נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין החליט היום (ראשון) לדחות את בקשת החנינה של אלאור אזריה. בהחלטתו כתב הנשיא כי השיקולים אליהם התייחס אזריה בבקשתו לחנינה כבר הובאו בחשבון בגזר הדין, וכן התייחס להחלטתו של הרמטכ"ל להפחית ארבע חודשים ממאסרו. עוד ציין הנשיא כי אזריה צפוי לעמוד בפני ועדת השחרורים שתשקול את שחרורו ממאסר בעוד שלושה חודשים.

אזריה החל בחודש אוגוסט השנה לרצות עונש של 18 חודשי מאסר בגין הריגת מחבל שהיה שכוב על הכביש לאחר ניסיון פיגוע בחברון. עם כניסתו לכלא שלח לרמטכ"ל מכתב ובו בקשה לבטל את מאסרו, ובסוף חודש ספטמבר הודיע לו הרמטכ״ל כי יקצר את עונשו ל-14 חודשי מאסר בפועל. אייזנקוט ציין בזמנו שאי הבעת החרטה מצד אזריה השפיעה על החלטתו וכי כשלים רבים נפלו במעשיו של אזריה ומהווים סטייה מערכי צה״ל כפי שבא לידי ביטוי בפסקי הדין. יחד עם זאת החליט הרמטכ״ל על קיצור העונש כיוון ש״מצא לנכון לשקול שיקולי חסד ורחמים״. לאחר מכן ביקש אזריה חנינה מנשיא המדינה למלוא עונשו, בקשה שכאמור נדחתה.

בהחלטתו לדחות את בקשת החנינה שהועברה לאזריה כתב הנשיא:

"מעיון בחומר שהונח לפניו למד הנשיא כי בגזר הדין הביאו בחשבון בתי הדין הצבאיים את הנסיבות המועלות על ידך, המופיעות בחלקן בבקשת חנינה זו, כשיקולים לקולא, וציינו כי בהתחשב בהן הקלו עמך בדין".

עוד התייחס להחלטת הרמטכ"ל להפחית ארבע חודשים ממאסרו, וכן כתב "מתוך כך סבור הנשיא כי במכלול השיקולים ולאור האמור לעיל, הקלה נוספת בעונש תפגע בחוסנם של צה"ל ושל מדינת ישראל. ערכי צה"ל ובתוכם טוהר הנשק הם יסוד מוסד בעוצמתו של צה"ל ותמיד עמדו לנו במאבק הצודק על זכותנו לבית לאומי ובטוח ובבנייתה של חברה איתנה".

הנשיא ציין כי  בהחלטתו "הובאה בחשבון העובדה כי אתה צפוי לעמוד בפני הוועדה לעיון בעונש שתשקול את שחרורך בעוד כשלושה חודשים״.

בבקשת החנינה כתב אזריה ״למשפט צדק, לצערי הרב, לא זכיתי – זו תחושתי ושום דבר לא יכול לשנות אותה. מכל מקום, את מידת החסד והרחמים, שהיא תמצית מוסד החנינה, מבקש אני מכבוד הנשיא בפנייה זו״.