר ראשון' חושפת טפח נוסף מההפקרות בענף הבנייה

אתר הבנייה במרכז הארץ בו נראים פועלים שעובדים ללא אמצעי הגנה

אתר הבנייה במרכז הארץ בו נראים פועלים שעובדים ללא אמצעי הגנה

מפקח: שלום. מדבר… ממשרד העבודה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נ.צ.כ.: היי, מה שלומך?

מפקח: בסדר. תראה, אני רוצה להגיד לך, אנחנו טיפלנו באתר הזה. ובזמן ה… לפני יומיים…

נ.צ.כ.: באתר הזה הכוונה שלך לאתר ב…?

מפקח: אתה מצלם מהחלון שלך. אתה גר שם כנראה.

נ.צ.כ.: מי ששלח לנו את התמונות גר שם, כן.

מפקח: זה שהוא כל יום יושב שם ומצלם כל דבר, שבן אדם יוצא. אנחנו היינו שם, והבן אדם הזה שלח לי טופס מינוי מנהל עבודה חדש, קבלן. ומבחינת החוק כל המרפסות היו מגודרות, הוא גידר אותם. והוא 80% בערך מה שאני עשיתי לו, מה שאני רשמתי לו הוא עשה. יש בכל אתר דבר שבנאדם יוצא שם ופה עם או בלי כובע, או משהו כזה. יש לנו המון אתרים. אנחנו לא מספיקים…

הוא עומד באופן מאוד מסוכן. אני אומר לך כמה שאנחנו לא עובדים עם זה, כולם עובדים ככה. שם ופה

נ.צ.כ.: תראה… אנחנו מדברים היום כבר על 30 ומשהו הרוגים. ויש לי פה מקרה בוחן. אני מסתכל ואני רואה אתר בנייה שגם על פי התמונות עדיין יש בו מרפסות ללא האזנים שמחייבים על פי חוק. ואני רואה פועלים שעובדים בלי תנאי בטיחות. עכשיו אתה אומר לי – 'רשמתי לו הערות והוא מילא אותם ב-80%' – אני מנסה להבין, אם אתם הגוף הרגולטורי, כלומר… איך יכול להיות שפועל אתר שכבר התרעתם בפניו והוא עדיין פועל באופן לא בטוח?

יש לי 300 אתרים. ואתה כל הזמן רושם ומתלונן. אין לי זמן ללכת לאתרים אחרים. אתה יודע כמה יש לי? אם כל אחד ככה… אנחנו גם לא מספיק לנו אנשים.

מפקח: מה אתה אומר עוד הפעם?

נ.צ.כ.: איך פועל אתר שאתם התראתם בפניו, והוא עדיין פועל באופן לא בטוח? האם פתחתם כנגדו איזה שהוא הליך משפטי?

מפקח: זה לא פשוט כמו שאתה אומר, העניין המשפטי. זה לא פשוט. זה צריך לשלוח לצוות חקירות. לא אני פותח במשפטי. בדברים כאלה אנחנו לא… דברים קטנים אנחנו לא פותחים במשפטי.

נ.צ.כ.: אבל רגע, בוא… תראה, אני מסתכל על מה הורג פועלים היום בתאונות. פועלים נופלים. פועלים נהרגים כי הם נופלים. אם יש פועל ש…

מפקח: אוקיי בסדר אתה אומר ככה, שנופלים פועלים אז בוא נסגור את כל האתרים, ואף אחד…

נ.צ.כ.: לא את כל האתרים – רק את אלה שבהם עובדים באופן לא בטוח…

מפקח: לא… האתר הזה פחות או יותר, הם עשו את מה שביקשתי. אתה מבין? אתה רוצה שהוא ימשיך לעבוד עשר שנים? אנחנו נסגור לו אתר, או שאתה רוצה הוא יגמור מהר ויוצא משם? מה אתה מעדיף?

נ.צ.כ.': תראה… מה זה הוא יגמור מהר והוא יצא משם? הוא יגמור מהר והוא יתחיל אתר אחר. הוא קבלן בניין, זה מה שהוא עושה. אני רוצה שהעובדים שלו יעבדו עם קסדה ועם רתמות. לא ברור לי למה אני זה שרוצה את זה. למה זו לא האחריות של מנהל הבטיחות, שאתר שבו מעסיק קיבל התראה, נאמר לו "העובדים שלך עובדים באופן לא בטוח", הגיע מפקח וראה שהעובדים עובדים באופן לא בטוח, והוא קיבל עדות נוספת שעובדים, עדיין עובדים באופן לא בטוח. איך האתר הזה ממשיך לפעול עדיין במשך חודש וחצי?

80% בערך מה שאני עשיתי לו, מה שאני רשמתי לו הוא עשה. יש בכל אתר דבר שבנאדם יוצא שם ופה עם או בלי כובע, או משהו כזה. יש לנו המון אתרים. אנחנו לא מספיקים…

מפקח: אתה יכול לפנות גם לעירייה וגם למשטרה. אנחנו דואגים על שלום הפועלים, ומבחינת החוק, הוא עשה, הוא מינה מנהל עבודה, יש לו זכות לבנות. ומבחינת החוק הוא בונה לפי החוק. הוא לא בונה בלי חוק. אם הוא מפריע לך, אתה יכול לפנות גם לעירייה וגם למשטרה, אולי הם יסגרו לו את האתר.

נ.צ.כ.: רגע, תקנות העבודה בגובה לא קובעות שעובד צריך להיות רתום כשהוא עובד בגובה?

מפקח: בתקנות הגובה רשום שכל הפועלים שעובדים שם צריכים לעבור הדרכה בגובה. או לגדר את מקום העבודה, או להשתמש בחגורת בטיחות.

נ.צ.כ.: רגע – תדריך לעבודה בגובה זה במקום להשתמש ברתמת בטיחות?

מפקח: מה? לא הבנתי. אם אין תדריך…

נ.צ.כ.: אם עובד קיבל תדריך לעבודה בגובה, אז הוא יכול לעבוד בגובה בלי רתמת בטיחות?

מפקח: בלי רתמת… כן הוא יכול לעבוד עם שטח מגודר.

נ.צ.כ.: אם השטח מגודר. במידה והשטח לא מגודר הוא חייב בחגורת בטיחות.

מפקח: כן.

נ.צ.כ.: אוקיי, אז אני אומר שוב, בתמונות שאני רואה יש עובדים שעובדים בשטח לא מגודר, ובלי חגורות בטיחות.

מפקח: אני ראיתי התמונות האלה. אני גם אמרתי. אני דיברתי עם הקבלן.

נ.צ.כ.: אתה מבין שזה לא אישי מולך, כן? אני פשוט מנסה להבין איך הדברים עובדים.

מפקח: הבנתי אבל יש לי 300 אתרים. ואתה כל הזמן רושם ומתלונן. אין לי זמן ללכת לאתרים אחרים. אתה יודע כמה יש לי? אם כל אחד ככה… אנחנו גם לא מספיק לנו אנשים. אני דיברתי עם הקבלן והוא אמר – אתה יודע, אני עושה הכל משהו, אני כבר גידור, אני עושה הכל הכל. אני נתתי לו צו הפסקת עבודה והוא שלח לי טופס מינוי מנהל עבודה. ואחרי זה הוא המשיך לעבוד שוב. אם הוא שם איזה שהוא, עשה איזה שהוא עבודה זמנית של עשר דקות ואתם צילמתם, זה לא אומר שהוא כל היום עובד בלי… בשטח לא מגודר. יכול להיות שהוא יצא לעשר דקות שקורה פה ושם.

נ.צ.כ.: הוא יצא לעשר דקות… פה ושם… וכבר שלוש פעמים אני… בסדר, שמע, מה אני אגיד לך. אני מבין שגם אתה מתוסכל מזה, אבל אתה מבין שיש פה בעיה?

מפקח: אני הייתי באתר הזה כבר שלוש פעמים. וארבע פעמים דיברתי. ואני הייתי שם ונתתי לו צו הפסקת עבודה. וצילמתי שאני (לא ברור). והיה שם סיפור ארוך כבר. הסיפור זה לא שזה לא מטופל ולא ש… לא יודע מה. אבל אם כל יום יושבים שם ומצלמים, תמיד יש כמה דקות שאפשר לתפוס באיזה שהוא ליקוי. בכל אתר בנייה. לא דווקא… האתר בנייה הזה לא הכי גדול מה שיש לנו.

נ.צ.כ.: תשמע, אני אגיד לך בכנות. נגיד אני מדבר על חברת חשמל, כן? אז אני לא חושב שאם אני אעמוד מול אתר שבו עובדים חברת חשמל, אני אמצא שם מישהו שעובד לא לפי הוראות הבטיחות, גם לא לעשר דקות.

מפקח: אם אני אעמוד אפילו ליד החברת חשמל אני תמיד אמצא שם ליקויים, מה שהם עובדים לא חוקי. תמיד איפושהו. אין 100%. אם בנאדם עושה 80-90%…

נ.צ.כ.: אם יש 80-90% אז מה?

מפקח: אם יש 90% זה גם בסדר. תכנס לכל אתר בנייה ואתה תראה שהכול שטח מגודר ויש חלון שהוא לא מגודר. צריך לגדר אותו. ויש שם כל האנשים עם קסדות, אחד אתה רואה בלי קסדה. תמיד… אני 25 שנה עובד פה, ותמיד מהניסיון אני אומר לך שאין 100%.

נ.צ.כ.: זה דבר מאוד קשה. טוב, בסדר.

מפקח: אני אדבר שוב עם הקבלן הזה, ושלחתי לו תמונות. אני צילמתי את התמונות, הדפסתי אותם ושמתי על הצו, שהוא יראה את התמונות שאתה שלחת לנו. והוא הבין, והוא אמר לי, והוא הבטיח לי וזה וזה וזה. אבל לסגור לו אתר אנחנו לא יכולים. יש לו חוק לבנות. נלך לבית המשפט אנחנו לא נצא זכאים, הוא צריך לעשות דרישות של משרד העבודה והוא יכול להמשיך לעבוד וכל דבר. אם למשל אנחנו עכשיו ניתן לו צו הפסקת עבודה על עבודה על עבודה ללא גידור שם, הוא יגדר שם מקום הזה וימשיך לעבוד. זה זכות שלו. אתה מבין?

נ.צ.כ.: אבל הוא לא גידר. רואים בתמונות שלא מגודר.

מפקח: אני עכשיו אחרי שיחה שלי, עכשיו עכשיו אני מתקשר אליו ואני אגיד לו ש… מה אתה ראית שוב אתה אומר?

נ.צ.כ.: בתמונות שאני שלחתי, אתה יכול להסתכל, רואים שיש פיגומים בלי אזנים כפי שנדרש, ורואים עובדים עובדים בגובה, לא מגודר בלי…

מפקח: בוא נסתכל, אתה שלחת לי שם תמונה בלי גידור. פיגומים בלי גידור?

נ.צ.כ.: יש שם פיגומים בלי אזנים כפי שנדרש.

מפקח: בלי אזנים אי אפשר. אי אפשר לבנות את הפיגום בלי אזן יד.

נ.צ.כ.: נכון, אבל נדרש בפיגום שלושה אזנים. אני יודע איך…

מפקח: יש… נכון. נדרש שלוש. אזן יד, תיכון ולוח רגל.

נ.צ.כ.: נכון, אז כנראה שיש…

מפקח: אם יש לפחות שניים על פי… זה גם בסדר. בגלל שהאחרון זה הולך למניעת נפילת הכלים. ושם לא מסתובבים אנשים, אבל אם זה שניים זה גם טוב לפעמים.

נ.צ.כ.: בסדר, אבל שם חסר גם את האזן האמצעית בתמונה.

מפקח: רק שניה בוא, חכה על הקו אני אכנס לתמונה.

נ.צ.כ.: אני מתנצל, אני גם לא מול התמונות בעצמי אז אני לא יכול זה… אבל אם אני זוכר נכון אז יש שם בעיה באזנים ויש שם תמונה של עובד שעובד באופן מסוכן בגובה. בלא ריתמה. ובלי קסדה.

מפקח: הלו? תראה, אני לא רואה שם פיגום. אני רואה את המרפסות מגודרות. בתמונה האחרונה שלך אני רואה שבן אדם שם עומד, בלי כובע על הזה… על הפרוטסט. אני אגיד לך על ה… זה נו קוראים שם את התומכות. מערכת תומכות, בלי קסדה ובלי… הוא עומד באופן מאוד מסוכן. אני אומר לך כמה שאנחנו לא עובדים עם זה, כולם עובדים ככה. שם ופה. עד שלא…

נ.צ.כ.: אבל איך זה יפסק?

מפקח: אתה יכול לתת לו צו הפסקה, צו הפסקת עבודה בקטע הזה למשל, באופן עבודה כזאת, והוא ייתן לו איך אומרים – עוד יומיים הוא יגמור את הזה והוא ייתן לו חגורת בטיחות או יסגור את המקום הזה והוא ימשיך לעבוד הלאה. אני יכול עכשיו לדבר שוב עם הקבלן הזה. יש לי טלפון שלו אישי. ואני אדבר איתו שהוא יעשה שוב את ה… גידור. שבנאדם לא עובד בלי… כל האנשים יסתובבו עם הרתמות בטיחות שם.

נ.צ.כ.: אבל אתה תכתוב לו שוב, אתה הרי כבר כתבת לו פעם אחת ואולי אפילו יותר מפעם אחת. מה יהיה ההבדל הפעם מהפעמים הקודמות? מה אני אגיד. בסדר… אני חוקר את העניין הזה כדי להבין איך אפשר להצליח למנוע תאונות עבודה. אני כתב בעיתון.

מפקח: יש לנו אולי מבצע ביום חמישי. בשבוע הבא אני אקפוץ שם שוב לאתר הזה. אם אתה רוצה איתי להיות אני אשמח.

נ.צ.כ.: אני אשמח להצטרף אליך.

מפקח: נפגש במקום הזה עם הקבלן. ובינתיים אל תרשום לנו מכתבים.

נ.צ.כ.: בסדר. יאללה, להתראות.

מפקח: להתראות.