בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע אתמול (חמישי) כי עיצומי חברת החשמל ימשכו ואף יוחרפו קלות, לאחר שהמדינה סירבה למהלך של "הקפאת מצב" במשק החשמל תמורת הקפאת העיצומים. "אמצעי השביתה מהווים את אותם אמצעים מינימליים שיש בהם להגשים את מטרתה של השביתה ולהוציא את הצדדים מהמבוי הסתום בו הם מצויים מזה שנים רבות", קבע בית הדין. דיון נוסף נקבע ל-10/7, עד אליו הצדדים יצטרכו להיפגש 3 פעמים. בינתיים, אושר לעובדים להמשיך בעיצומים ואף לעכב כ-10% מהתשלומים לספקים חיצוניים, ביניהם יצרני חשמל פרטיים.

יש לציין כי המדינה עתרה לבג"ץ נגד החלטה קודמת של בית הדין הארצי לאפשר שביתה בחברת החשמל. הדיון בעתירה זו נקבע רק ל-20/7.

בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה, בראשות השופט אלכס קוגן, קבע בפסק הדין כי על אף שהעיצומים של עובדי חברת החשמל מסבים נזק משמעותי לחברה עצמה אין לחדול מהם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ביום רביעי הודיעה החברה לבורסה על הלוואת חירום בנקאית של 800 מליון ש"ח, בשל העיצומים, אשר כוללים אי גביית חשבונות חשמל, המכניסים את החברה למצוקה תזרימית חריפה. "בהודעה מאתמול נכתב כי "ככל שלא תחודש הגביה מלקוחות החברה ולא יבשילו מהלכים נוספים – אותם בוחנת החברה, עלולה החברה למצוא את עצמה בתוך כחודש ימים ללא מקורות מימון לתשלומים שעליה לבצע, לרבות תשלום לספקים קריטיים ותשלום משכורות לעובדים".

מצב זה משקף מאזן כוחות בלתי רגיל, בו השביתה משבשת ומזיקה לחברת החשמל ולגורמים רבים במשק החשמל התלויים בה, בעוד שהמדינה אינה נפגעת, אינה נכנסת למשא ומתן ומאפשרת לחברת החשמל לדמם. החלטת בית המשפט מציינת כי המדינה סירבה למהלך של "הקפאת מצב" ומדגישה כי המדינה, על פי הודאתה בבית הדין הארצי לעבודה, "מקדמת מהלכים שיביאו לפיטורי אלפי עובדי חברת החשמל עם חשש נוסף של אלה שיישארו לעבוד בחברת החשמל כי מהלכי המדינה יביאו לפגיעה במצבה הכלכלי של חברת החשמל שתוצאתה גם פגיעה בזכויות שלהם". סירוב המדינה למו"מ או להקפאת מצב, שימשה כנימוק לבית הדין לאשר החרפה מידתית בעיצומים, כאשר בדיון עם תחילת העיצומים אסר בית הדין על הפסקת תשלומים לספקים חיצוניים, וכעת הוא מתיר הפסקת 10% מתשלומים אלו, במטרה להפעיל לחץ עקיף על המדינה.

ללא גביית תשלומים, נראה שתוך חודש צפויה קופת החברה להתרוקן ולא תוכל לשלם 100% מהתשלומים כולל שכר לעובדים. עמדת המדינה הובאה בפירוט בעתירת המדינה לבג"ץ, בה היא מעוניינת לבטל את החלטות בתי הדין לעבודה, המאשרת לעובדים לשבות, על בסיס הטענה שמדובר בשביתה פוליטית או מעין פוליטית, ולכן אסורה, או מוגבלת לצעדים סמליים, בהתאמה. בינתיים, אזרחי ישראל "נהנים" מדחייה בתשלום חשבונות החשמל, שצפויים לקפוץ לחשבון תקופתי גדול לכשיסתיימו העיצומים.