דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (רביעי) מצביע על ליקויים בתחזוקת הגשרים של חברת נתיבי ישראל, חברה ממשלתית האחראית על תכנון, פיתוח ותחזוקת תשתיות התחבורה בישראל. תחת אחריות נתיבי ישראל נמצאים כ-1,300 גשרים, ורבים מתוכם נמצאים במצב לקוי מאוד, כך עולה מהדו"ח. כזכור, באוגוסט קרס גשר תחת אחריות חברת נתיבי ישראל בכביש 4 לאחר שמשאית התנגשה בו, ומומחים טוענים כי התוצאה נבעה מליקוי חמור בתכנון ובתחזוק.

עפ"י הדו"ח קיימים כשלים במערך הפיקוח על תחזוק הגשרים בישראל. המבקר טוען כי משרד התחבורה איננו מעניק הנחיות לתחזוקה. כך, שום גורם חיצוני לחברת נתיבי ישראל איננו מבקר את הנחיות המקצועיות לבטיחות המגדירות את נהלי בניית ותחזוק הגשרים.

זירת קריסת הגשר בכביש 4 – צילום: עפר גדנקן – דוברות איחוד הצלה

עוד נכתב בדו"ח כי מבדיקת בטיחות פנימית שקיימה חברת נתיבי ישראל, עולה כי מצבם הבטיחותי של הגשרים במדינת ישראל ירוד. יחידת מערכת ניהול גשרים בנתיבי ישראל סקרה ב-2016 את הגשרים שבאחריותה, כאשר כל גשר דורג באחת משש דרגות מ"חמור" עד "טוב מאוד". 154 מהם הוגדרו במצב "חמור", 517 במצב "גרוע מאוד" ו 442 במצב "גרוע".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המבקר מציין כי גם בסקר העמידות בפני רעידות אדמה משנת 2011 נמצא כי מצבם הבטיחותי של הגשרים בישראל חמור. מהבדיקה עלה כי 72 גשרים מדורגים בשתי הקטגוריות החמורות ביותר, אך ב-2017 שיקמה החברה רק שני גשרים מבחינת עמידות ברעידות אדמה.

חרף זאת, מצביע המבקר על כך שבין השנים 2014-2016 לא התקיימו דיונים בנושא הגשרים בחברה, לא נכתבו דוחות מקצועיים ולא נערכו תהליכים לצורך הפקת לקחים. "משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי הוא רואה בחומרה רבה את התנהלותה את התעלמותה מנושא כה חשוב, אשר עלול להסב נזק רב אם יתרחש אירוע מסוג זה (קריסת גשר)", נכתב בדו"ח.

המבקר מצא עוד כי תקציב תחזוק הגשרים בנתיבי ישראל נמוך מדי, ובמקרים מסויים איננו מנוצל עד סופו. עפ"י הדו"ח התקציב בפועל של תחזוקה ושיקום הגשרים בנתיבי ישראל ב-2017 היה 87 מיליון, לעומת 90 מיליון הנדרשים לצורך שמירה על תקנות הגשרים. עם זאת, גם תקציב זה איננו ממומש כולו, כאשר בשנת 2015 נוצלו 83% מתקציב תחזוקת הגשרים, וב-2016 92%.

המבקר המליץ לחברת נתיבי ישראל ליישם את ההנחיות המקצועיות של משרד התחבורה בנוגע לבטיחות התשתיות, ולטפל בליקויים שנמצאו בגשרים. המבקר קרא להגדלת תקציב תחזוקת הגשרים ואמר כי "משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי בהתאם לתקציב לשנת 2017 ובהתאם לניצול התקציב בשנים הקודמות, אי אפשר להבטיח את תקינות הגשרים שדורגו בקטגוריות החמורות" והוסיף כי "למרות המספר הרב של הגשרים הדורשים טיפול, לא נמצאה בחברה תכנית לטיפול מעמיק בגשרים בזמן הקרוב ולא נמצא כי הנושא נדון בהנהלת החברה".

החברה הגיבה כי הוגדל התקציב למימוש תכנית העבודה ולשיפור מצב הגשרים שבאחריותה, וציינה כי חטיבת האחזקה הגבירה את תהליכי הבקרה על מימוש תוכנית העבודה ועל הניצול התקציבי לטובת אחזקת הגשרים. עם זאת, כותב המבקר כי בפועל היחידה המליצה להחליף או לשקם חלק קטן מהגשרים, ולבצע עבודות תחזוק מינימליות במרביתם.