יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן חשף אתמול (שלישי) את ההישגים ונקודות המחלוקת במו"מ על תנאי העסקתם של עובדי נמל אשדוד בעקבות הרפורמה בנמלים. ניסנקורן גילה כי המדינה הסכימה להשקיע בתשתיות שיאפשרו לנמל אשדוד להתחרות בנמל הפרטי ולערוב לאיתנותו הפיננסית, וכן לשלם לעובדי הנמל 70% מהפרמיה שלהם במקרה של ירידה בהיקפי העבודה. נקודת המחלוקת המרכזית בין הצדדים נסובה על ביטחונם התעסוקתי של עובדי דור ב' בנמל, נושא שגם בו הסתמנה פריצת דרך אך עדיין לא הושגה הסכמה.

ניסנקורן פירט את ההישגים במהלך דיון בבית הדין הארצי לעבודה על שאלת היציגות בנמל, כחלק מהבהרת החשיבות של השארת ייצוג העובדים בידי ההסתדרות הכללית ומניעה מההסתדרות הלאומית לטעון ליציגות בתקופת המשא ומתן. "התקדמנו דרך מאוד ארוכה. נשאר לנו לוודא הסכמים מפורטים כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים", אמר ניסנקורן, והוסיף כי "הנושא המרכזי זה הביטחון התעסוקתי. נשארו לנו מספר דברים שצריך לשבת עליהם ולסיים אותם, או לשחרר אותנו למאבק כדי שנסיים עם זה. פרק הזמן תלוי אם יינתן לנו כוח ארגוני או לא, וברצון הטוב של הצדדים האחרים."

המחלוקת: בטחון תעסוקתי לעובדי דור ב'

יו"ר ההסתדרות התייחס בהרחבה לעובדי דור ב' בנמל – סוגיית מפתח במשא ומתן, שעליה ביקשה ההסתדרות להשבית את הנמל, וסביבה גם נסובה ביקורת של מספר חברי ועדים פורשים שעברו להסתדרות הלאומית. לדבריו, כבר בסמוך לחתימת הסכם העקרונות עם המדינה בינואר 2016 התגלעה מחלוקת חריפה בין הסתדרות למדינה בשאלת עובדי דור ב'. בתחילה התנגדה המדינה עקרונית למתן ערובות לבטחונם התעסוקתי של עובדים אלו, אך במהלך המו"מ הוסרה ההתנגדות העקרונית וכעת המחלוקת נסובה על מספר העובדים שיקבלו הגנה, והאם בצד הגנה זו ידרשו העובדים לצעדי התייעלות. סלע המחלוקת הוא דרישת ההסתדרות להגן על כלל העובדים ולא להתנות זאת ביישום ההתייעלות. על נושא זה הגישה ההסתדרות בקשה לבית הדין לעבודה שיאפשר לה לנקוט צעדים ארגוניים, במטרה להכריע ולהגיע לכדי סיום. לדברי ניסנקורן העובדים עצמם מצויים בחשש גדול ובחוסר ודאות.

נמל אשדוד (צילום: דבר צה"ל)

נמל אשדוד (צילום: דבר צה"ל)

נושא שבו הצליחו הצדדים ליצור התקדמות הוא השוואת תנאים בין עובדי דור ב' בנמלי חיפה ואשדוד. לדברי ניסנקורן, ההסתדרות התעקשה שתנאי העובדים בשני הנמלים יושוו בהתאם להסכם המיטיב מביניהם, והמדינה התנגדה לכך. "בחודשים האחרונים הצלחנו לנפץ את המחלוקת המהותית", אמר ניסנקורן, "עלו אפשרויות שונות. יש פה תוואי שאנחנו רוצים (להחיל את ההסכם) על כל העובדים הקיימים, הם רוצים על פחות. אבל היו פה דיונים, כולל לפני חודש וחודשיים ומספר חודשים".

הישג נוסף אליו הגיעה ההסתדרות במשא ומתן הוא התחייבות של חברת נמלי ישראל לכך שהעובדים יקבלו 70% לפחות מהפרמיה שלהם במקרה של ירידה בהיקפי העבודה בנמל. ניסנקורן אמר כי ההסכמה על כך הגיעה לאחר "משא ומתן מורכב".

מחלקת הים תתנתק מהנמל – אך תקבל הגנה

נושא נוסף שנדון במו"מ הוא דרישת המדינה להעביר לחברת נמלי ישראל את מחלקת הים, האחראית על הוצאת והכנסת האניות מהנמל, לצורך אספקת שירות זה לשני הנמלים – הפרטי והציבורי. עלות הקמת מחלקת ים נוספת בנמל הדרום היא גבוהה ביותר, בין היתר בשל הצורך לבנות ספינות גוררות וציוד חדש, והמדינה מקווה לצמצם בכך את העלויות. לדברי ניסנקורן הוחלט להסכים לבקשה זו, שמהווה חיסכון של מאות אלפי שקלים למדינה, אולם הדגיש כי "יש שם ציבור עובדים חשובים מאוד, נאמנים מאוד לנמל, והמהלך הזה מורכב. העובדים צריכים לדעת שבמהלך הזה הם מוגנים".

לדבריו, ההסתדרות דרשה שעובדי מחלקת הים יהפכו לעובדים ישירים של חברת נמלי ישראל, ולא במסגרת חברת בת. כמו כן תבעה ההסתדרות כי המחלקה תעבור בשלמותה ולא תפוצל. "המדינה לא רצתה, אבל היא קיבלה בסופו של דבר את עמדתנו. אחר כך היה ויכוח נוסף – מה המשמעות הכלכלית לעובדים שנשארים בנמלי אשדוד וחיפה, ולנמל עצמו? יש כאן הון מכאני שעובר מהנמלים וצריך לפצות עליו. סוכם שיהיה פיצוי בערך ראוי ונכון, ושיהיה מנגנון שיבדוק את אובדן ההכנסה וייתן פיצוי לנמל, כי המטרה היא בסוף איתנות פיננסית" אמר ניסנקורן.

השוואת תנאים לתחרות: המדינה תשדרג את תשתיות הנמל הקיים

ניסנקורן הוסיף כי המדינה הסכימה לשדרוג תשתיות בנמל אשדוד הקיים במטרה לאפשר לו להתחרות בנמל הפרטי שיוקם לצידו. בין השאר הוסכם על העמקת אחד מרציפי הנמל הקיים כך שיוכלו להכנס אליו אניות ענק בנפח של 18 אלף TEU (יחידת מידה המציינת נפח של מכולה סטנדרטית), בדומה להעמקה שתיערך בנמל החדש. כמו כן יותקנו באותו רציף מנופים התואמים את צרכי אוניות אלו. "המשמעות של שני ההישגים האלה היא השקעה בנמל בעלות גבוהה, וניסיון לאפשר תחרות שווה" אמר ניסנקורן. הוא הוסיף כי בתחילה התנגדו המדינה והנהלת הנמל להצעה זו ובחנה אפשרויות אחרות. כגון העמקה ל-14,000 TEU ללא מנופים, אך לבסוף נעתרה לדרישת ההסתדרות.

פריקת מכולות בנמל (צילום ארכיון: יעקב נעמי / פלאש 90).

פריקת מכולות בנמל (צילום ארכיון: יעקב נעמי / פלאש 90).

דרישה נוספת שההסתדרות הצליחה להגיע להסכמה סביבה היא שדרוג יכולת הנמל לקלוט "תפזורת כללית", כלומר מטען שאינו מובל במכולות. "בסופו של דבר הגענו להסכמה שייכנס לנמל אשדוד מתקן לתפזורת כללית, שהעלות שלו היא כמה מאות מיליוני שקלים ושנועד לתת לנמל עוד יתרון יחסי" אמר ניסנקורן, אך ציין כי כרגע ישנם חילוקי דעות באשר למיקום המתקן.

שאלה נוספת שעלתה היא תוואי מסילת הרכבת להעמסת הסחורות בנמל. לדברי ניסנקורן, במשרד התחבורה הציגו סיכום משנות התשעים לפיו התוואי יוביל אל מחוץ לנמל, והמטען יועבר במשאיות להעמסה על הרכבת, אולם לנמל הדרום הנבנה יש תוואי רכבת אל תוכו, דבר המעניק לו יתרון תחרותי. "בסופו של דבר הגענו לסיכום על תוואי רכבת בתוך הנמל. בסיכום הסופי, אנחנו צריכים לסכם את המיקום המדויק של המסילות, וזה מאוד תלוי איפה יהיה מתקן התפזורת". ההסתדרות בחנה גם את שוויון תוואי כניסת המשאיות לשני הנמלים, במטרה להבטיח תחרות הוגנת.

לשמור על איתנות פיננסית

חלק מההסכמות שפירט ניסנקורן נוגעות להבטחת איתנותו הפיננסית של נמל אשדוד בעקבות הקמת הנמל שיתחרה בו. הוסכם עם המדינה על הפסקת משיכת הדיבידנדים מהנמל, שכיום עומדים על מיליוני שקלים בשנה. זאת מבלי לפגוע בתמורה הניתנת כיום לעובדים בגין משיכת הדיבידנדים, הנאמדת בעשרות אלפי שקלים. "הכסף יישאר בנמל לצורך בניית ויצירת איתנות פיננסית בנמל", אמר.

גם באשר לעודפים שייתכן וקיימים בקרן הפנסיה הפנימית של הנמל, שיש המעריכים אותם במאות אלפי שקלים, קובעות ההבנות כי ימונה אקטואר מוסכם על ידי שני הצדדים שיברר את קיומם והיקפם. "סוכם שאם יש כספים עודפים, המדינה לא יכולה למשוך אותם כדיבידנדים בסופו של דבר, אלא הם נשארים בנמל לצורך האיתנות הפיננסית" אמר והוסיף כי "במסגרת ההסכם גם דובר שאם תהיה הנפקה, כספי ההנפקה לא יינתנו לבעלים – המדינה – אלא יישארו בנמל".

ניסנקורן ציין גם כי במקרה שתהיה בנמל בעיה של מחסור במקורות כספיים לצורך שידרוגו וההגנה על העובדים, הוסכם כי "חברת נמלי ישראל תהיה אחראית ליצירת המקורות הכספיים, לספק אותם באופן ישיר. יש פה עוד רשת ביטחון של חברת נמלי ישראל, שהאיתנות הפיננסית שלה מובהקת".

"דורשים התחייבות שלא יהיה מפעיל נוסף"

הנושא האחרון העומד על הפרק הינו סוגיית רציף 25 הנמצא בצפון הנמל, וכיום משמש לבניית הנמל החדש. הרציף אינו משויך כיום לאף אחד מהנמלים. "אנחנו רוצים לוודא במסגרת ההסכם שלא נמצא את עצמנו בעוד כמה שנים כשרציף 25 יהיה פתאום בידי נמל הדרום או מפעיל שלישי" אמר ניסנקורן. הוא הוסיף כי כל המו"מ יצא מתוך נקודת הנחה "שיש שני נמלים ולא יותר", והדגיש כי לדעתו הנושא פתיר.