דבר העובדים בארץ ישראל

שיעור האבטלה הרחב

13:06
30.07.2020