משרד התקשורת קנס אתמול (רביעי) את חברת 'פרטנר' בסך 659,730 שקלים וזאת מכיוון שפעלה בניגוד להוראת רישיון החברה בנושא טיפול בפניות מנויים שהתלוננו על חיוב כספי לא מוצדק.

משרד התקשורת מחלק רישיונות לפעולות חברות הסלולר בהתאם לתקנות ותנאים מסוימים. המשרד קבע כי על החברות לאפשר לצרכנים דרך פשוטה לבצע בירורים הנוגעים בחיובים שונים. הוראות הרישיון מציינות בעניין זה כי ישנה חובה להשיב למנוי תשובה מנומקת בכתב על תלונתו ולפרט את אופן חישוב ההחזר או את הנימוקים לדחיית הבקשה. כמו כן, ישנה חובת מענה של 21 ימים מיום קבלת התלונה. כאמור, למשרד התקשורת הגיעו פניות רבות מהציבור ולכן קבע המשרד לאחר בדיקה שערך כי החברה הפרה את ההוראות הללו. הפניות השונות העידו על חוסר בשקיפות שהייתה יכולה לסייע למנויים לתכנן את צעדיהם כראוי ולבקש מהחברות להפסיק את השירותים שבגינם חויבו ולעמוד על זכותם כצרכנים.

ממשרד התקשורת נמסר כי "המשרד רואה חשיבות בעידוד הצרכן לעמוד על זכויותיו ולקבל החלטה מושכלת באשר לצריכת שירותי תקשורת."

חברת 'פרטנר' בחרה שלא להגיב לדברים.