דבר העובדים בארץ ישראל

ישראל מאיר שטרן

08:21
13.07.2020