רשות השיפוט בהסתדרות דחתה את הערעור שהגישו איציק יואל וליאון בנלולו, לשעבר ראשי סיעת "הבית החברתי", כנגד אישור התמודדותה של שלי יחימוביץ' לראשות ההסתדרות. בכך השאירה רשות השיפוט את פסק הדין הקודם של עו"ד שמואל אוסלנדר על כנו, ואישרה סופית את מועמדות יחימוביץ', שיואל ובנלולו התנגדו לה וטענו כי אושרה באופן לא תקין. יחד עם זאת, הדיינים בערעור הפכו את החלטת פסק הדין המקורי בנושא הוצאות המשפט, וקבעו כי יואל ובנלולו לא יחויבו בהוצאות משפט כלל, לאחר שבמקור נפסקו להם הוצאות בסך 25,000 ש"ח. זאת, עקב התנהלותו הבלתי תקינה של ח"כ איתן כבל בסיעה, שהתייחס לסיעה "כאל אחוזתו הפרטית". בערעור דנו שלושה דיינים מרשות השיפוט – ראש רשות השיפוט עו"ד אריאל מנור, עו"ד ד"ר ישראל ויינבוים ועו"ד ד"ר ניבי גל-אריאלי.

בסופו של דבר, הדיינים לא השתכנעו מטענות המערערים (איציק יואל וליאון בנלולו) בשאלה שהפכה למרכזית בתיק הזה – האם מינויו של איציק יואל ליו"ר הסיעה ב-2012, ע"י ח"כ איתן כבל שייסד את הסיעה, היה תקין. גם עו"ד אוסלנדר שדן בתיק המקורי, וגם ההרכב הנוכחי קבעו שאופן המינוי (כבל הודיע שיואל הוא היו"ר, ללא הצבעה על כך במליאת הסיעה) לא היה תקין, ובעקבות כך בוטלו שלוש החלטות משמעותיות שקיבל יואל: שינוי תקנון הסיעה (2015), מיזוג עם סיעת אופק בהסתדרות שבראשה עומד בנלולו (2016) וחתימת הסכם קואליציוני עם סיעת עוגן בראשות ניסנקורן לריצה משותפת בבחירות (סוף 2016). שלושת ההחלטות הללו לא אושרו ע"י מליאת הסיעה, ולמעשה אושרו בידי יואל עצמו בלבד. לשיטתם של הדיינים, ביטול ההחלטות האלו הופך את הליך המינוי של יחימוביץ' לראשות הסיעה בפברואר 2017 – לתקין.

גם טענות נוספות של המערערים נדחו – בין היתר הטענה שבעת המינוי או שינוי התקנון לא הושמעה עליהם כל ביקורת והיא נשמעת רק בדיעבד, או שה"דיל" הפוליטי בין כבל ויחימוביץ', שנחשף במהלך הדיונים בתיק, הוסתר מחברי מליאת הסיעה בזמן שהצביעו על מינוי יחימוביץ' לראשות הסיעה. נדחתה גם טענתם שלכינוס המליאה הוזמנו אנשים שאינם חברי הסיעה, בעוד שחברי סיעה שהתנגדו למהלך לא הוזמנו אליו. הדיינים סירבו לדון בדו"ח של חברת חקירות פרטית לפיו חלק מהמצביעים באמצעות יפויי כוח לא ידעו על תכני הכינוס, מאחר שהוגש באיחור.

הטענה היחידה שהתקבלה היא הבקשה לבטל את חיוב המערערים בהוצאות משפט על סך 25,000 ש"ח. עו"ד מנור קבע כי על אף שהערעור נדחה, הפנייה לרשות השיפוט היתה מוצדקת וראויה, ונדרשה עקב התנהלותו של ח"כ כבל. "מחומר הראיות שבתיק עולה בבירור כי הרוח החיה, אשר נשבה במשך שנים בסיעת 'הבית החברתי', ותרמה להתנהלותה באופן שבו התנהלה, היתה רוחו של ח"כ כבל, אשר התייחס לסיעה כאל אחוזתו הפרטית", כתב עו"ד מנור, "והנה בא יום, וח"כ כבל בחר להוביל מהלך פוליטי מסוים, אשר מר יואל סירב להסכים לו – מינויה של ח"כ יחימוביץ' כראש הסיעה וכמתמודדת מטעמה בבחירות לראשות ההסתדרות. תביעתם של המערערים נגד המשיבים אמנם נדחתה, אך קשה לבוא אליהם בטרוניה על כך שפנו לרשות השיפוט על מנת להבהיר מצב שח"כ כבל, אחד מקבוצת המשיבים, תרם תרומה ממשית להיווצרותו. לא דין הוא ולא צדק, בנסיבותיו של תיק זה, כי המערערים ישלמו הוצאות משפט לקבוצת המשיבים", כתב עו"ד מנור. לקריאת פסק הדין המלא הקישו כאן

רשות השיפוט בהסתדרות (צילום: דבר ראשון).

גם איציק יואל עצמו הסביר במהלך הדיון על הערעור את הבעייתיות בהתנהלותו של כבל: "כבל השתתף בכל הישיבות (של הסיעה – א.צ.) מתוך כבוד ערכי. בכולן הוא הציג אותי כיו"ר הסיעה. בעידודו ובזכות הקשרים שלו עם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הוא דחף אותנו להתאחד עם אופק, כדי שנהיה סיעה גדולה יותר, ולחתום על הסכם עם ניסנקורן. אנחנו לא רצינו ששלי יחימוביץ' תעמוד בראשנו, אנחנו גם אנשים פוליטיים, זה לא נראה לנו, זה הכל." בהמשך הוסיף יואל כי "יומיים לפני ההכרזה בהסתדרות הוא (כבל – א.צ.) אומר, קחו את הנייר הזה שחתמנו עם ניסנקורן תעזבו אותו שימו את שלי. לא הסכמנו, הנה אנחנו פה. וכל היתר לא רציני. אני רוצה רק להזכיר שכבל ישב פה בדיון הקודם דיבר במשך כשעה. הוא לא אמר אמת, גם לשאלות של כן הסכם לא הסכם, כן הסתדרות לא הסתדרות. רק כששמע שיש הקלטה הוא הודה בתמליל."

הבחירות בהסתדרות
עד יום שלישי, 23 במאי 2017, בשעה 06:00
00
ימים
:
00
שעות
:
00
דקות
:
00
שניות

עוד אמר יואל בדיון כי "טוענים כנגדנו שהעיסקה או ההתמזגות עם עוגן נעשתה כי אנחנו מקבלים כסף. מרמים את הציבור ומרמים אותו נגדנו. יש תקציב סיעות שכל סיעה מקבלת, זה כסף גדול אם הסיעה גדולה. בנוסף יש הסכמים קואליציוניים שחבר סיעה יהיה יו"ר אגף, ברור שהוא צריך לקבל על זה שכר. בהסכם בין יחימוביץ' לכבל כתוב שהם יחליטו לאן הכסף יילך."

קביעה משמעותית ועקרונית נוספת בפסק הדין היא חידוד ההגדרה של סיעה בהסתדרות. הדיינים קבעו כי כל עוד לא הוגדר אחרת, הגורם העליון בכל סיעה בהסתדרות הוא מליאת הסיעה, המורכבת מחברי וועידת ההסתדרות שנבחרו מטעם הסיעה. רק המליאה מוסמכת לשנות תקנון, לבחור יו"ר ולקבל החלטות ביחס להתנהלות הסיעה עצמה, בעוד חברי בינ"ה (בית נבחרי ההסתדרות) מטעם הסיעה מוסמכים אך ורק לייצג את הסיעה מול מוסדות ההסתדרות.

בא כוחם של כבל ויחימוביץ', עו"ד איתן לירז, מסר כי "החלטת רשות השיפוט היא קריסה מוחלטת של אחרון הניסיונות של ניסנקורן למנוע מח"כ יחימוביץ להתמודד לראשות ההסתדרות. יש לשים לב כי עד כה הפסידו ניסנקורן ושלוחיו בכל מהלך משפטי. הן בניסיונות למנוע בחירות והן בפסק הדין של ביהמ"ש המחוזי המחייב הצבת אלפי חברי וועדות קלפי מטעם הבית החברתי, סיעתה של יחימוביץ, בכל קלפי וקלפי, להבטחת טוהר הבחירות."

בא כוחם של המערערים, עו"ד אילן בומבך, סירב להתייחס לפסק הדין.