ביום שני צפוי לעלות בכנסת החוק לחילוט הכנסות קק"ל על ידי המדינה, ומחר בבוקר צפויים העובדים להפגין מול משרד ראש הממשלה, לאור חששם הכבד כי הצעד יוביל לפגיעה משמעותית בתנאיהם ואף לגל פיטורין.

לדברי יו"ר הועד הארצי של קק"ל ישראל גולדשטיין, האווירה בשבועות האחרונים בקרב העובדים הייתה עכורה ביותר, וזאת לאחר הקפאת ההתקדמות לקראת החתימה על ההסכם הקיבוצי החדש שנדון בחודשים האחרונים. הסכם זה אמור היה לחזק באופן משמעותי את שכבות העובדים החלשות, בין היתר תוך קביעת קצבת פנסיה שתאפשר קיצבה מינימלית של 6,000 ש"ח לכלל העובדים. "כרגע הכל נעצר. אנחנו עכשיו שומרים על הבית" אומר גולדשטיין.

"החוק שהמדינה עומדת להעביר פוגע מאוד בהכנסות של קק"ל, שהתקציב שלה הוא בערך 1.2 מיליארד ש"ח. מתוך זה השכר והפנסיות זה כמעט 600 מיליון. אחרי המיליארד שהם רוצים לקחת – לא יהיה ביצוע ועבודות – ואז ברור שיגיעו גם אלינו העובדים וירצו לצמצם". לדבריו החוב האקטוארי של קק"ל, בשל המחויבות לדור הפנסיה התקציבית, עומד על 2.9 מיליארד ש"ח, שבמידה ולא יהיו קיימים ברזרבה עלולה הקק"ל להיקלע למצב בו תאלץ למכור קרקעות המצויות כיום בבעלותו של העם היהודי.

"אני דור שני בקק"ל, נולדתי בה והיא זורמת בעורקי. אני חי אותה ביום יום מיום הולדתי. כציוני – מה שראיתי בוועדת הכספים, שהימין חובר לרשימה המשותפת על מנת להפיל, להלאים או לפגוע בגוף ציוני – זה בשבילי חלום בלהות". גולדשטיין חושש שהציבור כיום מושפע מהתקשורת ומדימויים שליליים שדבקו בגוף הוותיק – המהווה לדבריו את המוסד הציוני הביצועי האחרון הקיים במדינה.

"מדובר חד וחלק בהלאמה" הוא מבהיר, "ואני לא בטוח שזה נעשה ממחשבה חיובית של דאגה ל'תקציב הביטחון' כמו שהמדינה אמרה, או ל'פרוייקטים לאומיים'. הרי יש בעודפים של התקציב היום 16 מיליארד ש"ח – אז הכל פה זה עניין פוליטי. לדעתי הם רואים שקק"ל מתחזקת בפריפריה במקומות שהמדינה לא מצליחה להיכנס בהם וזה מפריע לפוליטיקאים שרוצים כוח, שאחרים מתחזקים. יכול להיות שזו מדיניות לא נכונה של קק"ל, כי בסופו של דבר רוצים לעשות למען התושבים והעם, אבל מי שרואה את זה מהפוליטיקה רואה את זה כמישהו שפועל נגדם".

"יכול להיות שפעם היתה התנהלות לא נכונה – היום ההתנהלות שונה. יש יותר שקיפות, יש ועד עובדים אחראי, יש הנהלה שמתקנת ליקויים שעלו בדו"ח מבקר המדינה. הכל משתנה לטובה. העובדים בכל מקרה לא אשמים בדרך של מתווי המדיניות. העשייה היא של העובדים. אין מקום שקק"ל לא נכנסת בו היום, ולא רק בפריפריה. תחשוב שלא יהיה קק"ל מחר – תתחיל לשלם כסף להיכנס לפארקים. שבילי אופניים יעשו לך עם אגרה". בתכניות שיפגעו הוא מונה גם יוזמה חדשה של הקרן, הקמת בתי קק"ל בפריפריה, מקום לחינוך בלתי פורמלי אחרי שעות הלימודים "יהיה בכל יישוב בפריפריה בית ומי שידריך אותם. זה דברים שהמדינה לא עושה".

לדבריו ההפגנה מחר היא ההתחלה בלבד של פעולות המחאה שבכוונת העובדים לנקוט – כשכוונתם להוביל לשינוי ההחלטה. בין היתר בוחן הועד מבחינה משפטית גם את האפשרות לעתור לבית הדין לעבודה בגין הפגיעה בפנסיות,  ולצרף למחאה גם ראשי רשויות שהקק"ל תמכה וסייעה להם בפיתוח, וכן את יהדות הגולה.

להפגנה מחר צפויים להגיע 1,200 עובדי קק"ל המגיעים מכל שכבות החברה. "אנחנו המקום היחידי שיש בו דו קיום אמתי – יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים – מה שאתה רוצה, כולנו כמשפחה אחת. אין בשום מקום בארץ כזה דבר שעובדים בכזו אחווה ואהבה. יש גם מכל סוגי הפנסיות, עובדים גם בשכר נמוך מאוד עם השלמה לשכר מינימום – אלה העובדים שיש לנו. עובדי כפיים שעושים גיזום, פיקוח על השטחים, הימנותא שזו חברת בת שלנו, פיקוח ועסקאות, יערנים, אגף חינוך, חטיבה לגיוס משאבים – כולם מגיעים מחר, מהעובד הכי זוטר לעובד הכי בכיר. כולם מבינים שאנחנו נלחמים על הבית".