רשות השיפוט בהסתדרות קבעה כי שלי יחימוביץ' תוכל להתמודד בבחירות לראשות ההסתדרות במסגרת סיעת הבית החברתי. בכך דחתה רשות השיפוט את עתירתם של איציק יואל וליאון בנלולו, שעמדו בראש הסיעה, ודרשו לבטל את הדחתם ומינויה של יחימוביץ', בטענה שנעשתה שלא כדין. משמעות ההחלטה היא אישור קיומן של הבחירות ליו"ר ההסתדרות ב-23 במאי, מאחר שקבלת הדרישה לפסול את מועמדות יחימוביץ' היתה מותירה את אבי ניסנקורן כמועמד יחיד.

עו"ד אוסלנדר קבע כי מאחר שמינויו של איציק יואל ליו"ר הבית החברתי לא היה תקין, ההחלטות הדרמטיות שקיבל – המיזוג בין סיעות אופק והבית החברתי, וההסכם הקואליציוני עם סיעת "עוגן" בראשות אבי ניסנקורן אינן תקפות. עם זאת הודיע פרקליטם של יואל ובנלולו, עו"ד אילן בומבך, כי בכוונתם לערער על ההחלטה לערכאת הערעורים של רשות השיפוט בהסתדרות, ובמידת הצורך גם לבית המשפט המחוזי. לקריאת הכרעת הדין המלאה הקישו כאן.

יואל ובנלולו עתרו כנגד חברי הכנסת איתן כבל ושלי יחימוביץ', וכנגד חברת הסיעה עינת חורב ועורך דינם יוסי שוחט. יואל ובנלולו טענו כי כבל אמנם ייסד את סיעת "בית חברתי" ערב הבחירות הקודמות להסתדרות, אך מאז אין לו כל סמכות פורמלית בה, ולכן לא היה יכול לקדם את העמדת יחימוביץ' בראש הסיעה. בנוסף טענו השניים כי המהלך שבו אושרה מועמדותה לא היה תקין. בעקבות האישור שנתן היועץ המשפטי להסתדרות יחיאל שמיר להתמודדותה של יחימוביץ', עתרו השניים כנגד ההחלטה.

בתגובה לעתירה טענו כבל ויחימוביץ', באמצעות בא כוחם עו"ד איתן לירז, כי ההליכים לאיחוד "אופק" ו"הבית החברתי", ובכללם מינויו של יואל ליו"ר הסיעה וחתימת ההסכם הקואליציוני עם "עוגן" נעשו באופן לא תקין ואינם תקפים. עוד נטען כי יואל נהג בסיעה "כבקניינו הפרטי, תוך שהוא מבטיח ומנציח באופן לא תקין את מעמדו שלו ואת מעמדו של חברו בנלולו". זאת מאחר ובהסכם המיזוג בין הסיעות נקבע כי יואל יהיה יו"ר הסיעה ובנלולו ישמש מנכ"ל הסיעה ומינויים אלו לא יהיו ניתנים לשינוי. ההסתדרות וועדת הבחירות המרכזית להסתדרות צורפו כמשיבות לעתירה.

גלגולה של סיעה

סיעת "הבית החברתי" הוקמה לקראת הבחירות להסתדרות בשנת 2012 על ידי ח"כ איתן כבל, שעמד בראשה והתמודד מול יו"ר ההסתדרות דאז עופר עיני. לסיעה חברו מספר סיעות נוספות שרצו כסיעה משותפת. לאחר הבחירות פרש כבל מתפקידיו בסיעה ומינה את מקורבו איציק יואל לעמוד בראשה. לאחרונה התאחדה סיעת הבית החברתי עם סיעת "אופק" בראשות ליאון בנלולו, ובתמיכתו של ח"כ כבל הסיעה המאוחדת חתמה עם סיעתו של ניסנקורן, "עוגן", הסכם לריצה משותפת במסגרת סיעת "עוגנים". מספר ימים לאחר החתימה הודיעה יחימוביץ' על כוונתה לרוץ לראשות ההסתדרות במסגרת סיעת הבית החברתי, אך ראשי הסיעה בבית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה), יואל ובנלולו, הודיעו שהמהלך אינו על דעתם ושהסיעה תומכת ביו"ר ההסתדרות הנוכחי – אבי ניסנקורן.

כדי לעקוף את סירובם של יואל ובנלולו לסגת מההסכם עם ניסנקורן ולהעמיד את יחימוביץ' בראשות הסיעה, כינסו כבל ויחימוביץ' את צירי "הבית החברתי" בוועידת ההסתדרות, שמהווים על פי התקנון את חברי הסיעה. תחילה התקיימה "ישיבה טלפונית", שהעלתה ספקות באשר לתוקף החלטותיה, אך הכינוס השני היה פיזי, בהשתתפות 21 חברים ו-45 שנתנו ייפוי כוח להצבעתם – סה"כ 66 חברים מתוך 87, שתמכו בהחלטה להעמיד את יחימוביץ' לראשות הסיעה, לבטל את ההסכם עם סיעת עוגנים וכן לבטל את האיחוד עם סיעת אופק.

הכרעת הדין: "מינויו של איציק יואל ליו"ר הסיעה לא היה תקין"

עו"ד אוסלנדר קבע כי מינויו של איציק יואל ליו"ר הסיעה לאחר הבחירות אכן לא היה תקין, אך מנגד, העובדה שאיתן כבל הוא שמינה אותו מחלישה מאוד את יכולתו לטעון כיום, בדיעבד, שהמינוי בטל ושהחלטותיו של יואל בטלות. יחד עם זאת הציב עו"ד אוסלנדר עיקרון משפטי בשם "הבטלות היחסית", לפיו מאחר ויואל מונה באופן לא תקין "יש לבחון פעולות והחלטות מרחיקות לכת שנעשו ע"י יואל כיו"ר הסיעה, שהאפקט שלהן דרמטי או משמעותי מאד, בבחינה קפדנית וביקורתית במיוחד".

איציק יואל ולאון בן לולו (תמונות באדיבות המצולמים).

 

עו"ד אוסלנדר הציב עיקרון משפטי בשם "הבטלות היחסית", לפיו מאחר ויואל מונה באופן לא תקין "יש לבחון פעולות והחלטות מרחיקות לכת שנעשו ע"י יואל כיו"ר הסיעה, שהאפקט שלהן דרמטי או משמעותי מאד, בבחינה קפדנית וביקורתית במיוחד".

ברוח זו קבע עו"ד אוסלנדר כי הליך המיזוג בין סיעת הבית החברתי לסיעת אופק נעשה באופן לא תקין וביטל את תוקפו. הוא השתכנע כי הנהלת הסיעה לא היתה מודעת לפרטי ההסכם (המעניק סמכויות נרחבות למדי ליואל ובנלולו), ואף לא כונסה כדי לדון בו. גם חתימתה של עינת חורב, שניתנה בדיעבד ובאמצעות פקס, אינה מספיקה. עו"ד אוסלנדר פסל את המיזוג גם מכיוון ש"אופק" היתה עמותה רשומה (בהליכי פירוק) ו"הבית החברתי" לא נרשמה כעמותה, והן לא נקטו בהליכים הדרושים כדי להפוך לגוף משפטי אחד. גם שריון התפקידים ליואל ובנלולו כפי שנקבע בהסכם המיזוג הוגדר ע"י אוסלנדר כ"הוראות בלתי סבירות בעליל", ולכן התקנון החדש של הסיעה בוטל.

מכיוון שהליך המיזוג בין הסיעות בוטל, קבע עו"ד אוסלנדר כי גם ההסכם הקואליציוני בין סיעת "עוגן" לסיעת "הבית החברתי" מבוטל. אוסלנדר ציין כי ההסכם עצמו הוא "הסכם פוליטי, מקובל וסביר, לשיתוף פעולה בין סיעות במערכת בחירות", וציין כי "הסכם זה אף מנוסח בלשון מתונה, ואין בנוסחו דבר קיצוני או לא מקובל". אך לטעמו של אוסלנדר, ההחלטה לחתום עליו לא היתה יכולה להתקבל ע"י יואל, מאחר שהיא החלטה דרמטית שהתקבלה על ידי מי שמונה באופן לא תקין.

מחלוקת נוספת בעתירה היתה לגבי תקפותה של מליאת סיעת הבית החברתי, שבה הוחלט לבטל את ההסכם עם עוגנים והמיזוג עם אופק, להדיח את יואל ולמנות את יחימוביץ' ליו"ר הסיעה. התובעים טענו כי על פי תקנון הסיעה לא ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח, וכן כי על פי התקנון החדש, ההחלטה היתה צריכה להתקבל בסיעה המאוחדת וברוב של 75%. עו"ד אוסלנדר פסל את הטענות וטען כי המיזוג והתקנון החדש בטלים ממילא, ולכן לא נדרש רוב של 75% או כינוס משותף לבית החברתי ולאופק. כמו כן קבע עו"ד אוסלנדר כי בתקנון הסיעות בהסתדרות (המהווה תקנון "ברירת מחדל" כשאין תקנון מאושר אחר) אין מניעה מלהצביע באמצעות ייפוי כוח.

את ההכרעה קיבל עורך הדין שמואל אוסלנדר, שמונה לדון בתיק מטעם רשות השיפוט בהסתדרות – מוסד השיפוט הפנימי לבירור סכסוכים ומחלוקות הנוגעות לארגון. אוסלנדר ציין בהכרעתו כי הוא מודע כי להחלטה בתיק יש משמעות ציבורית כבדת משקל בדמות קיומן או אי-קיומן של הבחירות להסתדרות, אך ציין כי לטעמו ההחלטה צריכה להתמקד בבירור המחלוקת בתוך סיעת הבית החברתי: "'הציבור' אינו צד לסכסוך זה", כתב אוסלנדר בהכרעתו, "גם אם עשוי להיות לו עניין בתוצאה, וההסתדרות עצמה, לרבות ועדת הבחירות, למרות שהן צדדים לתיק, נהגו בתבונה ולא נקטו עמדה לכאן או לכאן במחלוקות בתיק, והותירו את ההכרעה לרשות השיפוט".

רשות השיפוט בהסתדרות (צילום: דבר ראשון).

עו"ד אוסלנדר: הטענות על דיל יחימוביץ'-כבל הן "טענות אווירה"

עו"ד אוסלנדר התייחס בהכרעתו למספר סוגיות שזכו לתשומת לב ציבורית רבה בהליך הזה – ההסכם שחתמו יחימוביץ' וכבל שהסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם, חשיפת ההקלטה של איתן כבל בה הוא טוען שבתמורה להעמדתה בראשות הסיעה היא תפעל למענו בבחירות לראשות מפלגת העבודה, והטענה כי ההסכם שנחתם בין הבית החברתי לסיעת "עוגן" של ניסנקורן היה מעין "שוחד בחירות". אוסלנדר הגדיר טענות אלו כ"טענות אווירה", שבעזרתן ניסו הצדדים להטיל דופי זה בזה" וציין כי לטעמו ההכרעה חייבת להיות עניינית ולהתמקד בתקינות הליך המינוי בסיעה.

עו"ד אוסלנדר על הסכם כבל-יחימוביץ': "אין בהסכם זה הוראות קיצוניות, חריגות או יוצאות דופן… טוב היו עושים הנתבעים אילו הגישו את ההסכם מיוזמתם." על אמירתו המוקלטת של כבל שיחימוביץ' תתמוך בו: "משאלת לב של כבל"

יחד עם זאת ציין עו"ד אוסלנדר כי לדעתו ההסכם בין יחימוביץ' לכבל היה תקין, וכי הרלבנטיות שלו לתיק היא מוגבלת. זאת מכיוון שההסכם לא כלל הבטחה מפורשת לתמיכת יחימוביץ' בכבל לראשות מפלגת העבודה. הוא כתב כי "מדובר בהסכם לשיתוף פעולה פוליטי בין שני פוליטיקאים בפעילותם הפוליטית, ובמיוחד בבחירות למוסדות ההסתדרות. אין בהסכם זה הוראות קיצוניות, חריגות או יוצאות דופן". עם זאת העיר עו"ד אוסלנדר כי "טוב היו עושים הנתבעים אילו הגישו את ההסכם מיוזמתם".

שלי יחימוביץ' ואיתן כבל (צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90).

ביחס להקלטות של ח"כ איתן כבל קיבל עו"ד אוסלנדר את גירסת כבל כי האמירה שיחימוביץ' תתמוך בו לראשות המפלגה היא "בעיקר משאלת לב של כבל". ביחס לציפיות של כבל מאיציק יואל להיות "נאמנו" בסיעה, כתב אוסלנדר כי ציפייה זו שייכת לתחום ה"מחויבות המוסרית" ואינה סוגיה משפטית. גם ההסכם בין סיעת הבית החברתי לעוגן, שכאמור זכה לביקורת ציבורית, הוגדר כהסכם מתון ולגיטימי בפני עצמו (אך כאמור בוטל עקב הבעייתיות במינויו של יואל).

עו"ד אוסלנדר קבע כי התובעים יואל ובנלולו ישלמו לארבעת הנתבעים הוצאות משפט בסך 20 אלף ש"ח, ובנוסף ישלמו הוצאות משפט להסתדרות בסך 5,000 ש"ח.

ח"כ שלי יחימוביץ אמרה בתגובה לפסק הדין כי "זו החלטה דרמטית שאינה מותירה ולו מקום קל לספק מי פעל בידיים נקיות ובתום לב ומי ניסה בדרכי מרמה וקנייה בכסף למנוע בחירות דמוקרטיות בכל מחיר. שמחה בשביל איתן על כך שהוכח שכל מעשיו היו בניקיון כפיים. ההסתדרות בהנהגתי תהיה גוף דמוקרטי ונקי משחיתות, תלחם למען העובדים ותשרת אותם בנאמנות".

ח"כ איתן כבל אמר כי "אני חש הקלה גדולה ואבן נגולה מעל ליבי. החלטת השופט מבהירה מעל לכל ספק כי נפלתי קורבן לצמד נוכלים, וכי כל אשר עשיתי היה בניקיון כפיים  זהו עוד שלב בדרך לניצחון של שלי יחימוביץ' בבחירות לראשות ההסתדרות, ולתום עידן שלטון הפחד של עושה דברם של משפחת עיני."

ממטה סיעת "עוגנים" בראשות יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן נמסר בתגובה כי: "כידוע לא היינו צד בהליך המשפטי וכמו שאמרנו מתחילת הדרך – אנחנו מברכים על ההתמודדות בה יחימוביץ-כבל יפסידו. הנושא מראש אינו משפטי אלא ציבורי, ולא ניתן לשכוח או להשכיח מציבור העובדים והגימלאים את אמירותיו של כבל: 'ההסתדרות לא מעניינת אותי'.

בעוגנים הוסיפו כי "עכשיו, אחרי שהוכח שהבכיינות כאילו מישהו מנסה למנוע מהם התמודדות, היא ספין אחד גדול, אולי הם יעברו לעסוק במהות ויפסיקו את הקמפיין שכולו נבזיות והכפשות מופרכות אשר מאד מתאים לדיבורים ועיתונות אבל לא מקדם את ציבור העובדים בכלום. הרשימה הרחבה שאבי ניסנקורן עומד בראשה מייצגת את העובדים מכל קצוות הקשת. ואנו נמשיך במעשים לטובת ציבור העובדים והגמלאים."