בנק ישראל הודיע היום (חמישי) כי ישאיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. ההחלטה זו הייתה צפויה, על רקע המשך האינפלציה הנמוכה והקיפאון במחירים, כפי שהתפרסם השבוע במדד המחירים לצרכן. בנימוקים להחלטה הסבירה הוועדה המוניטרית כי "סביבת האינפלציה עדיין נמוכה מאד". בתדריך עיתונאים אמרה פלוג כי היא צופה שעליית השכר בשנים האחרונות נספגה עד כה על ידי המעסיקים בגלל מחירי התשומות והאנרגיה נמוכים, אך מגמה זו צפויה להפסק והמחירים צפויים לעלות בקרוב.

עוד בנימוקים סיפקה הוועדה תחזית אופטימית למשק הישראלי, לפיה המשק חוזר לצמיחה מאוזנת בקצב שתואם את פוטנציאל הצמיחה, וכי הסביבה הכלכלית העולמית גם מגלה סימני שיפור. נגידת בנק ישראל קרנית פלוג אמרה כי הריבית תשאר על כנה "כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד", ברמזה כי כל עוד לא יעלו המחירים, לא צפוי בנק ישראל לעלות את הריבית.

בתחזית המקרו כלכלית שפורסמה במקביל להודעה על הריבית טוענים כי למרות ההאטה בצמיחה ב-2017, התהליך הכולל של הפעילות הריאלית במשק הוא חיובי ומבטא "מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא". את זה מבססים בחטיבת המחקר על צפי להתאוששות בשווקים הבינלאומיים, שאמור להגדיל את הביקוש לסחורות מיוצאות. על הצריכה הפרטית נאמר כי בתחזית כי היא תתמתן, לאחר שנים בהן הובילה את הצמיחה במשק. חטיבת המחקר מעריכה כי הריבית תעמוד "על 0.1% במהלך השנה הקרובה, ולהתחיל לעלות ברבעון הרביעי של 2018".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בתדריך עיתונאים שערכה התייחסה פלוג לתנאים הייחודים בהם מצוי המשק הישראלי: אבטלה נמוכה, אינפלציה נמוכה מאד, עלייה בשכר וקצב אינפלציה (עליית מחירים) נמוך מאד. על האינפלציה הנמוכה אמרה פלוג כי "בנוסף לייסוף בשער החליפין, צעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה והשינויים בהתנהגות הצרכנית ובתחרות במשק פועלים לירידת המחירים". פלוג טענה כי עד כה לא הביאה העלייה בשכר לעליית מחירים, וזאת מאחר שהמעסיקים יכלו לספוג את התייקרות כוח העבודה בגלל ירידה במחיר התשומות, ובראשן האנרגיה. תהליך זה הולך להסתיים כי לדבריה, "היות ותהליך הירידה במחירי גורמי הייצור האחרים מוצה, לעליית השכר צפויה להיות השפעה אינפלציונית".

פלוג התייחסה למחסור בעובדים מקצועיים והסבירה כי "מסקר החברות עולה שיש עלייה בשיעור החברות שמדווחות שהמחסור בעובדים מקצועיים מהווה עבורן מגבלה אפקטיבית". בהקשר זה חזרה על המלצת בנק ישראל להשקיע בהכשרות מקצועיות, תשתיות והסביבה העסקית "דווקא בשל מצבו המקרו כלכלי הטוב של המשק".

למאבק של בנק ישראל בייסוף בשקל שאפיין את השנה האחרונה אמרה פלוג כי לאחר שהייסוף נבלם וחל פיחות בשער המטבע במחצית הראשונה של השנה, כעת חזר השקל לעלות והוא כעת חזר לרמתו הקודמת. "מדיניות בנק ישראל בשוק המט"ח לא פועלת כדי לקזז את אותו חלק של הייסוף שהוא תוצאה של הגורמים היסודיים הבאים לידי ביטוי במצבו המקרו כלכלי הטוב של המשק" אמרה פלוג, אך אמרה שעדיין קיים ייסוף יתר במטבע.