העיצומים בחברת כלל ביטוח מחריפים ומגיעים לכדי שביתה כללית במטה החברה ברמת החייל שבתל אביב. לאחר שאתמול הושבת לחלוטין מוקד החברה בנצרת – הבוקר הוציא ועד העובדים את כלל עובדי המטה במגדל עתידים להפנינג פורים תוך השבתה מלאה של העבודה.

שביתת עובדי כלל ביטוח (צילום: ועד עובדי כלל ביטוח).

בימים האחרונים שלח מנכ"ל החברה איגרת לעובדים, ובה טען כי עיצומי העובדים ננקטים על אף ההתחייבות בהסכם הקיבוצי לשקט תעשייתי עד סוף חודש מרץ, וכי ההנהלה "משקיעה את מלוא התשומות והמשאבים על מנת לנהל שיח אפקטיבי עם ועד העובדים במטרה להגיע להסכם חדש, אשר ייטיב ככל הניתן עם עובדי החברה תוך שמירה על איתנותה הכלכלית, מעמדה התחרותי וחוסנה של החברה לאור השינויים בסביבה העסקית", אשר תוארה כמאתגרת לענף הביטוח וכמתאפיינת בשינויים רגולטוריים משמעותיים הפוגעים ברווחיות.

באיגרת נגדית שנשלחה מטעם הוועד נטען כי סכסוך העבודה בחברה הוכרז לאחר שנתברר לוועד כי הנהלת החברה פתחה מוקד שירות חדש בתפן – תוך שימוש במיקור חוץ, מבלי לדון על כך ואף מבלי ליידע את הוועד. כמו כן ציינו חברי ועד העובדים כי על אף שביקשו להכנס למו"מ לקראת חידוש ההסכם מוקדם ככל האפשר, עד סוף חודש דצמבר נערכו עימם שלוש ישיבות מו"מ בלבד, ומאז אומנם נערכות איתם ישיבות מו"מ תכופות בהשתתפות נציגי ההנהלה הבכירה וסגני המנכ"ל, אולם אלו חוזרים ואומרים להם כי הסמכות לקבל החלטות היא בידי המנכ"ל – אשר אינו מגיע לישיבות לדברי הוועד, ואף לא נפגש עם הוועד כלל מאז הבחירות שנערכו במאי 2016.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בעוד שאיגרת המנכ"ל מציגה שורה של הבנות שכבר הושגו לדבריו עם ועד העובדים כגון העלאת שכר המינימום, העלאת שכר עובדי מוקד שירות הלקוחות, והענקת אופציה למניות כתגמול על עמידה ביעדים – בוועד העובדים טענו כי דרשו את העלאת שכר המינימום ל-6000 ש"ח ואת הגדלת הסבסוד לארוחות העובדים כהסכמות ביניים על מנת להשהות את הצעדים הארגוניים – אך לא נענו סביב שולחן המו"מ. כמו כן מציגים בוועד שורה של סעיפי דרישות אשר ההנהלה השיבה עליהן בשלילה, וכן דרישות שטרם נענו. לדבריהם בעוד שהוועד דורש תשלום משכורת 13 לעובדי דור ב', בהנהלה מבקשים לבטל את משכורת 13 גם לעובדי דור א', וכמו כן דורשת ההנהלה להגדיל את הותק הנדרש לקביעות משנתיים לשלוש, החרגת עובדים נוספים מההסכם הקיבוצי ואף אינם מוכנים להתחייב לשמור על מענק ימי מחלה מהיום הראשון כפי שקיים בהסכם הנוכחי.

שביתת עובדי כלל ביטוח (צילום: ועד עובדי כלל ביטוח).

סכסוך העבודה בכלל ביטוח הוכרז לפני כ-3 חודשים בעקבות טענות של העובדים על גרירת רגליים במו"מ על ההסכם הקיבוצי החדש וטענות על שינויים מבניים בחברה. לפני כ-10 ימים החלו בוועד בנקיטת צעדים ארגוניים וערכו אסיפת עובדים במטה החברה ברמת החייל.

מחברת כלל ביטוח נמסר בתגובה כי "הנהלת החברה מקיימת את הוראות ההסכם הקיבוצי בקפידה מיום חתימתו, ופועלת בשקיפות מלאה עם ועד העובדים. על פי ההסכם הקיים, התחייב ועד העובדים לשקט תעשייתי עד ל-31.3.2017 ואנו קוראים לו להפסיק את הצעדים הארגוניים ולשוב אל שולחן הדיונים במטרה להגיע להסכמות בהקדם."