ב-23.5 יבחרו חברי וחברות ההסתדרות את יו"ר ההסתדרות הבא/ה – אבל זה רק חלק אחד מהדמוקרטיה ההסתדרותית. במקביל לבחירות ליו"ר, יצביעו חצי מיליון הבוחרים גם לאחת משתי הרשימות המתמודדות לוועידת ההסתדרות – שהיא המוסד העליון של הארגון, ועומדת מעל היו"ר. מתוך הוועידה נבחרים נציגים לבית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה), המוסמך לקבוע את מדיניות ההסתדרות, לאשר תקציבים ושינויים בחוקה וגם לבקר את פעילות ההסתדרות. "בהקבלה למדינת ישראל, בינ"ה היא ה'כנסת' של ההסתדרות", מסביר שלמה אביטן, העומד בראש בינ"ה מאז 1999, "זה בעצם המקום היחיד שבו כל השותפים בהסתדרות נפגשים".

מבנה הבחירות לועידת ההסתדרות ובינ"ה (גרפיקה: דבר ראשון).

ההצבעה בבחירות להסתדרות נעשית בשני פתקים: פתק ליו"ר (אבי ניסנקורן או שלי יחימוביץ') שצבעו צהוב, ופתק לסיעה בצבע לבן. שתי הסיעות המתמודדות בבחירות הקרובות הן "עוגנים" בראשות ניסנקורן (המאגדת בתוכה 9 סיעות שונות – העבודה, הליכוד, מרצ, חדש וכולנו, והסיעות ההסתדרותיות עוגן, עוז, תמורה ואופק) או "הבית החברתי" בראשות יחימוביץ' (הכוללת בתוכה את  סיעת הבית החברתי וסיעת ש"ס).

ספירת כלל קולות הבוחרים קובעת את הייצוג היחסי של הסיעות בוועידת ההסתדרות – גוף בן 2001 חברים, המוגדר על פי חוקת ההסתדרות כמוסד העליון של ההסתדרות. עם זאת, בפועל מדובר באחריות סמלית, שמשמעותה המעשית היא מינוי 171 חברים מתוך הוועידה כחברי בית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה) לפי מפתח הייצוג של הסיעות. בטרם הבחירות מפרסמת כל סיעה את רשימת המועמדים שלה לוועידה, ואלו שנבחרו בוחרים מתוכם את נציגי הסיעה בבינ"ה. כך לדוגמה סיעה שזכתה ב-20% ממניין הקולות בבחירות לסיעות תזכה ב-200 צירים בוועידה, שיבחרו מתוכם 34 חברי בינ"ה. על פי המסורת ההסתדרותית, הנציגים בבינ"ה מגיעים מתוך המקומות הראשונים בסיעה , אך לא מדובר בעניין מחייב והדבר נתון לבחירת הסיעה. לרשימת המועמדים של הסיעות לוועידת ההסתדרות הקישו כאן.

בעוד הוועידה נפגשת רק פעם בקדנציה, המליאה והוועדות של בינ"ה נפגשות באופן שוטף ויש להן סמכויות נרחבות בעיצוב מדיניות, בקרה ופיקוח על פעולת ההסתדרות. כך שלמעשה, התוצאה המשמעותית של ההצבעה לסיעה היא קביעת ההרכב של בינ"ה. נציין כי בנוסף לספירה הארצית, קולות ההצבעה לסיעה נספרים גם בפילוח של כל מרחב גיאוגרפי בהסתדרות, ומתוכם נבחרת מועצת המרחב ויו"ר המרחב, האחראים על פעולות ההסתדרות ברמה האזורית. לכתבה מפורטת על הבחירות למרחבים הקישו כאן

יו"ר ההסתדרות אמנם נבחר בבחירה ישירה, אך הוא חייב לגבש בבינ"ה קואליציה שתתמוך בו, אחרת לא יוכל לתפקד. לאחר הבחירות מביא יו"ר ההסתדרות לאישור של בינ"ה את חברי הנהגת ההסתדרות – הגוף הביצועי המנהל בפועל את ההסתדרות. בהנהגה יכולים להיות עד 43 חברים, והם אינם חייבים להיות חברי ועידה או בינ"ה. כמו בממשלה, יגיעו חברי ההנהגה מתוך סיעות הקואליציה, בעוד בבינ"ה פועלות סיעות הקואליציה והאופוזיציה במשותף. החוקה גם קובעת כי על אף שיו"ר ההסתדרות נבחר ישירות ע"י כלל חברי ההסתדרות, הוא צריך לתת לבינ"ה דין וחשבון על פעולותיו שלו ושל הנהגת ההסתדרות.

הפעילות של בינ"ה מורכבת ממליאה, המתכנסת פעם בחודש, ומ-8 ועדות המתכנסות באופן תדיר. המליאה מאשרת מדי שנה את תקציב ההסתדרות, מוסמכת להצביע על שינויים בחוקה וגם לאשר שביתות כלליות במשק. חברי בינ"ה יכולים גם להציע "הצעות לסדר" שעולות לדיון בוועדות או במליאה בנוגע לפעולותיהם של גופי ההסתדרות השונים. יו"ר בינ"ה, שנבחר על ידי חברי הבית, אחראי על ניהול המפגשים וסדרי העבודה של בינ"ה, יחד עם הנשיאות, הכוללת מספר מצומצם מתוך חברי הבית.

מתוך שמונה הוועדות בבינ"ה, לשלוש מתוכן יש חשיבות אסטרטגית מבחינת ההתנהלות הפנימית של ההסתדרות: ועדת הכספים, המוסמכת לדון בתקציב ההסתדרות ולאשר אותו בטרם הדיון במליאה; ועדת החוקה, המוסמכת לדון ולאשר תקנונים לכל המוסדות והאיגודים בהסתדרות; וכן ועדת המבקר, השקולה לוועדת ביקורת המדינה בכנסת ואחראית לפקח ולבקר על פעולתם התקינה של מוסדות ההסתדרות. הוועדות הנוספות אחראיות על דיון ועיצוב מדיניות ההסתדרות בתחומי פעולתה – ועדת הרווחה, ועדת בטיחות, הוועדה לאיגוד מקצועי, הוועדה למעמד האישה והוועדה לדו-קיום ולחיים משותפים.

"לאפשר לכל השותפים לבוא לידי ביטוי"

ב-19 השנים האחרונות מכהן כיו"ר בינ"ה שלמה אביטן, כיום איש סיעת "עוגנים". להסתדרות הוא הצטרף בשנות השבעים כראש איגוד הימאים, משם המשיך לתפקיד סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי וב-1999, בימי עמיר פרץ, נבחר לתפקיד יו"ר בינ"ה. מאז עברו על ההסתדרות שלוש מערכות בחירות, היו"רים התחלפו פעמיים (עופר עיני ולאחר מכן אבי ניסנקורן), ואביטן נבחר בכל פעם מחדש לתפקיד. "בכל מערכות הבחירות נבחרתי ע"י הקואליציה והאופוזיציה פה אחד", מתגאה אביטן, "אני משתדל למלא את התפקיד באופן ממלכתי ודמוקרטי ללא כל הבחנה, לאפשר לכל השותפים ולכל סיעות הבית לבטא את עצמן, כי זו ההזדמנות שלהם להעלות את הנושאים ולבוא לידי ביטוי כנבחרים."

בינ"ה מורכבת מסיעות קואליציה ואופוזיציה. האם חברי סיעות האופוזיציה בבינ"ה יכולים להשפיע על הנעשה בהסתדרות?
"בוודאי. הם אלה שאמורים להיות יותר פעילים מאשר חבר בקואליציה. תפקידה של האופוזיציה הוא לבקר את פעילות ההנהגה והאגפים, להביא הצעות לסדר, לתיקונים בחוקה ובתקנון. כאשר יש אופוזיציה ערנית, תפקידה חשוב לא פחות מהקואליציה. כיום ההיקף של האופוזיציה הוא קטן יחסית, והמגבלות שלהם מנעו מהם להיות פעילים. בעבר, כשסיעות גדולות היו מחוץ לקואליציה, האופוזיציה היתה משמעותית יותר. היו דיונים מורכבים ומעניינים שבסופו של דבר באו לידי ביטוי בפתרונות משותפים."

אביטן מדגיש כי חברי בינ"ה מבצעים את תפקידם בהתנדבות מלאה. "מי שאינו עובד הסתדרות מקבל כיסוי הוצאות. בן אדם שמגיע לישיבה מפסיד יום עבודה, זה עולה לו דלק. לא מדובר בסכומים גדולים, ויש לכך קריטריונים מדויקים בדומה למוסדות אחרים. בכל מקרה, זה לא חצי או רבע ממה שמקבל נציג דירקטוריון."

"תפקידה של האופוזיציה חשוב לא פחות מהקואליציה", יו"ר בינ"ה, שלמה אביטן (צילום: באדיבות המצולם).

מה שיעור ההשתתפות בישיבות המליאה והוועדות?
"יש נוכחות גבוהה בישיבות- בין 2/3 ל-3/4 מהחברים תמיד ישנם. בנושאים חשובים שעל הפרק כמו תקציב או בחירות יש השתתפות מאוד ערה. ראשי הסיעות מקבלים ממני דיווח כל שנה מי לא השתתף, בכמה ישיבות. מי שלא מגיע 3 ישיבות יכול להיות מוחלף על ידי הסיעה שלו."

 

איך נראה תהליך הביקורת של בינ"ה על פעולות ההסתדרות?
"להסתדרות יש מבקר פנימי, שהוא עובד הסתדרות. על המבקר ויחידת הביקורת ממונה יו"ר בינ"ה, ולא יו"ר ההסתדרות. הם פועלים באופן לגמרי אוטונומי וללא התערבות. בכל שנה אני בוחן יחד עם המבקר את תכנית העבודה השנתית שלו, וברגע שהיא אושרה על ידי ועל ידי יו"ר ההסתדרות, העבודה עוברת אליו והוא פועל יחד עם צוות הביקורת שלו לפי תכנית העבודה. כל דו"ח נמסר לכל חברי בינ"ה ומגיע לדיון בוועדת המבקר, כאשר המבוקרים מוזמנים לוועדה ומופיעים בפניה, ובסופו של דבר הוועדה מוציאה את ההערות שלה, שמועברות לגורמים השונים ולוועדת מעקב. בנוסף יש גם ביקורת על הסיעות עצמן בבינ"ה.

"יש לנו גם את נציבות תלונות הציבור, שבה אנחנו מקבלים תלונות של חברי הסתדרות על פעולות מוסדות ההסתדרות. יחד עם צוות הנציבות אנחנו בוחנים את התלונות ומעבירים אותם לגורמים הרלבנטיים."

אביטן אינו עוסק במה שיבוא אחרי מערכת הבחירות הנוכחית. "אני שנים רבות בהסתדרות, עוד לפני שנבחרתי לעמוד בראש בינ"ה", הוא אומר. בין אם ימשיך בתפקיד ובין אם לא, הוא מסביר מה לדעתו חשוב בניהול בית הנבחרים של ההסתדרות: "צריך לעקוב כל הזמן אחרי הדברים, לא להרדים את המערכת אלא להפעיל אותה, כי בינ"ה זה המקום היחיד שבו כלל ההצעות והגורמים השונים יכולים לבוא לידי ביטוי."