לצד דוח השכר במגזר הציבורי, פרסם אתמול (רביעי) הממונה על השכר במשרד האוצר גם דוח הנוגע לעובדי קבלני כוח אדם בשירות המדינה ובגופים אותם מתקצבת המדינה. על פי נתוני הדוח, השכר הממוצע לעובדי קבלן כוח אדם, בגופים הציבוריים ובמשרדי הממשלה, במשרה מלאה, עמד בשנת 2015 על 6,347 שקלים.

כחמישית מהעובדים שדווחו כעובדי קבלני כוח אדם הועסקו כסייעות, רבות מהן ככל הנראה נקלטו מאז 2015, במסגרת הסכם ניסנקורן-כחלון לצמצום תופעת עובדי הקבלן, שכלל את קליטת הסייעות המתוקצבות. 12% כמשגיחי כשרות, 10% כמשגיחי בחינות, 8% כמזכירות. אולם התפקידים הנוספים בהם הועסקו עובדים דרך קבלני כוח אדם מגוונות ביותר – פיזיוטרפיסטים, עורכי דין, אנשי אחזקה, מורים, נהגים, אנשי כוח עזר ואחיות רפואיות, עובדי ייצור ואחזקה, מזכירות רפואיות, תאגידי בריאות ועוד.

במרכז: ערן יעקב, הממונה על השכר (צילום: דבר ראשון)

ב-2015, הועסקו בשירות הציבורי 10,331 עובדי כוח אדם ב-2,335 משרות. עם זאת, יש לציין כי בדוח לא מונה עובדי קבלני שירותים (ניקיון, שמירה והסעדה), וצורות העסקה נוספות שניתן להחשיבן כקבלניות, כגון העסקה באמצעות עמותות, תאגידים עירוניים, וצורות שונות של פרילנסרים בעל כורחם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כאמור, הדוח שפורסם אתמול מתייחס לנתוני ההעסקה טרם תחילת יישום הסכם ניסנקורן-כחלון, אך יחד עם זאת ניתן ללמוד ממנו על אופי תופעת ההעסקה הקבלנית בשירות המדינה. כך, למשל, 90% מעובדים אלו משתכרים פחות מהשכר הממוצע במשק, ויותר ממחצית מהם משתכרים פחות מ-7,000 שקלים. ראוי לציון גם אופי המשרה של עובדי כוח האדם – 61% מעובדי כוח האדם מועסקים בשיעור של עד רבע משרה, בעוד 7% בלבד מועסקים למעלה מ-75% משרה.

הדו"ח הקיף 851 גופים ציבוריים, כש-134 מהם דיווחו כי הם מעסיקים עובדי קבלני כוח אדם, והיתר דיווחו שלא. שלושת הגופים המחזיקים בתואר המפוקפק של 'שיאני ההעסקה של עובדי קבלן כוח אדם הם דואר ישראל (1,199), קופת חולים מכבי (944) ועיריית ראשון לציון (600).

37% מעובדי כוח האדם בדואר ישראל הועסקו בתפקידי מיון ותיוק, ו-42% נוספים בעבודות דואר – רובם כשליחים ודוורים. יתר העובדים הועסקו בתפקידים שונים כנהגים, שירות לקוחות ומוקדנים. בחינה של דוחות קודמים שפרסם האוצר, מראה כי בין השנים 2013 ל-2015, התווספו 230 עובדי קבלני כוח אדם למצבת העובדים בדואר ישראל,  עלייה של כ-20%. כזכור, בשנים אלו חוותה החברה משבר כלכלי, שהביא לפיטוריהם של 1,400 עובדים קבועים.

במכבי שירותי בריאות הועסקו 14% מעובדי כוח האדם כמתאמים, 11% בעבודות מזכירות, והיתר כפיזיוטרפיסטים, לוקחי מנות-דם, מרפאים בעיסוק ועוד. בראשון לציון היו 66% מעובדי כוח האדם סייעות, 5.6% גננות, והיתר הועסקו כמזכירות ואבות בית בבתי הספר, בתפקידי הוראה, בפינוי אשפה ועוד.

מעיריית ראשון לציון נמסר בתגובה כי "משנת 2014 הסייעות מועסקות ישירות דרך העירייה ולא דרך חברה קבלנית, אלא כאשר מדובר במילוי מקום ואזי זה נעשה באמצעות חברה עירונית. גננות כלל אינן מועסקות בעירייה, הן מועסקות על ידי משרד החינוך".

בדואר ישראל בחרו שלא להגיב לדברים.