חברת החשמל הודיעה אתמול (רביעי) כי תפנה נכסים בשווי מיליארדים באזורי הביקוש, שיימסרו למדינה ולעיריית ת"א. תמורת הפינוי יימחקו לחברה חוב העולה לה 120 מליון ש"ח בשנה הוצאות ריבית, וכן ימומנו הוצאות הפינוי מהנכסים.

16 נכסים בהם מחזיקה כיום חברת החשמל, ביניהם נכסים ברמת החייל וברחוב החשמל בתל-אביב יימסרו לעיריית ת"א ולמדינת ישראל בזכות חתימה אתמול (רביעי) על הסכם בנושא. במשרד האוצר מברכים על ההסכם "שיאפשר בניית אלפי יחידות דיור בלב אזורי הביקוש, הקלת עומסי תנועה והקמת פארקים ואזורי תעשייה ומסחר". עם זאת, בהודעה לבורסה חברת החשמל מסבירה כי ההסכם תלוי במימוש תנאים נוספים: " ביצוע המתווה כפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים ובכלל כך קבלת אישור מועצת מקרקעי ישראל למתווה, אישור האורגנים המוסמכים של החברה למתווה, קבלת האישורים הנדרשים למתווה על ידי גורמי המדינה הרלוונטיים, אישור מועצת העיר תל אביב-יפו וכן אישור חקיקה אשר תסדיר ענייני מיסוי מסוימים וכן תיקון ההוראות הרלוונטיות בחוק. בהתאם, למועד פרסום הדוח, אין כל וודאות ביחס למועד כניסתו לתוקף של המתווה או מועד השלמת ביצועו".

לפי הודעתה אוצר, בין הנכסים המתפנים שטחים באתר רידינג שיאפשרו את פיתוח אזור הנמל צפונה, שטחים במתחם הירקון, מעגנת חברת החשמל, חוף רחצה באילת, ושטחים פוטנציאליים לדיור בירושלים. במסגרת העסקה, עלויות הפינוי והבינוי של חלק מן הנכסים ימומנו על ידי רשות מקרקעי ישראל. שר האוצר, משה כחלון: "ההסכם שנחתם היום הוא המשך ישיר למדיניות שהובלנו בשנתיים האחרונות לפינוי שטחים המוחזקים על ידי גורמים שונים לטובת שימושים ציבוריים. כפי שעשינו בפינוי חוף קצאא באילת לטובת הציבור, השטחים שיתפנו כתוצאה מההסכם אליו הגענו ישמשו לבניית אלפי יחידות דיור ומקומות תעסוקה בלב אזורי הביקוש. אנחנו נמשיך באותה המדיניות ונפנה שטחים נוספים המוחזקים על ידי גורמים ממשלתיים לטובתם של אזרחי ישראל".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מה ערכם האמיתי של הנכסים?

רבים מהנכסים בהם מחזיקה חברת החשמל אינם מוסדרים במובן של בעלות ברורה, וללא עיגון זכויותיה בהם כבעלים או כחוכרת. בשוק ההון היו הערכות שונות לשווי הנדל"ני של הנכסים בהסכם, שנעים בסכומים של 8-10 מיליארד שקלים. עם זאת, חברת החשמל לא יכלה לפתח אותם בעצמה, שכן רק חלק קטן מהם בבעלותה. למעשה רבים מהם שכבו כאבן שאין לה הופכין במשך שנים רבות.

מחילת החוב לה תזכה החברה היא פעולה פיקטיבית יחסית, שכן מדובר בחוב של חברה שבבעלות המדינה, למדינה. הכסף הממשי קשור להוצאות הפינוי והבינוי, לתשלומי הריבית השנתיים, ולתמורה ממכירת הנכסים לשימוש חדש.

חברת החשמל זוכה למספר תמורות בעבור פינוי הנכסים:

  • זכות פירעון ב15.5 מליון שקלים בלבד של אגרות חוב משנות ה80, אשר תשלומי הריבית עליהן הן עול בגובה 125 מליון שקלים בשנה, ושוויין בספרים הינו 2.5 מיליארד שקלים.
  • פריסת חוב למדינה בסכום דומה, בתנאים פיננסיים נוחים יותר.
  • קבלת חלק מהתמורה בעבור שיווק הנכסים בעתיד.
  • קבלת 500 מליון שקלים לפחות, בעבור הוצאות הפינוי והבינוי שיידרשו מהחברה.
  • הסדרת זכויותיה בשאר הנכסים בהם היא מחזיקה.

בחברה סבורים כי ההסדר מיטיב את מצבה, שכן הוא מאפשר לה אופק התפתחות בתחום ניהול נכסיה, וגם תמורה כספית מסויימת, תוך שיפור מצבה הפיננסי. אין ספק שלו רצתה המדינה לייצב את החברה פיננסית, כפי שהיא מצהירה, היא הייתה יכולה לחתום על הסכם בתנאים נוחים הרבה יותר לחברה. עם זאת, מדינת ישראל שואפת להפריט את מגזר הייצור מחברת החשמל, ולשם המו"מ המורכב נזקקה לכמה שיותר מנופי לחץ על החברה, וגם על העובדים, בכדי להגיע להסכם עקרונות בנושא.

חובות החברה הם כעת כ-44 מיליארד שקלים וההסכם צפוי לצמצם אותם מעט, כאשר לא ברור עדיין כיצד תכנית הפרטת הייצור שמכונה 'הרפורמה במשק החשמל' תשפיע על גורם חשוב זה. בשנים האחרונות החברה פועלת להפחתה מהירה של החוב הפיננסי, כאשר ברשות החשמל טענו שהחברה עושה זאת תוך התחמקות מהשקעות נדרשות ברשת, נושא בו בחרו לטפל באמצעות תשלום בדיעבד, במקום מראש, על השקעות ברשת החשמל.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל: "זו בשורה חשובה לציבור וגם  למשק החשמל. לצד ההסכם ההיסטורי לרפורמה בחברה נרשם הישג חשוב ונדרש להסדרת נכסי הנדל"ן של החברה, אשר בראש ובראשונה יביאו לפינוי שטחים יקרים ממרכז תל אביב לטובת הציבור. ההסדר יניב לחברה הן הכנסות, הן חיסכון, ובעיקר ישפר באופן משמעותי את האיתנות הפיננסית של החברה. אני מברך את הנהלת חברת החשמל והממשלה על המהלך ההיסטורי הזה".