דבר העובדים בארץ ישראל

פיגוע ירי

16:10
09.10.2016