למרות העלייה בדיווחים על אירועים בעלי רקע אנטישמי באירופה, והמשך המשבר הכלכלי-בטחוני ברוסיה ואוקראינה, דוח מגמות העלייה, שפרסמה אתמול (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מראה ירידה בכמות העולים לישראל. על פי נתוני הדוח, בשנת 2016 עלו לארץ 25,977 בני אדם, ירידה של 7% מנתוני שנת 2015. כ-51% מהעולים בשנת 2016 היו נשים.

עלייה לישראל בשנים 2013-2016 (נתונים: למ"ס, גרפיקה: אידאה)

מנתוני הלמ"ס עולה כי מרבית העולים בשנת 2016 – 77% – הגיעו מאירופה. 57% מתוכם מארצות ברית המועצות לשעבר, בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 17% הגיעו מצרפת ו-11% מארצות הברית.

למרות הירידה במספר העולים הכללי, נרשמה עלייה של 9% במספר העולים מאמריקה ואוסטרליה. עלייה קלה, בשיעור 1.5%, נרשמה גם במספר בעולים מרוסיה. מנגד, נרשמה ירידה של 36% במספר העולים מצרפת, וירידה מתונה יותר, של 12%, בקרב העולים מאוקראינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ב-2016 התחדשה גם העלייה מאתיופיה, אחרי קיפאון של קרוב לארבע שנים. באוקטובר 2016 עלו לארץ 64 עולים מאתיופיה, והשבוע עלו לארץ עוד 80 עולים, זאת למרות ההבטחות של משרד העלייה להביא עד סוף תשע"ז מעל ל-1,300 עולים מהמדינה. חברי הכנסת מהליכוד, אברהם נגוסה ודוד אמסלם, מחו על כך שהממשלה לא עושה די לזרז ולייעל את הבאת העולים. על פי הערכות הארגונים העוסקים בנושא, יש כיום מעל ל-8,000 בני אדם המבקשים לעלות מאתיופיה לארץ ולהתאחד עם משפחותיהם.

עולים לישראל לפי ארצות מוצא (נתונים: למ"ס, גרפיקה: אידאה)

בדומה לשנים קודמות, גם העלייה בשנת 2016 התאפיינה ברמת השכלה גבוהה, יחסית לאוכלוסייה כללית בישראל. על פי נתוני הדוח,  72% מהעולים הם בעלי 13 שנות לימוד, ויותר מ-67% מהם בעלי השכלה אקדמית. המצב המשפחתי של אוכלוסיית העולים ב-2016, דומה אף הוא לנתוני השנים הקודמות. כ-30% מהם הגיעו לארץ כרווקים ורווקות וכ-55% עלו לארץ כשהם נשואים עם משפחות.

מנתוני הדוח עולה כי העולים משתקעים בעיקר בערים הגדולות:  12% נקלטו בירושלים, 11% בתל אביב-יפו, 9% בנתניה, 8% בחיפה, אשדוד ובת ים קלטו כ-5% כל אחת.

עוד מציין הדוח כי בשנת 2016 הגיעו לארץ כ-4,200 תושבים חוזרים, הקרויים במשרד לקליטה ועלייה "אזרחים עולים". כפי שסיפרה לדבר ראשון שרת הקליטה והעלייה, סופה לנדבר, בשנים האחרונות פועל המשרד ביתר שאת ליצור תמריצים לתושבים חוזרים לחזור לארץ, בין היתר על ידי הקלות במחירי ביטוחים ועזרה במציאת תעסוקה.