הרכב מורחב של שבעה שופטי בית המשפט העליון דחה היום (חמישי) את העתירה נגד פסק הדין שהתיר פתיחת מרכולים בשבת בעיר תל אביב. ההחלטה ניתנה לאחר דיון נוסף בהחלטת בג"ץ מאפריל השנה, שקבעה כי חוקי העזר שהנהיגה עיריית תל אביב ואפשרו את פתיחת המרכולים בשבת הם חוקיים. פסק הדין ניתן במסגרת אירוע הפרידה מנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור. את מקומה של נאור כנשיאת בית המשפט העליון תתפוס השופטת אסתר חיות.

בהתייחסה לפסק הדין אמרה נאור כי "בצד ההגנה על צביונה הייחודי של השבת, יש לאפשר לכל פרט ופרט לעצב את השבת שלו על פי דרכו ועל פי אמונותיו ולצקת בה תוכן כראות עיניו". לדבריה, אין בדברים בכדי לגרוע ממעמדה וחשיבותה של השבת כקניין לאומי של העם היהודי ואחד מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עוד הוסיפה כי הכרעתה אינה מבקשת לבטא השקפה חילונית או דתית, אלא משקפת את הפרשנות הנכונה של החוק להבנתה.

על דבריה הוסיף השופט דנצינגר שאמר שהיחס לשבת הוא שאלה ערכית התלויה בזהותו של המשיב. על כן, הוסיף השופט, נכון יהיה ששיקול הדעת בנושא לא יופעל באופן כללי אלא באופן ממוקד ביחס לכל מרחב עירוני. השופט הנדל התייחס לוויכוח על השבת ואמר "ויכוח זה על אופייה ודמותה הראויים שומר, באופן פרדוקסלי ממבט ראשון, על הרלוונטיות של השבת ומבטיח כי תפשוט צורה ותלבש צורה, אך תישאר יום ייחודי בהווייה הציבורית היהודית-ישראלית. בפרפראזה על דבריו הנודעים של אחד העם, שצוטטו לעיל, ניתן לומר כי 'יותר משבני ישראל במדינת ישראל שמרו על הוויכוח בשבת, הוויכוח שמר על השבת ומעמדה במדינת ישראל'".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפני כחצי שנה הכריע בג"ץ כי עיריית תל אביבי-יפו תוכל להחיל את חוק העזר העירוני המסדיר את פתיחתם בשבת של כ-160 מרכולים ופיצוציות ושלושה מתחמי מסחר – נמל יפו, מתחם התחנה ונמל תל אביב. אז קבעו נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטות אסתר חיות ודפנה בר כי חוק העזר מידתי ויש לפרסמו ברשומות. הן דחו את בקשת הממשלה לקבל ארכה נוספת בטרם יכריע שר הפנים אריה דרעי אם לאשר את חוק העזר. השופטות מתחו בפסק הדין ביקורת על גרירת הרגליים של הממשלה, שנמנעה מלהכריע בעניין שנתיים וחצי, מאז אישרה מועצת העיר תל אביב את חוק העזר. לאחר ההחלטה פנתה התאחדות הסוחרים, שהגישה את העתירה המקורית, בבקשה לדיון נוסף. השופט אליקים רובינשטיין קיבל את הבקשה, אך עתה, כאמור, העתירה נדחתה ופסק הדין נותר על כנו.

תגובות זועמות במפלגות החרדיות

החלטת בג"צ עוררה תגובות מכל קשת המערכת הפוליטית.

שר הפנים אריה דרעי התייחס לפסיקה ואמר ״ברגע עצוב זה אין לי אלא להתלות באילנות גבוהים, בנשיא ראובן ריבלין, שאמר השבוע: 'לא מהפכה עושה בית המשפט אלא הפיכה. ומדובר בהפיכה של ממש'".

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה): "הפסיקה הנוכחית היא לא אירוע חדשותי, דעתם האישית של שופטי בג"ץ על השבת ידועה, והמסורת של בג"ץ זה לכפות דעה אישית ולעטוף באיצטלה משפטית, והכי מתאים זה בתיאטרון של מסיבת הפרידה ובכך לקבל סיקור תקשורתי על הגב של יצירת שסע בחברה בישראל".

יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני אומר כי "בית המשפט העליון פשוט מנותק מהעם, השופטים פוגעים בדרך קבע בתורה הקדושה ובמסורת העם היהודי, כל פסקיהם מבוססים על עידוד חילול שבת ופגיעה בציבור המסורתי שומר השבת, לפגוע ברגשותיו מצפונו ופרנסתו. על פי ההסכם הקואליציוני נביא ביום ראשון את התיקון לחוק, ומה שבית המשפט קלקל אנחנו נתקן כדי לשמר את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".