שר העבודה והרווחה חיים כץ (הליכוד) פנה לראש הממשלה בבקשה להקים צוות שיגבש חוק סיעוד ממלכתי תוך מספר חודשים, זאת בעקבות ההחלטה של ראש אגף שוק ההון והביטוח דורית סלינג'ר לבטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי. לדברי כץ, "ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי, מבלי לגבש חלופה הוגנת, הוא מחדל שערורייתי שמחייב את הממשלה למצוא פתרון חלופי מידי". לפי הצעתו של כץ, הביטוח הסיעודי יהווה חלק נוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

עוד הוסיף השר כץ, "לרשות שוק ההון ניתן פסק זמן ארוך כדי לגבש ביטוח סיעודי לאזרחי ישראל, אך לא ניצלו אותו וכמיליון אזרחים מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה.  על חברות הביטוח להחזיר את כל הרווחים שהפיקו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי הזה ולחילופין להעביר רווחים אלה לטובת הפתרון החלופי שיגובש בנושא זה. הגיעה העת שניצוק תוכן אמיתי לאחד מאבני היסוד של היהדות – אל תשליכני לעת זקנה וככלות כוחי אל תעזבני".

קשיש בטיפול סיעודי. למצולם אין קשר לכתבה (צילום: פלאש90)

הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים כיום בקופות חולים, תוך הטלת חובת ביטוח על כל אזרח ותוך הקמת "פול" כדוגמת ה"פול" הקיים בביטוח רכב חובה, אשר יבטח תושבים שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותם במסגרת ביטוח הסיעוד הקבוצתי הקיים כיום בקופות החולים.

הפסדי ה"פול" ימומנו בחלקם מהרווחים שחברות הביטוח צברו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי, והיתרה תחולק בין חברות הביטוח באופן יחסי בדומה לקיים בביטוח רכב חובה.

עוד מציע השר חיים כץ שתושבים חסרי הכנסה או ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח עבורם ועבור משפחתם, ועלות ביטוחם תועמס על פרמיית הביטוח לאוכלוסיות החזקות ו/או על ידי העלאה קטנה של מס הבריאות.

בשנה שעברה נפלה הצעת החוק של ח"כ שמולי בנושא ביטוח בריאות סיעודי ממלכתי, ואף הצעה דומה של שר הבריאות ליצמן עוכבה.